Република Хърватия (Croatia)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Croatia-flag-240

Бизнесът в Република Хърватия е отвореи към партньорство с чужденци. Правителството насърчава преките чуждестранни инвестиции и партньорството с местни компании чрез данъчни облекчения и либерален режим. Хърватският бизнес не приема бизнес сътрудничество, основано на диктат или твърд подход.

Образование

Нивото на грамотност в Хърватия е 99%. Работната сила е висококвалифицирана. Началното образование е от 1-ви до 8-ми клас, като започва на 6-годишна възраст. След това има три възможности за избор на средно училище: професионално, специализирано или гимназия. Средното образование продължава четири години до 18 годишна възраст. Учениците завършили гимназия имат най-голям шанс да продължат образованието си в университет. Повечето от учениците от професионалните училища започват работа веднага след средно образование, а от специализираните училища постъпват в университет или си търсят работа.

Образованието в университета продължава обикновено четири години за придобиването на бакалавърска степен. Повечето магистърски програми са двугодишни.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Информация за потенциални партньори в Хърватия можете да намерите на интернет сайта на следните организации: Хърватската стопанска камара, Съюз на промишлеността, търговските представители в хърватските посолства в чужбина, Хърватската агенция за малките и средните предприятия и други.

http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/javni_sektor/hrvatska_agencija_za_malo_gospodarstvo_hamag

http://www2.hgk.hr/en/

Можете също така да се срещнете с представители на хърватските компании по време на изложения и конференции по целия свят.

Личните контакти са сходни с тези в останалата част на Европа. При запознанство трябва да се ръкувате, да поддържате контакт с очи и ясно да произнесете името си.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

При срещите в чужбина е най-добре да се придържате към местните обичаи. По този начин можете да сте сигурни, че Вашите срещи ще бъдат успешни и домакинте ще оценят Вашето разбиране на чуждестранната култура.

Има редица неща, за които трябва да помислите:

о Какви са местните нагласи към бизнес срещите?

о Как трябва да организирате една бизнес среща?

о Как да поздравите по време на срещата?

о Как трябва да проведете бизнес срещата?

о За какво трябва да мислите при провеждането на преговори?

о Какво трябва да направите след бизнес срещата?

Както в повечето страни, така и в Хърватия бизнес срещите се възприемат като необходимост в бизнеса. Повечето хърватски бизнесмени използват първата среща като възможност да се запознаят с партньора си и се нуждаят от две или три срещи преди да могат да решат дали ще развият бизнес с Вас.

Преговори

В Хърватия бизнесът се осъществява бавно, тъй като има много бюрократични процедури. Често са необходими няколко срещи, за да се опознаете с хърватските си партньори. Изграждането на добри лични отношения са важна предпоставка за успешен бизнес в тази страна. Хърватите не са директни в общуването си и често казват важни неща по заобиколен начин. Учтивостта не им позволява да кажат твърдо “не” и фрази като “Трудно е да” или “Ще видим” често са всъщност отрицателни отговори.

Работно време

Официалното работно време в Хърватия е 40 часа на седмица, като типичният работен ден продължава 8 часа плюс 30 минути обедна почивка. Началото и краят на работния ден зависят от конкретния сектор. Хората, които работят в правителствени институции започват работа по-рано от хората, работещи в частни компании. Служителите имат право на минимум 20 дни отпуска в годината. При определени условия работодателите могат да изискат от служителите да работят до 10 часа на ден като максимумът е 52 часа на седмица или 60 часа в случай на сезонни работни места.