Португалия (Portugal)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Portugal-flag-240

Португалците са много дружелюбни и приветливи към непознати. Те са искрени и казват това, което мислят. Личните взаимоотношения са особено важни в бизнеса и много често значението им е толкова голямо, колкото и на предлаганите продукти или услуги. Като цяло португалците предпочитат да правят бизнес с хора, на които имат доверие. То обикновено е резултат от дълго време, отдадено на изграждане на взаимоотношения. Португалският бизнес модел може да се определи още като гъвкав със стремеж към по-дългосрочни бизнес отношения вместо към еднократна сделка.

Португалците уважават много чужденците и приветстват техните идеи радушно. През 70-те всичко, което е внасяно в Португалия се е разглеждало като “ново”, но в днешно време, португалците предпочитат да купуват национални продукти, въпреки че те обикновено са по-скъпи.

Образование

Португалската образователната система следва определени стандарти, но все още не е толкова напреднала, колкото в много други западноевропейски страни. В миналото недобрите образователни постижения на страната в сравнение с останалата част на ЕС са били обезпокоителни и са се обяснявали с дългата изолация на Португалия от Европа и репресиите от периода преди революцията през 1974. През 1990-те години, процентът на неграмотност в Португалия е бил около 15% като за него са допринасяли най-вече по-възрастните хора. Друг проблем е бил малкият брой деца, посещаващи училище след основно образование, особено в селските райони, където много деца са започвали да работят в ранна възраст. Друг недостатък на образователната система са били старите сгради и оборудване, лошото заплащане на учителите, неподходящите учебни програми и ниският процент на записванията в университетите. В днешно време все повече португалци развиват своята компютърна грамотност. Португалия има добър процент на комютърна грамотност, особено сред по-младото поколение, макар все още да изостава от северозападните европейски страни.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Леко и/или здраво ръкостискане, придружено от усмивка и ентусиазъм, е често срещан начин за поздрав между бизнес сътрудници. Въпрос на учтивост е да се ръкувате с присъстващите на срещата, дори и да сте се срещали много пъти преди това. Когато на първата бизнес среща поздравявате жена, ръкостискането трябва да е леко. Целувка по двете бузи не е нещо необичайно, но трябва да го направите само ако тя предложи бузата си. Лека прегръдка в началото и края на срещата е приемлива само ако бизнес партньорите се познават добре.

Като цяло физическият контакт в Португалия е по-често срещан, отколкото в други европейски страни. Хората стоят по-близо един до друг по време на разговор и поддържат повече контакт с очите. Португалците обикновено слагат ръката си върху горната част на ръката на своите колеги и приятели, докато вървят по улицата като жест на топлина и доверие. Хващане под ръка или поставяне на ръката върху рамото също са приемливи.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Португалците имат желание да обсъждат потенциален бизнес с чуждестранни партньори. Чуждестранните фирми се възприемат като по-модерни, иновативни и притежаващи ценен опит. От друга страна, в началото не винаги е лесно да се установи контакт с хората, които имат необходимите правомощия за провеждането на преговори. Португалският бизнес е йерархичен и най-високопоставеният човек взима решенията.

Създаването на контакти с бизнес партньори е от основно значение за успех. Добре е да отделите дълго време за изграждането на взаимоотношения. Португалците обикновено предпочитат срещи лице в лице отколкото писмена или телефонна комуникация, която смятат за безлична. Бизнес отношенията се изграждат с хора, а не с фирми. Ако една компания реши да смени своя представител, процесът на изграждането на взаимно доверие, който може да е продължил няколко години, ще трябва да започне отначало.