Дания (Denmark)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Denmark Flag

Чужденците определят датчаните като услужливи, отворени, толерантни и готови да узнаят повече за другите култури и страни. Въпреки това, датчаните често отбягват разговорите на лични теми, освен ако те не познават добре колегите си.

В Дания, голямо внимание се обръща на равенството и убеждението, че всички са равни и трябва да имат еднакви права и да получат същото уважение независимо от своя социален или етнически произход. Тази атмосфера на толерантност улеснява адаптацията за чужденците, но също така предполага и толерантност от тяхна страна.

Образование

Отличната репутация на датската работна сила може до голяма степен да се обясни с голямото значение, което се отдава на образованието в Дания. Системата на общото образование има висок приоритет и получава значително публично финансиране. В Дания равният достъп до образованието е най-важният принцип. Възможността за достъп до образование през целия живот е от голямо значение и страната е известна с високо квалифицираните си техници и инженери.

Основното образование в Дания продължава девет години и е задължително за всички. Повечето деца посещават държавни училища. Има и голямо разнообразие от частни училища. Днес 83% от младите хора завършат средно образование. Висшето образование се получава в университетите, които предлагат бакалавърски и магистърски програми, професионален бакалавър и бизнес ориентирани курсове. В днешно време около 40% от населението завършва висше образование. Голямо внимание се отделя на осигуряването на продължаващо образование на голямата част от работната сила, която има само основно образование. Това е една от причините за високата конкурентоспособността на датските фирми.

Датската образователна система се фокусира върху поддържането на равнопоставен диалог между ученици и учители, и неформалният тон е характерна черта, която прави впечатление на много чужденци. Момчетата и момичетата се обучават заедно, а учителите са от двата пола.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Както в датското общество, така и в датската работна среда рядко има йерархии и формалности между различните нива на управление. Ето защо всички служители, независимо дали са на главен мениджър или чистач се считат за еднакво важни. Датчаните са трудолюбиви хора и смятат, че всяка минута, прекарана в работа, трябва да е продуктивна и да се използва ефективно. По тази причина е важно да се пристига на време за работа и срещи. Бизнес срещите след 16:00 часа през делничните дни не са обичайни.

Представянето при първа бизнес среща в Дания е официално. Ако седите и се запознавате с нов колега, не забравяйте да се изправите преди да подадете ръка. Ръкувайте се здраво, като поддържате контакт с очите. Всяко усилие, да кажете поздрав на датски като, “Goddag” (означава “Good Day”) ще бъдат оценено.

В много датски компании, шефовете се възприемат повече като ръководители на екипи и модератори на групи, вместо като основните лица, вземащи решения, които поставят задачи на други хора. Ето защо служителите биват окуражавани да изразяват своето мнение свободно по време на срещи и всички идеи се разглеждат при вземанеjf на решения. Въпреки това, окончателното решение в крайна сметка често е в ръцете на ръководителя на групата.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Бизнес срещите имат важна роля за бизнеса в Дания като основен начин всички страни да са винаги информирани за случващото се. Датчаните предпочитат срещите да са кратки и добре организирани с възможно най-малко работа с документи. Следва се определен дневен ред и всички най-важни споразумения и решения се обобщават писмено и изпращат след срещата.

Датчаните проявяват гъвкавост и търпение по време на преговори. Те са добри слушатели, известни със способността си да сключват добри сделки, без да си създават врагове.