Kултурните особености на бизнеса в 31 европейски страни

Ако сте малко или средно предприятие или студент, който търси работа или стаж в друга европейска страна и имате нужда да се запознаете с културните различия в бизнеса businessculture.org ще Ви помогне.

Проектът Passport to Trade 2.0 Ви предоставя възможност за интензивно обучение относно културните особености на бизнеса в 31 европейски страни. Той може да Ви помогне също така за маркетинга на Вашата организация в социалните мрежи на тези страни. Информацията ще разшири възможностите за бизнес на нови пазари. Студентите имат достъп до безплатни информационни ресурси за стаж или работа в друга европейска страна.

business-culture-europe-flags-map1

Дания (Denmark) Словения (Slovenia) Република Хърватия (Croatia) Кипър (Cyprus) Унгария Австрия (Austria) Литва (Lithuania) Румъния (Romania) Полша (Poland) Словакия (Slovakia) Латвия (Latvia) Турция (Turkey) България (Bulgaria) Република Македония (FYROM) Гърция (Greece) Maлта (Malta) Италия (Italy) Чехия (The Czech Republic) Германия (Germany) Белгия (Belgium) Холандия (The Netherlands) Франция (France) Испания (Spain) Великобритания (United Kingdom) Eстония (Estonia) Финландия (Finland) Португалия (Portugal) Ирландия (Ireland) Исландия (Iceland) Швеция (Sweden) Люксембург (Luxembourg)