Унгария (Hungary)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Hungary flag

Унгарските фирми търси възможности за международен бизнес. Изграждането на лични взаимоотношения е от решаващо значение при правенето на бизнес. Дискусиите лице в лице са задължителни при обсъждането на бизнес въпроси и стабилните взаимооношения зависят от многократни посещения и телефонни обаждания

В работата си унгарците обикновено се държат официално, придържайки се към йерархични организационни структури. Преговорите се провеждат чрез открит диалог. Унгарците са прями и по тази причина някои чужденци могат да ги възприемат като резки, груби и дори жестоки. Въпреки това те винаги подкрепят думите си с факти и когато не са съгласни, обясняват защо и предлагат нови преговори.

В бизнеса и в личния живот правилните взаимоотношения, здравият разум и проницателността са важни. Склонността на унгарците да бъдат недоверчиви и подозрителни може да се обясни с исторически причини, така че спорните въпроси се обсъждат, за да се намалят колкото е възможно бъдещите бизнес проблеми. По време на първата бизнес среща унгарците обикновено са по-сдържани, но след като ледът се разчупи, те са емоционални и говорят разпалено.

Образование

В Унгария училището е задължително на възраст между 5 и 16 години. Повечето училища и детски градини са управлявани от държавата, местните власти, общините или юридически лица (фондации, църкви и други) и физически лица. Само 10 на сто от децата посещават частни институции.

Началните училища са задължителни, и могат да предлагат образование до 4, 6 или 8 клас. Общите средните училища продължават основното образование до 8-ми клас като накрая учениците държат матури. Професионалните средни училища предлагат средно общо и предварително професионалното образование ат 9 до 12 или 13 клас. Зрелостните изпити в края на гимназиалния курс отговарят на изискванията за продължаване на образованието в университет.

Повечето унгарци избират държавни училища, които са единственият вариант в почти цяла Унгария. Децата посещават държавни училища в техния район.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Общуването е важна част от бизнеса и когато комуникирате с хора от различни среди, разликите в мимиките, вербалната и писмената комуникация трябва да се вземат предвид. Унгария заема стратегическо място в центъра на Европа, което прави страната идеален център за дистрибуция в Европа. Правителствените политики благоприятстват създаването и разширяването на нови фирми и подкрепят чуждестранните инвестиции. Независимо от това преди да започнете собствен бизнес в Унгария, би било препоръчително да се обърнете за съдействие към някой от унгарските центрове за развитие на бизнеса или международен консултант в областта. Една добра възможност за директни срещи с бизнес компании е участието в панаири, изложения и конференции. Най-значимото национално изложение в Унгария е Националният панаир в Будапеща, който се провежда ежегодно. (http://www.bnv.hu)

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Поради необходимостта от изграждане на лични взаимоотношения в бизнеса, честите посещения и телефонни обаждания са необходими. Срещите лице в лице са важна стъпка в развитието на бизнес отношенията, тъй като показват уважение и градят доверие.

Унгарският език е официалният език в Унгария, но много хора говорят няколко езика поради близостта до други страни. Бизнес езикът в Унгария е английски и унгарските бизнесмени говорят английски на различно ниво. Научаването на няколко думи и фрази на унгарски е добър начин да се разчупи леда и да впечатлите вашия домакин. Унгарците по принцип не са сдържани, но могат да създадат такова впечатление при първа среща. След като се опознаят със събеседника си те се отпускат и стават по-общителни. Ако бизнес отношенията преминат в партньорство, Вашият унгарския колега може да Ви покани в дома си на вечеря и да Ви запознае със семейството си.