Австрия (Austria)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Austrain business culture guide

Австрийците са гостоприемни и се отнасят към всеки с уважение. Консервативни са и ценят гостоприемството, носталгията, чистотата, чарът, традициите, любовта към природата и чистия въздух, романтиката и стилът. Работата и личният си живот са строго разделени. Австрийците се придържат към разбирането, че за всяка дейност има подходящо време. Домът е място, където хората си отпочиват. Само близки приятели и роднини са поканени в къщата, така че това е мястото, където а се общува в неформална обстановка.

Образование

Австрийската образователната система е една от най-добрите в света и страната има 99% равнище на грамотност. Децата имат равни права на безплатно образование, с безплатен транспорт до и от училище и безплатни учебници, които се осигуряват отдържавата. Началното училище е за деца на възраст между шест и десет години. След това те имат възможност за избор между средно общообразователно училище за още четири години или на по-високо ниво на средно училище докато навършат осемнайсет години.

След средното училище могат да избират университет или професионален колеж. Всички университети в Австрия са безплатни. Дванадесет университета и шест музикални академии и академии за изкуство имат висока степен на автономност и предлагат пълен спектър от специалности. Виенският университет е основан през 1365 г. и е най-старият и най-големият университет в Австрия.

Образователното равнище на населението и на работещите в Австрия е много високо. Това в резултат от висококачествената образователна система. Квалифицирани работници и специалисти с висше образование са на разположение за всяко налично работно място. Така наречената двойна образователна система е типична за професионалното обучение в Австрия. Докато обучението е концентрирано в рамките на фирмата паралелно се провежда курс на обучение и в професионален колеж. Това осигурява постигането на две важни цели: гарантирани високи стандарти за квалификация на работниците в Австрия и младежка заетост.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Австрийците са консервативни по отношение на физическото жестикулиране. Публичните жестове на привързаност са запазени за близки роднини и приятели. В бизнес ситуации участниците се ръкуват в началото и в края на срещата. Не забравяйте да гледате право в очите човека, с когото се ръкувате. Когато Ви представят на жена, изчакайте тя да протегне ръката си преди Вие да предложите Вашата.

Австрийците са склонни често да установяват контакт с очите, така че се опитайте да го поддържате. Те го възприемат като знак на доверие, искреност и внимание.

Не използвайте преувеличения или непряк начин на общуване по време на бизнес срещи с австрийските си партньори. Това създава впечатление за неискреност и нечестност.

As business people tend to be formal and conservative, business relationships are proper, orderly and professional. Keep the hierarchy in mind and always address your message to the appropriate person in the organisation.

Бизнес отношенията са точни, организирани, акуратни и професионални. Не забравяйте йерархията и винаги адресирайте Вашето съобщение към подходящото лице в организацията.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Meetings are taken seriously in Austria and may go into considerable detail. Business meetings follow a formal procedure. Austrian managers work from precise and detailed agendas, which are usually followed rigorously; moreover, meetings always aim for decisive outcomes and results, rather than providing a forum for open and general discussion. The formality of a meeting may make it difficult for an outsider to assess how things are going, but a lengthy examination of a proposal will indicate serious intent.

В Австрия се отнасят към срещите сериозно и може да се навлезе в големи подробности. Бизнес срещите следват формална процедура. Австрийските мениджъри работят по точен и подробен дневен ред, който следват стриктно. Целта на срещите е винаги да се достигне до резултати. Официалният характер на срещата може да Ви датрудни да прецените как се развиват нещата, но продължителното разглеждане на дадено предложение показва сериозни намерения.

Важно е да се предоставят солидни факти и примери за подкрепа на предложенията. Бизнесът се осъществява с бавни темпове. Бъдете търпеливи.

В австрийската бизнес култура йерархията се спазва стриктно. Налице са ясни отговорности и разграничения между ролите и институциите. Властта се държи от малък брой хора на върха. Контактите са от жизненоважно значение за успеха на бизнеса в Австрия. Използвайте австрийски представител, когато е възможно, за да съдейства в тези отношения..