Исландия (Iceland)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Iceland flag

Общото възприятие за исландците е, че понякога могат да изглеждат малко сдържани и необщителни. Това обикновено е само първо впечатление, тъй като исланците не намират прекомерната радост и усмивки за нужни при запознанство. Като цяло те са дружелюбни и отзивчиви хора. Въпреки това Исландия има репутация на трудно място за живеене за чужденците. Няма много чужденци, работещи в Исландия и като цяло се счита за предизвикателство за чужденците да си намерят работа в страната.

Исландия има едно от най-малко расово смесените населения. Почти 300 хиляди от общо 320-те хиляди жители в Исландия (над 93%) са исландци. Исландците имат познания за другите култури. Исландия е високо развита страна със силна образователна система. С други думи въпреки малкият брой чужденци, живеещи там, няма нужда да се притеснявате, че исландците не познават други култури.

Образование

Исландската образователна система се базира на датската. Има четири нива на образование: предучилищно, задължително основно, средно и висше. Това означава, че учениците могат да напуснат училище на 16-годишна възраст след задължителния етап на образование, ако желаят. Исландската образователна система се смята за една от най-добрите. Тя се финансира от държавата и няма много частни училища. Местните власти са отговорни за началното и основното образование, а държавата се грижи за останалите нива на образование, включително за висшите учебни заведения. Образователната система се основава на принципа на равенството, което означава, че всеки трябва да има равни възможности да получи образование.

Исландците имат висока компютърна грамотност. Както и други жители на скандинавски държави, те са известни с това, че са сред първите, които приемат новите технологии. Исландците използват активно социални мрежи, като над 217 000 са потребители във Facebook, над 70% от населението. Всъщност Исландия има най-много интернет потребители на глава от населението в света.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Исландците често изглеждат доста сдържани в началото, което не е необичайно за хора от скандинавските страни. Въпреки това те са много приятелски настроени и е вероятно, ако посетите страната по бизнес, да бъдете поканени в домовете на Вашите партньори и/или да Ви покажат местните забележителности и обичаи. Исландците също така често питат чужденицте какво мислят за Исландия. Когато това се случи, трябва винаги да се изрази интерес и да се каже нещо хубаво за страната.

Ръкуването е обичайният поздрав сред бизнес партньори. Не трябва да се притеснявате прекалено за това кога и къде е подходящо да се установи контакт. Исландците нямат много правила в социалното общуване и нямат много табута. Исландските компании имат плоски организационни структури, което означава, че главните изпълнителни директори могат да бъдат в пряк контакт с мениджърите от по-ниските нива. Това показваа, че Исландия е безкласово общество и общуването с хора от различни социално-икономически групи е напълно приемливо.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Исландският модел за правене на бизнес може да бъде доста по-различен от този в други страни. Бизнес срещите се приемат положително, но това, което може да изненада чужденците е, че понякога срещите са по-неофициални от очакваното. Смесването на бизнес и удоволствие е често и затова понякога деловите срещи могат да бъдат по-малко ползвотворни отколкото чуждестраннити партньори биха се надявали.

Добре е да се установи контакт с исландските бизнес партньори предварително, за да се обсъди програмата за посещението. Понякога обаче исландците имат склонност да бъдат нерешителни и да оставят вземането на решения за последния момент. Не трябва да се притеснявате, когато се вземат междинни решения, тъй като това е част от исландската култура.