Словения (Slovenia)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Slovenia-flag-240

В Словения организационната структура влияе върху нагласите на хората в бизнес средата. Обикновено подходът към управлението е отгоре-надолу, като най-важните бизнес решения се вземат от висшето ръководство. Най-големите компании са под контрола на правителството или то е в състояние да наложи вето на всяко тяхно решение, което не одобрява и това може драстично да забави преговорния процес.

Отношението на словенците към бизнеса може да се сравни с това на германците и австрийците. След опита, придобит по време на прехода към пазарна икономика, словенците са по-добре запознати с чуждите бизнес култури и нагласи. Така че днес отношението към чуждестранните бизнесмени се основава на техните лични знания и умения, а не на предишното възхищение към всичко, идващо от чужбина.

Образование

В Словения общото ниво на образование е високо като грамотността достига 99,7%. Значителна част от населението има висше образование и много от хората на възраст между 25 и 64 години имат по-високо образование.

Повечето мениджъри са завършили бакалавърски и магистърски степени. Освен това днес младите мениджъри вече могат да пътуват в други европейски страни и в Северна Америка, за да завършат своето следдипломно обучение или да натрупат професионален практически опит. Компютърните умения на населението се различават в зависимост от възрастта. По-младите поколения имат най-висока компютърна грамотност.

Бизнес комуникации

Словенските домакини очакват партньорите им да са подготвени и уверени, без никакви предубеждения и да се държат по скромен начин. Всички мнения трябва да бъдат представени, но не агресивно, така че да се даде на словенските представители достатъчно възможност да изразят своите собствени идеи и гледни точки. Равенството, уважението и откритостта са от съществено значение при преговорите.

Как да установим контакт

Препоръчително е първият контакт от страна на чуждестранните бизнес партньори да бъде в писмена форма: чрез писмо, електронна поща или факс. Съобщението трябва да бъдат адресирано към конкретен човек, който е в състояние да вземе бързо решение като например управляващия директор. Ако лицето, с което сте в контакт говори английски, най-добрият и бърз начин за комуникация е да се обадите по телефона. Също така е полезно да се срещнете с представители на словенски фирми като посетите бизнес панаири, семинари и конференции в Словения и в чужбина.

В словенската бизнес среда хората използват звания и фамилни имена, когато се обръщат един към друг. Званията се използват в съответствие с образованието на човека или позицията му в компанията. Ето защо можете на наречете някого “Доктор Голоб” или “професор Знаности” независимо от пола.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Йерархията е съществена част от словенската бизнес среда и нивото на образование и опит на човек е важно за неговия статут и напредване в кариерата. Отношението към хората се определя от тяхното звание и длъжност в йерархията на компанията. Словенските мениджъри използват западния модел на управление и правене на бизнес.

По време на първата среща е обичайно за словенците да си разменят визитни картички. Трябва да се уверите, че Вашите академични звания и позиция в компанията са описани във визитката, за да се представите подобаващо.

Обикновено на първата среща не се следва определен дневен ред и тя се използва като възможност двете страни да се опознаят и да се установи дали има достатъчно потенциал за ползотворно сътрудничество.

Обикновено са необходими няколко срещи преди да бъде постигнато споразумение, тъй като повечето словенски компании са йерархични и важните решения се вземат от висшето ръководство. Вземането на решения рядко се делегира на подчинените. Семейните компании са най-бързо растящият вид предприятия.