Великобритания (United Kingdom)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

uk-flag

Хората във Великобритания не обичат да се чувстват неловко. В много случаи те просто се страхуват, че могат да кажат нещо, което да обиди другата страна или да доведе до недоразумения. За да избегнат тези ситуации, те често предпочитат изобщо да не започват разговор. На чужденците прави впечатление, че често разговорите във Великобритания са по-кратки и на по-общи теми като винаги популярната тема за времето се използва често за “разбиване на леда”. Великобритания е мултикултурна държава и британците като цяло приемат добре чужденците.

Образование

Образованието в Обединеното кралство е на много високо равнище, като по-голямата част (74% от възрастното население на възраст 25-64 години) има средно образование. Значителна част от населението завършва висше образование, но докато в повечето европейски страни бакалавърската степен продължава 4 години, във Великобритания тя е обикновено 3 години. Бакалавърската диплома е задължително условие за записване на магистърска програма. Магистърската степен може да бъде завършена в рамките на дванадесет месеца (редовно обучение) или две години (задочно обучение) и обикновено е необходима за записването на докторска програма. Магистърска степен по бизнес администрация (MBA) често е трамплин за професионалистите, които желаят да заемат управленска позиция в компанията си или в съответния отрасъл.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

За един британски мениджър, ръкуването е обичайният поздрав при запознанство. Ако работите с някого върху проект и се срещатате в продължение на няколко дни, е вероятно да получите само устен поздрав без ръкуване. По същия начин след бизнес среща, ако се срещнете отново на следващия ден, може да не се ръкувате.

Когато се запознавате с някого, трябва да се ръкувате и да кажете “Приятно ми е да се запознаем” или “Как сте?”. Отговорите на тези фрази обикновено са “И на мен ми е много приятно “и” Добре благодаря, Вие как сте? “. Ръкуването трябва да бъде здраво, но преценете спрямо силата на ръкуване на човека срещу Вас. Целувката не е приемлив поздрав в типична бизнес ситуация.

Нормалните поздрави в Обединеното кралство са “Добро утро / ден / вечер.”След тях обикновено следва друг общ поздрав: “Как си?”. Не се изкушавайте да дадете пълен отчет за състоянието на здравето си, тъй като това обикновено е просто уважителен поздрав, а не действителен въпрос.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Бизнес срещите се различават по своя характер и съдържание, но продължават да бъдат ключов елемент в бизнес комуникациите в Обединеното кралство.

Добра практика е дневният ред да бъде предоставен преди всяка среща, за да може всички да са напълно подготвени. Мястото на срещата, списък с присъстващите както и всяко необходимо оборудване като например компютърна или проекционна техника трябва да се подготвят също предварително. Срещите трябва да бъдат добре организирани и да следват конкретен ред като определен човек трябва да записва основните дискутирани въпроси.

Видео-конферентната връзка означава, че не винаги е задължително мениджърите да пътуват дълги разстояния, за да присъстват на среща. Всички предложения, дадени по време на среща трябва да бъдат добре обмислени, за да са полезни за достигане на решение по време на среща и за организацията като цяло.

Във Великобритания е прието, че всички решения, взети по време на среща, се записват и са достъпни за всички присъстващи. Обикновено човекът, който води срещатата, или някой друг трябва да прегледа обсъдените въпроси от предишната среща, за да се уверят присъстващите, че е постигнат напредък. При официални срещи обикновено секретарката записва разгледаните въпроси и изпраща копие на присъстващите след това.