Италия (Italy)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Italy-flag-140

Италианците са много учтиви с чужденците, вероятно защото Италия е любима дестинация за много туристи, запленени от историята, природната красота и културата на страната. Като цяло няма големи предразсъдъци с изключение на леки форми на расизъм. Ролята и правата на имигрантите в италианското общество (т.е. правото на глас на чуждите граждани, годишното ограничаване на миграционните потоци и т.н.) в момента са предмет на широка политическа дискусия.

Образование

Образованието е задължително през 10-те години на първия цикъл (основно и прогимназиално образование) и първите две години от втория цикъл (от 6 до 16 годишна възраст). Последните две години от 14 до 16 годишна възраст, могат да бъдат завършени в средни училища или учениците могат да запишат три годишно професионално обучение (управлението му е част от компетенциите на регионите).

Университетите имат различни факултети и издават димплома (“Laurea”). При предишната система студентите са получавали диплома след 4 или 5 години, след което е можело да запишат доктурантура. Нова наредба от 1999 въвежда три нива на висше образование: основно за три години, специализирано за две години и докторска степен. Висше образование може да се завърши в голям брой частни или държавни магистърски програми.

По-възрастните поколения имат ограничени умения по информационни технологии и чужди езици. Ситуацията се подобрява сред по-младите поколения, тъй като задължителни курсове по чужди езици и компютърна грамотност са въведени на всички нива на образование, като се започне от началните училища.

Младите хора имат желание да пътуват в чужбина и се интересуват от програмите за обмен в Европа. Много италиански студенти се записват за тези програми, като често продължават и завършват образованието си или провеждат изследователска дейност в други европейски университети.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Умението да се използва правилен език и жестове при общуването е много важно, особено в Италия. Жестовете с ръце и личните контакти са характерни за италианските разговори. Ако се отдръпнете или стоите на разстояние, това може да сметне за недружелюбно. Италианците често се ръководят от чувствата си и доверието е много важно за създаването на добри бизнес отношения. По време на среща се опитватвайте да не създавате усещане за спешно решаване на проблем, тъй като това може да изглежда грубо или като слабост. Кратките приятелски разговори и показването на интерес към италианската храна, изкуство, мода или спорт са важни.

Обикновено първият контакт с италиански бизнес партньор трябва да бъде официален. Трябва да изпратите имейл, да се обадите по телефона или да изпратите факс или писмо. Наскоро италианските фирми започнаха да използват социалните мрежи като LinkedIn за популяризиране на бизнеса си и създаването на нови контакти. Важно е да се отбележи, че след първия контакт с потенциален бизнес партньор, италианците предпочитат да правят бизнес чрез лични срещи отколкото по телефона, факса или електронната поща.

Ако не говорите италиански, трябва да го уточните в писмо, имейл или факс, като посочите езика, на който се чувствате най-уверени да общувате. Италианските бизнесмени често не говорят английски и използват услугите на професионален преводач.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Най-разумната практика при организирането и участието в срещи в Италия е “да действате като местните хора”. Вашият бизнес партньор ще оцени културната Ви чувствителност. Бъдете готови за продължителни преговори с италианския си партньор. Често преговорите се провеждат бавно, защото италианците преценяват внимателно предимствата и рисковете и решенията в италианските фирми зависят от йерархията във фирмата.

Обикновено бизнес срещите завършват с покана за вечеря, най-често във внимателно избран ресторант. Това се счита за добър начин на опознаване и установяване на по-близки отношения.