Финландия (Finland)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Finland Flag

Финландия отдавна е държава, в която няма големи културни различия и това понякога може да предизвика недоразумения при общуването с други култури. Финландците обикновено се стараят да бъдат учтиви и да уважават чуждата култура дори да не изглежда така на пръв поглед.

Броят на чужденците във Финландия расте. През 1990 г. е имало 26 200 чужденци, като шведите са били най-голямата група, а броят на руснаците се е увеличавал. Според статистиките за 2012, броят на чужденците във Финландия се е увеличил до 195 500, като  естонците са най-голямата група (около 20% от общия брой), следвани от тези с руско, шведско или сомалийско гражданство.

Образование

Образованието се смята за основен фактор за икономическия успех на Финландия. Нивото на образованието е високо, като степента на грамотност е 99%. Основното образование във Финландия е задължително за всички и продължава девет години – от 7 до 16 годишна възраст. Едногодишното предучилищно обучение на 6 годишна възраст не е задължително, но днес почти всички деца посещават предучилищното обучение. В някои общини има възможност да се посещава доброволно десети клас.

Има два вида средно образование: общо и професионално средно образование. Общото средно образование е това, което подготвя учениците за зрелостен изпит. Основната цел на програмите за професионално обучение е да се придобият професионални умения. Завършването на средно образование се счита за задължително минимално условие за започването на работа и успешна кариера.

Финландската система за висше образование се състои от два паралелни вида образователни институции: политехнически институти и университети. Университетите се занимават с научни изследвания, които са основа на висшето образование. Политехническите институти (ammattikorkeakoulut) са по-ориентирани към професионалния живот и обръщат по-голямо внимание на практическия опит, изискван от работодателите.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Ръкостискането е подходящ поздрав за мъже, жени и деца. Финландците се ръкуват в началото и в края на срещата. Когато хората се познават добре и се срещат често (например колеги или семейство) не се ръкуват. Ръкуванията трябва да бъдат здрави и кратки и да се поддържа контакт с очите.

Визитки се разменят без официални процедури. Представете Вашата визитна картичка, така че да може да се чете от получателя. Не забравяйте да се отнесете уважително към визитката на партньора си, тъй като това е показателно за начина, по който ще се отнасяте към самите тях.

Лесно е да започнете да правите бизнес с финландците, тъй като те обикновено се интересуват от конкретната сделка и не се нуждаят от дългогодишни лични връзки, за правят бизнес. Въпреки това те ценят дългосрочните бизнес отношения. Финландците оценяват прямотата в комуникацията.

Изграждането на взаимоотношения често се случва извън офиса: в ресторант или в сауна. Никога не отказвайте покана за сауна, тъй като тя е важна част от финландската култура и е знак на доверие от страна на Вашия домакин.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Винаги трябва да се уговорите за официална среща, ако искате да се срещнете с финландските си партньори. Препоръчително е това да стане най-малко две седмици преди самата среща.

Точността и разговорите с факти са ценят от финландците. Формата и стилът на срещите се различават в отделните фирми и зависят от тяхната корпоративна култура. Финландците са предимно скромни, сдържани и се позовават на факти като очакват и другите да бъдат такива. Срещите са кратки и по същество. Очаква се всеки да бъде добре подготвен. Финландците са много прями в думите и действията си и казват това, което мислят. Понякога финландската откровеност може да изглежда малко нетактична. Важно е обещанията, дадени по време да среща, да бъдат изпълнявани и съответните задачи, завършени до крайния срок. Това ще Ви спечели доверие, което е съществено важно за поддържането на бизнес отношения.