Латвия (Latvia)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Latvia flag

Латвийците са по-близки до германците в поведението си, тъй като са склонни да бъдат много сдържани и не обичат да изразяват емоциите си в обществото. Те говорят малко и предпочитат да говорят по същество. Ето защо е най-добре да се подходи директно при обсъждането на бизнес теми с тях.

Латвийците със сигурност ще се опитат да не засегнат нечии чувства при първата среща, но ще кажат какво мислят и ще очаква същото от Вас. Те не обичат дългите срещи, така че ще очакват да бъдете добре подготвени с цялата необходима информация. Важно е да представите всички основни факти и да можете да отговорите на всички въпроси на място. Ако вашата презентация не е убедителна или нещо накара Вашите потенциални бизнес партньори да се почувстват неудобно, те могат да се оттеглят от срещата и да прекъснат по-нататъшните преговори.

Когато става дума за точност, латвийците са сравнително толерантни. На среща с чуждестранен партньор, те ще се опитат да пристигнат на време, но може да не успеят.

Образование

Латвийците са добре образовани, тъй като за тях образованието е начин за осигуряването на добра работа и начин на живот. Образователната система се състои от 9 години за начално и основно образование, 4 за средно и от 3 до 5 години за висше образование (в зависимост от избрания курс на обучение). Правото на безплатно образование е гарантирано от Закона за началното и основното образование. При университетите ситуацията е различноа. Студентите, които успеят да минат матурите, получават стипендии за своето образование, а останалите трябва сами да плащат таксите си за обучение. В Латвия има много частни висши учебни заведения, които предоставят по-голям избор и се конкурират с държавните институции.

В действителност Латвия има широка гама от професионални и академични пътища към висшето образование на университетско и следдипломно ниво. Обикновено се изискват 3 до 4 години на обучение за получаването на бакалавърска степен и още 2 години за магистърска степен. Записването на докторантура е възможно само при успешно завършване на магистърска степен.

Бизнес комуникации

Общуването има ключово значение при правенето на бизнес. Работата с хора от различен произход изисква способност за ефективна комуникация и познания на разликите в културите. Важно е да знаете как да говорите с хора по телефона или как да напишете писмо / факс, как правилно да се обръщате към хората, как да се представите и т.н.

Как да установим контакт

Стратегическото местоположение на Латвия на Балтийско море прави страната добър дистрибуционен център между Европа и Азия. Режимът за привличането на преки чуждестранни инвестиции е благоприятен. Въпреки това, ако възникне възможност за инвестиция в Латвия, е препоръчително да потърсите съвет от професионален орган като търговска камара, индустриална или търговска асоциация, както и правителствени консултантски и инвестиционни органи.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Латвийците се определят като директни хора, на които може да се има доверие, и очакват техните бизнес партньори да са такива. По време на постепенния преход към пазарна икономика, голяма част от държавните дружества са били продадени на местните предприятия или на чужди фирми. Много латвийци са имали възможност да работят с чужденци, изпратени в страната, за да им помогнат в обучението. В този процес е имало очевидни сблъсъци, поради различия в нагласите и ценностите. Латвийците са добре образовани и не харесват идеята чужденец да им казва какво да правят в тяхната страна.