Гърция (Greece)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Greece-flag-240

Гръцката дума „филоксения“ означава гостоприемство и се определя буквално като “любов към непознати”, нещо, с което гърците са изключително горди. Гърция е популярна туристическа дестинация и приветства топло чужденците. Гърците са известни със своята дружелюбност и готовност за среща с нови хора и развиване на бизнес с тях.

Образование

Гръцката образователна система се контролира от държавата и включва три нива: предучилищно и начално образование, средно образование (цикъл 1 и цикъл 2) и висше образование. Предучилищното образование се предлага в детските градини като подготвителен етап, който допринася за интеграцията на децата в началното училище.

Задължителното образование в Гърция продължава десет години като започва от детската градина и продължава до завършването на средно образование в гимназия. Задължително е посещението на детска градина в продължение на една година, основното училище, което продължава шест години до 12-годишна възраст и обучението в гимназия за още три години до 15-годишна възраст. Възпитаниците на гимназията получават сертификат, който им позволява да преминат към по-високо равнище на избираемо средно образование (лицей) под формата на интегриран лицей или техническо професионално училище.

Висшето образование се предлага в университети и политехнически институти, технологично образователни институти (TEI) и академии (за военни и духовенството). Повечето бакалавърски курсове продължават 4 години, с изключение на политехниката и някои технически университети и училища по изкуствата, където обучението е 5 години и медицинските университети, където образованието е 6 години. Магистърските програми са с продължителност от 1 до 2 години, а докторските – обикновено от 3 до 6 години.

Всички училища и университети в Гърция се контролират от Министерството на образованието и религиозните въпроси. Има минимално изискване за четири години на обучение, за да се получи бакалавърска степен, което е предпоставка за записването на магистърски и докторски програми.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Гърците предпочитат личните контакти. Мъжете и жените се ръкуват, когато се срещат и поддържат директен контакт с очите. Относително здравото ръкостискане е задължително. Добрите приятели се прегръщат и целуват по двете бузи.

Като цяло гърците стоят близо на около една ръка разстояние един до друг докато разговарят. Това разстояние става по-голямо, когато общуват с непознати и по-малко, за приятелите и семейството. Може да се сметне за грубо да се отдръпнете от някого, докато говори. Физическият контакт обикновено се използва, за да се покаже съчувствие. Така че докосването по време на разговор между мъже или между жени и мъже, е доста обичайно и не трябва да се разбира погрешно.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Гърците искат да бъдат добре информирани за бизнес срещи, така че предварителните уговорки са задължителни. Въпреки това е възможно срещите да бъдат организирани в кратки срокове, защото гърците са известни с по-безгрижното си отношение.

Очава се да бъдете точни, но не е наложително, тъй като гръцкият Ви колега също може да закъснее. Препоръчително е да се облечете консервативно – например костюм с вратовръзка за мъжете и рокля или пола за жените.

Очаква се, срещите да следват определен дневен ред, който очертава главните теми, които ще се обсъждат. По-гъвкавата нагласа на гърците, позволява разглеждането на теми, които не са били предвидени по време на срещата. Счита се, че отворените дискусии и дебати са от съществено значение за вземането на правилните решения. Нормално е много хора да говорят едновременно по време на заседанията и да има чести прекъсвания.

Неофициалните срещи също се провеждат често и обикновено не следват дневен ред.

Обичайното работно време е от 9 до 5 от понеделник до петък. Първите срещи обикновено са по-официални, така че трябва да бъдете подготвени за запознанства, ръкувания и размяна на визитки.