Швеция (Sweden)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Sweden Flag

Швеция се превърна в мултикултурна и космополитна нация през последните няколко десетилетия. Днес около една пета от населението на Швеция са имигранти или имат поне един родител роден в чужбина. Има почти 200 местни диалекти сред населението на Швеция. Тъй като шведите са свикнали с културното разнообразие в страната си, те са толерантни към чужденците.

Шведският народ има опит също и с емиграцията. В периода 1851-1930 над един милион шведи са напуснали страната, за да емигрират в Съединените щати. Тази ера е създала фолклор, който може би помага на шведите да бъдат съпричастни с днешните имигрантите. Повечето от имигрантите са от скандинавските страни, бивша Югославия, Иран и Полша.

Образование

Образованието започва в детските градини и предучилищните заведения, които по-голямата част от децата посещават. След това продължава с девет години задължително образование, както и доброволно средно училище, което отново почти всички шведски младежи посещават. След средното училище учениците могат да кандидатстват в университети и колежи, където могат да изучават както академични, така и по-специализирани и професионални специалности.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

В комуникацията трябва да се използва умерен подход. Проявата на надмощие, йерархичност или емоции не се толерират. За шведите планирането и процедурите са важни и затова оценяват добрата организация при комуникацията с биснес партньорите си.

Шведите са директни и открити. Препоръчително е ясно да заявите позицията си в началото, за да не губите време. Това може да изглежда малко грубо, но не трябва да го приемате лично. Шведите са добри слушатели и очакват същото от Вас. Изчаквайте Вашия ред, за да изразите мнението си.

Шведите предпочитат да изграждат приятелски взаимоотношения. Въпреки това те държат личния и професионалния си живот разделени, така че тази неофициалност на взаимооношенията не трябва да се бърка с интимност. Когато правите бизнес в Швеция, можете да се обръщате към партньорите си с името им.

Шведите стоят сравнително далеч един от друг, докато разговарят, за да запазят личното си пространство. С изключение на ръкуването, избягвайте други докосвания. Ръкуването трябва да бъде кратко и здраво. Избягвайте да говорите с ръце в джобовете си, тъй като се счита за неучтиво. Шведите не използват много езика на тялото, когато общуват. Когато говорите с швед, поддържайте контакт с очите.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Срещите се очаква да започват в уговореното време и обикновено започват и завършват с ръкуване. Пристигането на време е важно не само в работата. Точността символизира уважение и ефективност в Швеция. Дневният ред на срещата трябва да бъде спазван от начало до край. Плановете и графиците са важни за шведите, така че не се изненадвайте, ако по време на среща бъдат определени крайни срокове.

Равенството на партньорите и достигането до консенсус са важни по време на бизнес среща. Уверете се, че всеки участва във вземането на решение и че няма пряка конфронтация.Срещите следват определен дневен ред и след приключването им най-важните решения и споразумения се обобщават писмено. Важно е обещанията, дадени по време на среща, да бъдат спазвани и уговорените задачи изпълнени на време. Това ще направи добро впечатление и ще допринесе за изграждането на доверие, което е важно условие за бизнес отношенията.

Бъдете добре подготвени, когато преговаряте с шведските си партньори, тъй като те анализират и проверяват внимателно всяка информация и предложенията. Препоръчително е да предоставите на своя шведски бизнес партньор много писмена информация, която да може да прегледа. Уверете се, че вашата презентация се основава на факти и е добре организирана. Шведите са известни със способността си да сключват добри сделки, без да си създават врагове. Те ценят диалога и идеята за демокрация и е нормално да обсъждат въпросите в детайли, за да се постигне договореност.