България (Bulgaria)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Bulgaria flag

По принцип българите са гостоприемни, дружелюбни и отзивчиви, въпрекиче в началото могат да изглеждат по-сериозни в сравнение с повечето европейци. Много от тях говорят чужди езици и ценят чуждестранните посетители, така че могат да бъдат наистина приятна компания. Българите възприемат чужденците добре и като бизнес партньори, тъй като ги считат за хора с опит, на които може да се има доверие..

Повече от 50% от българите смятат, че броят на имигрантите в България е нисък и не представлява заплаха за работните им места. Въпреки това съществуват значителни опасения, че имигрантите ще се конкурират с тях за работни места, както и ще допринесат за увеличаването на престъпността и затрудняването на системата за социално осигуряване. Въздействието на имигрантите върху националната култура не се счита за заплаха за българското общество, което държи на опазването на българските обичаи и традиции. Българите имат високи равнища на нетърпимост към ромите, хората с различна сексуална ориентация и в по-малка степен към имигрантите. Повечето българи смятат, че имиграцията има както положително, така и отрицателно влияние върху страната.

Образование

Българското население е добре образовано, като приблизително 80% от българите в трудоспособна възраст имат средно или висше образование. Образователната система има два основни етапа: от 1-ви до 4-ти клас и от 5-ти до 8-ми клас. Децата обикновено започват да учат на 7 годишна възраст и след като завършат 8-ми клас избират едно от трите вида средни училища: общообразователна гимназия, профилирана (език и математика) гимназия и професионално училище (техникум). Обикновено продължителността на гимназиалния курс е 4 или 5 години в зависимост от вида на средното училище.

Повече от 200 000 студенти учат в университети и специализирани държавни и частни висши училища. В съответствие с общата тенденция в ЕС най-големият брой ученици изучават дисциплини, свързани с бизнес администрация и връзки с обществеността, следвани от технически науки, строителство, хуманитарни науки, изкуства и медицина.

Образователната система в България се стреми да се приспособи към световните тенденции и потребностите на икономиката, основана на знанието. Преподаването на чужди езици се въвежда от ранна възраст в детските градини и училищата. Повечето образователни институции имат добро компютърно оборудване и широколентов интернет. Българските университети приемат все повече чуждестранни студенти. Курсове, които се преподават на английски език, се въвеждат в много университети.

Хората, желаещи да учат в България или да запишат децата си, трябва да се свържат със съответните посолства или консулски служби в родната си страна или с българското Министерство на образованието и науката.

Бизнес комуникации – Как да установим контакт

Когато се срещат българите обикновено се ръкуват като поддържат директен контакт с очите. Лека прегръдка е нещо типично между близки приятели и членове на семейството. Целувка по двете бузи е обичаен поздрав между жени, които се познават. Когато се разговаря с членове от противоположния пол или бизнес колеги, е прието да се спазва разстояние. Нуждата от лично пространство е по-малка с приятели и семейството.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Бизнес срещите в България имат официален характер, като се спазват процедури и се носи стандартно бизнес облекло. Очаква се посетителите да бъдат точни или да пристигнат няколко минути по-рано за срещата. При непредвидени обстоятелства, които водят до забавяне повече от 10 или 15 минути, е по-добре да се обадите, извинявайки се за закъснението, като посочите очакван час на пристигане или предложите промяна на времето на срещата.

Важно е да не се подценява прямотата на българите. Въпреки че хората са по-резервирани в бизнес ситуации, те са много директни, ясни и категорични. Хуморът може да се използва по време на среща като добър начин за разчупване на леда. Бъдете подготвени за дълги бизнес срещи, тъй като те обикновено продължават по-дълго от предвиденото време. Добре е да се планира достатъчно допълнително време между срещите. Търпението и приятелските взаимоотношения са от решаващо значение за успеха на бизнеса в България,.