Чехия (The Czech Republic)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Czech Republic flag

Чехите се отнасят с уважение към чуждестранните бизнес партньори. Те са готови да се учат от тях, но могат да бъдат доста студени, когато те не са с равностоен статут или опит. Високата оценка за вскичко, което идва от чужбина е вече в миналото. Продуктите и услугите се оценяват в съответствие с качествата им. Чехите уважават чужденците, които работят в страната, но ги оценяват по техните умения и знания, а не поради това, че идват от чужбина.

Образование

В Чехия основното образование е с високо равнище и дълги традиции на отлично качество в областта на техническите науки. Чешките университети имат добра репутация в Европа като повечето чешки мениджъри са добре образовани и имат университетска диплома и следдипломна квалификация по мениджмънт, технически или естествени науки. По-младите мениджъри придобиват магистърска степен в Западна Европа или САЩ или пътуват, за да натрупат допълнителен практически опит.

Образованието в детската градина и в началното училище е безплатно и задължително за всяко дете, родено в Чешката република. Децата посещават детска градина на възраст от 3 до 6 години. Понякога местата са ограничени и родителите ги изпращат в частна детска градина за своя сметка.

Основно училище започва на възраст от 6 или 7 години, в зависимост от способностите на детето, и е разделено на два етапа. Първият етап на основното образование продължава 4 години, а след това родителите трябва да решат дали детето продължава до петата година в същото училище или ще премине в друго училище. Причината за промяната е, че има два вида училища на това равнище: общообразователни и професионални. Общообразователното училище се разделя на няколко специализации като език, математика и естествени науки. Професионалните училища са разделени в зависимост от професиите. Относителният дял на учениците, които продължават да се учат в университет е по-голям при учениците, които завършват общообразователно училище отиват в сравнение с тези, които учат в професионални училища.

Повечето ученици завършват средно образование на възраст от около 18 или 19 години. След дипломирането си приетите в университет продължават образованието си, а  останалите започват работа.

Университетското образование отнема минимум 4 години за бакалавърска степен, в зависимост от специалността и 5 години за специалисти със степен в областта на техническите науки. Чешките университети имат солидна репутация по отношение на европейските образователни стандарти. Много местни мениджъри  след придобиването на инженерна степен (Ing.) продължават да учат за докторска степен в страната, в Западна Европа или в американски университети.

Бизнес комуникации – Как да установим контакт

Информация за потенциални бизнес партньори в Чехия можете да намерите  в следните организации:

(www.spcr.cz) Chamber of Commerce, Industry Trade Unions – Търговска камара, Профсъюзи в промишлеността

(www.czechtrade.cz) Trade departments of Czech Embassies abroad, Czech Trade – Търговските отдели на посолствата на Чехия, Търговия с чешки фирми

(www.czechinvest.cz) Czech Invest  – Инвестиционната агенция в Чехия

Можете да се срещнете с представители на чешки фирми също така по време на семинари и конференции в чужбина.

Чуждестранните партньори би трябвало да направят своя първи контакт в писмена форма, за предпочитане чрез електронна поща. Съобщенията трябва да бъдат адресирани пряко към определен човек, който е в състояние да вземе бързо решение, например управителя на фирмата. Ако след първия контакт бъде установено, че чешкият мениджър говори английски език, най-добрият и най-бързият начин да се установи пряк контакт е да се организира среща с него. Чехите предпочитат да водят преговори на четири очи.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Най-безопасната практика, когато присъствате на среща в друга страна е “да действате както правят местните хора”. Тогава можете да бъдете сигурни, че Вашите срещи ще бъдат успешни и Вашите домакини ще оценят културната Ви чувствителност.

Има редица неща, за които трябва да помислите:

о Какви са местните нагласи към бизнес срещите?

о Как трябва да организирате една бизнес среща?

о Как да поздравите хората по време на срещата?

о Как трябва да проведете бизнес срещата?

о За какво трябва да мислите при провеждането на преговори?

о Какво трябва да направите след бизнес срещата?

По принцип първата среща с чешка компания се характеризира с висока степен на формалност и учтивост. Всички решения ще зависят от това кой е присъствал на срещата от чешка страна. Ако собственикът или генералният мениджър на компанията е присъствал на първата среща, можете да очаквате бърз отговор дали бизнесът с Вас представлява интерес. Ако на срещата е присъствал ръководител на отдел или служител с по-нисък ранг, той ще трябва да информира собственика, преди да се вземе решение за съвместен бизнес. След като е постигнато устно споразумение, чешките компании предпочитат да продължат да работят след писмени договорености, изготвени със съдействието на адвокати. Участието на адвокат зависи от етапа на сътрудничеството, но устните ангажименти не се считат за правно обвързващи. Поради това е важно да има общо съгласие, изготвено в писмена форма, дори и да не е много подробно.