Турция (Turkey)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Turkey-flag-240

Турците са гостоприемни, учтиви и с изключително професионално отношение към работата. Те работят усърдно дълги часове, така че започването на работа в Турция не е лесна задача за един чужденец. Турските власти не са склонни чужд гражданин да получи работа, която може се извърши от турски гражданин. Ето защо чужденците обикновено се наемат, за да преподават, да работят в големи международни компании или в информационни агенции, които изискват родно ниво на познаване на чужд език в клоновете им в Турция. Преди да пристигнете да търсите работа в Турция, по-добре е да намерите и да се свържете с фирма, която ще Ви предложи работа. Подпишете договор с работодателя си и след това кандидатсвайте за виза за пребиваване и работна виза.

Обикновено турците искат да се опознаят с хората, с които ще работят и развиват бизнес. Най-вероятно е да изберат за бизнес партньори тези, на които могат да се доверят и с които могат да установят дългосрочни отношения.

Образование

В Турция образователната система се контролира от държавата. Ново законодателство, въведено от Великото Народно събрание през март 2012, увеличи задължителното образование от 5 до 12 години за деца на възраст от 6 до 18 години. За да могат учениците да продължат образованието си във висше учебно заведение, те са задължени да положат успешно Националния изпит (OSS).

Предучилищното, началното и средното училище, както и висшите учебни заведения са част от официалната образователна система в Турция. В допълнение има и центрове за обучение, които предлагат допълнителни образователни курсове и се контролират от турското Министерството на националното образование (MEB). Този вид обучение предоставя възможности за тези, които искат да завършат образованието си и обучава хора с различни професии на знания и умения, необходими за тяхното личностно развитие.

Има такси за обучение за публичните висши учебни заведения. Студентите могат да получат финансова подкрепа, ако не разполагат с необходимите средства, за да продължат образованието си. Според данните на Националния статистически институт за образованието в края на 2012 г. в Турция е имало 168 университета, от които 2/3 са държавни и 1/3 са частни. Университетите имат различни факултети, които предлагат бакалавърски програми, продължаващи 4 години и професионални училища, с 2 годишно обучение, които предлагат степента „професионален бакалавър“. Магистърските и докторските програми се координират от институтите за следдипломно обучение. Всички докторски програми изискват магистърска степен и трябва да бъдат завършени за четири години. Докторските програми се състоят от курсове, писмен и устен държавен изпит, както и защита на докторска дисертация.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Турците имат опит в работата с чуждестранни фирми. Чуждестранните мениджъри считат турците за гъвкави и практични. Най-добрият начин първоначално да се свържете с тях е по телефона или по електронната поща, а след това да имате пряка комуникация.

При общуване с колеги и познати е прието да се стои на една ръка разстояние. Въпреки това личното пространство за турците е по-малко отколкото се счита за обичайно за много чужденци. При по-близки хора като приятели и членове на семейството, междуличностното пространство е по-малко. Жестове на привързаност на публично място са малко, но докосването е културно приета норма в невербалната комуникация без да е необходимо да има интимна връзка. Ръкуването е важно за турците. Подаването на ръка, когато поздравявате някого или когато си тръгвате е необходимо, тъй като се счита за знак на уважение. Препоръчително е да установите лични взаимоотношения и постоянно да създавате нови контакти.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Първите срещи са обикновено официални и затова е важно да избягвате да бъдете твърде небрежни и фамилиарни, независимо от по-личните отношения, които може да сте изградили. Те почти никога не водят до вземане на решения и се използват най-вече като начин да се опознаете. Поради това не ограничавайте дискусията само до бизнес въпроси. В началото на срещата се очаква да поздравите своя турски колега като се ръкувате. В Турция мъжете трябва да изчакат жената първа да предложи ръката си.

Можете да започнете срещата с кратки приятелски разговори преди началото на бизнес дискусиите. Презентациите трябва да са кратки и точни. Предложението трябва да бъде ясно структурирано и представено убедително. Визуалните елементи в презентацията винаги помагат, така че се опитайте да използвате добри и ясни графики с по-малко текст. Също така е добре да преведете важните материали на турски, за да е ясна идеята Ви.