Румъния (Romania)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците    Romania flag

Румънското гостоприемството е добре известно и отношението им към чужденците е любезно и приятелско. Повечето хора, които живеят в градските райони, знаят поне един чужд език (английски, немски или френски език), което помага лесно да преодолеят езиковите бариери. Румънците са надеждни бизнес партньори, които уважават подписаните договори, спазват условия и плащат дълговете си.

Образование

Образователната система в Румъния се състои от предучилищно, основно и средно образование. Завършилите получат диплома за средно образование, след което могат да изберат да продължат образованието си във висше учебно заведение. Образованието започва на 6-годишна възраст и е задължително през първите 10 години. Основното образование продължава 8 години като след това учениците могат да изберат гимназия и да се учат 4 години или да продължат в същото училище следващите 2 години.

Приемът в гимназия се основава на оценките от предишните години и се провежда на национално ниво. Гимназията може да бъде в областта на историята, математиката, физиката, химията, чуждите езици, биологията и др. или техническа – по информатика, телекомуникации, механика и др. В края на гимназиалния курс учениците полагат зрелостен изпит. Малка част от учениците избират да учат в професионалните училища и да се присъединят към пазара на труда.

В Румъния системата на висшето образование има три равнища: етап 1 (лиценз), което съответства на бакалавърска степен, етап 2 (степен/ специалност) – еквивалент на магистърска степен и етап 3 – PhD или докторат. Приемът във висше учебно заведение изисква диплома за завършено средно образование и се различава от един университет в друг. Приемът зависи от резултатите от средното образование или включва допълнителни изпити. Голям брой румънци имат висше образование и повечето от тях имат магистърска или докторска степен.

Бизнес комуникации

Общуването е ключов аспект в правенето на бизнес. Работата с хора от различен произход изисква ефективна комуникация и познания за разликите в комуникацията. Важно е да знаете как да общувате по телефона или чрез писмо/факс, как да се се обръщате правилно към хората, как да се представите и т.н.

Как да установим контакт

В Румъния е прието, когато бизнес партньори се срещат за първи път да се ръкуват и да се поздравят със „Здравейте. Как сте?”. Първата среща е официална, така че е препоръчително да се избягват шегите и да се поддържа професионално отношение. На следващите срещи, когато отношенията са вече изградени, има по-малко официалност и разговорите са по-приятелски. Важно е да познавате много добре партньора си и да прецените неговото настроение преди да се опитате да разведрите разговора.

Отказвайки да се ръкувате можете лесно да обидите румънския си партньор, така че е важно да споделите с партньора си, ако по някаква причина не можете да се ръкувате с него.

Имайте предвид, че първите срещи са много важни. Румънците са много гостоприемни и следователно всеки малък, скрит или на пръв поглед незначителен жест може да ги обиди. Отношението Ви трябва да вдъхва доверие, за да може партньорът Ви да реши да прави бизнес с Вас.

На първата среща трябва да се обърнете към партньора си и техните помощници с “господин” или “госпожице”. Когато разговаряте по телефона, е важно винаги да бъдете учтиви, без значение с кого говорите. Винаги отговаряйте на обаждане, ако сте на разположение и в случай, че не можете да предоставите нужната информацията, трябва да обещаете да се обадите по-късно, когато информацията е налична. Ако обещаете да се свържете обратно с партньорите си, е също така изключително важно да го направите в рамките на очаквания срок.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

В Румъния бизнес срещите се възприемат много сериозно и трябва да имате професионално отношение и подход, за да направите добро впечатление на Вашите румънски колеги. Вашите идеи трябва да бъдат ясни и точни, подплатени с факти в подкрепа на аргументите Ви, както и със средствата за постигането на целите Ви. Това ще Ви даде възможност да докажете, че сте добре запознати и добре организирани, което ще помогне Вашите предложения да бъдат приети.