Словакия (Slovakia)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Slovakia flag

Словаците уважават чужденците. Те ги възприемат добре, когато се уверят, че могат да научат нещо от тях, но отношението им се променя, ако смятат, че чужденецът не заслужава позицията, която заема. Дните на сляпа вяра във всичко, което идва от чужбина отдавна са минало. Словаците имат голямо уважение към чужденците, които работят в тяхната държава, но то зависи от уменията и знанията на конкретния човек, а не от факта, че идва от друга страна.

В управленската сфера има добра смесица от местни и чуждестранни мениджъри за разлика от общото население. Имиграцията на чужденци в страната постепенно нараства от година на година.

Образование

Словашката република, точно като Чешката република, има високо ниво на основното образование и дълги традиции в техническите науки. Словашките мениджъри са добре образовани като повечето са завършили висше образование. Много от тях имат докторска степен в областта на управлението или в друга специализирана област. Младите мениджъри често отиват в Западна Европа или в САЩ, за да учат за магистърска степен и да натрупат практически опит.

Държавното образование в предучилищна възраст, основното и средното училище е безплатно и задължително за всяко дете, родено в Словашката република. Образованието започва с предучилищното ниво и всяко дете на възраст между 3 и 6 има право да посещава детска градина. Понякога местата са ограничени, така че се налага родителите да запишат децата си в училище, което може да е малко по-далеч или да плащат за място в частна детска градина.

Основно училище започва на възраст от 6 или 7 години, в зависимост от способностите на детето, и е разделено на два етапа. Първият етап на основното образование продължава 4 години, а след това родителите трябва да решат дали детето продължава до петата година в същото училище или ще премине в друго училище. Причината за промяната е, че има два вида училища на това равнище: общообразователни и професионални. Общообразователното училище се разделя на няколко специализации като език, математика и естествени науки. Професионалните училища са разделени в зависимост от професиите. Относителният дял на учениците, които продължават да се учат в университет е по-голям при учениците, които завършват общообразователно училище отиват в сравнение с тези, които учат в професионални училища.

Повечето ученици завършват средно образование на възраст от 18 или 19 години. След дипломирането си записалите се в университет продължават образованието си, а другата група се присъединява към работната сила.

Университетското образование отнема минимум 4 години за бакалавърска степен, в зависимост от специалността и 5 години за специалисти със степен в областта на техническите науки. Много местни мениджъри след придобиването инженерна степен (Ing.) продължават да учат за докторска степен в страната, в Западна Европа или в американски университети.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Най-безопасната практика при организирането и участието в заседания в друга държава е да се “действа на местно равнище “. Така можете да бъдете сигурни, че срещите ще бъдат успешни и Вашите домакини ще оценят Вашата културна чувствителност.

Има редица неща, за които трябва да помислите:

о Какви са местните нагласи към бизнес срещите?

о Как трябва да организирате една бизнес среща?

о Как да поздравите по време на срещата?

о Как трябва да проведете бизнес срещата?

о За какво трябва да мислите при провеждането на преговори?

о Какво трябва да направите след бизнес срещата?

По принцип първата среща със словашка компания се характеризира с висока степен на формалност и учтивост. Всички решения ще зависят от това, кой е присъствал на срещата от словашка страна. Ако собственикът или генералният мениджър на компанията е присъствал на първата среща, можете да очаквате бърз отговор дали бизнесът с Вас представлява интерес. Ако на срещата е присъствал ръководител на отдел или служител с по-нисък ранг, той ще трябва да информира собственика, преди да се вземе решение за съвместен бизнес. След като е постигнато устно споразумение, словашките компании предпочитат да продължат да работят след писмени договорености, изготвени със съдействието на адвокати. Участието на адвокат зависи от етапа на сътрудничеството, но устните ангажименти не се считат за правно обвързващи. Поради това е важно да има общо съгласие, изготвено в писмена форма, дори и да не е много подробно. Домакинът трябва да подготви протокола на срещата. Той обикновено включва основните въпроси, обсъдени на срещата и направените изводи от дискусията. Планът за бъдещи действия също е част от протокола, който трябва да се изпрати в рамките на седмица.