Кипър (Cyprus)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Cyprus-flag-240

Кипърците са приятелски настроени и приветливи. Въпреки че са предимно православни християни, религиозната свобода е гарантирана от Конституцията. По-голямата част от кипърците говорят гръцки, но английският език е широко разпространен. Френски и немски език също се говорят, особено в туристическите райони, но не са толкова разпространени както английския език.

Образование

Образованието е безплатно и задължително за учениците до 15-годишна възраст. Има три нива на държавно образование: основно, средно и висше. Средното образование се разделя на две равнища: първото предлага общо образование, а гимназията – по-специализирано. В Кипър има много частни училища, които предлагат основно и средно образование, включително и такива, които следват други образователни системи, предимно английската и френската. Когато учениците получат диплома за завършено средно образование, могат да продължат обучението си в университет. В Кипър има три държавни университета: Университетът на Кипър [http://www.ucy.ac.cy], Кипърски университет по технологии [http://www.cut.ac.cy] и Отвореният университет на Кипър [http://www.ouc.ac.cy] и пет частни университета: Европейският университет в Кипър [http://www.euc.ac.cy], Университетът на Никозия [http://www.unic . ac.cy], Университетът Фредерик [http://www.frederick.ac.cy], Университетът Неаполис в Пафос [http://www.nup.ac.cy] и Университета на Централен Ланкашър в Кипър [http://www.uclancyprus. ac.cy].

Полезни сайтове:

Министерство на образованието и културата

http://www.moec.gov.cy/en/index.html [English]

http://www.highereducation.ac.cy/en/cyprus-university-technology.html

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Първият контакт с Вашия кипърски партньор трябва да бъде по електронна поща или по телефона, за да уговорите мястото и времето на срещата. Визитките трябва да бъдат на гръцки и на английски език, за да се улесни комуникацията и да се покаже уважение към културата на биснес партньорите. При първата среща трябва да донесете брошури или други рекламни материали на фирмата си, които да оставите на партньора си.

Кипърците считат телефонните обаждания и другите видове официална комуникация за важни, но предпочитат да установят лични отношения. Поради тази причина те харесват личните срещи с цел бизнес.

В Кипър трябва да се обръщате към партньора си официално, като използвате неговата/нейната фамилия, предхождана от г-н или г-жа и професионалното звание. След като отношенията Ви станат по-лични, Вашият партньор е този, който предлага да се обръщате по име един към друг, а не да използвате фамилните си имена.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Кипърците прекарват много време, опитвайки се да установят добри бизнес отношения. За да Ви опознаят по-добре, могат да Ви поканят да пиете кафе в кafenio (типично кафене) или да обядвате заедно преди да започнете да говорите по бизнес въпроси. Обменът на информация и идеи, който започва по време на неофициалните срещи, е от съществено значение за изграждането на дълготрайни взаимоотношения, основани на доверие. Една бизнес среща може да бъде последвана от обяд в офиса или вечеря в ресторант, организирани от Вашия кипърски партньор. Добре ще бъде да попитате Вашия домакин дали има местен специалитет или нещо, което те препоръчват да опитате от менюто.

За да уговорите първоначална бизнес среща, трябва първо да се свържете писмено с компанията и след това да потвърдите присъствието си с телефонно обаждане или имейл. След потвърждението компанията на Вашия партньор ще Ви изпрати дневен ред на срещата, описващ основните теми, които ще бъдат обсъдени.

При запознанство кипърците обикновено се усмихват и се ръкуват като поддържат пряк контакт с очите. На влизане в залата, трябва да поздравите партньорите си на гръцки с “кalimera” за “добро утро” или “kalispéra” за “добър вечер”. В края на срещата, трябва да кажете довиждане на всеки поотделно.

Вие трябва да пристигнете навреме за бизнес среща, но е вероятно да се наложи да изчакате Вашия кипърски партньор да пристигне. Вашият домакин трябва да Ви запознае с останалите присъстващи на срещата. Трябва да започнете с представяне на компанията, което да съдържа кратка, но информативна презентация. По време на среща, бъдете подготвени за гъвкав подход към дневния ред с някои промени в темите, които ще се обсъждат и чести прекъсвания.