Белгия (Belgium)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Belgium-flag-240

В Белгия хората са ориентирани към резултатите и са много усърдни работници, при условие че работодателят спазва правилата. Възможно е да се развият приятелски отношения по-скоро с представителите на фламандската отколкото на валонската общност, но това изисква време.

Белгийците са много любезни и учтиви хора. Символите на обществено положение означават много малко за повечето от тях, въпреки че почти всички се стремят към две неща: собствено жилище (обикновено къща в предградията) и прилична кола.

Образование

Белгийските образователни стандарти са много високи във всички райони на страната. Университетското образование е отговорност на френската и фламандската общности. Сред по-големите белгийски университети два са държавни: Университетът в Лиеж – с преподаване на френски език и унитерситетът в Гент с преподаване на холандски език.

Съществуват много други университети, както и професионални и технически училища на университетско равнище и академии за изкуство и музика, които предлагат по-високо образование, но не висше, както и международни училища по бизнес администрация.

Степените и дипломите се определят от закона и са следните:

  • Кандидатура (Kandidatuur). Първият цикъл на обучение се допълва от успешно преминаване на около 10 изпита в края на всяка година, обхващащи 380 часа занятия. Това не е окончателна диплома и като цяло представлява две години от обучението.
  • Лиценз (Licentiaat). Вторият цикъл на университетско обучение и основният за получаването на белгийска образователно квалификационна степен изисква, на първо място, успешното завършване на кандидатурата или нейния еквивалент, и второ, полагането на още приблизително 10 изпита в края на всяка година, които обхващат около 380 часа занятия. Продължителността на това обучение е две години за повечето специалности.
  • Докторат (Doctoraat). Представлява три или четири допълнителни години на изследователска работа и представянето на дипломна работа.
  • Agrégation/Aggregatie: Обучението продължава най-малко три години след “доктората” и включва защитата на дисертация.

Университетските квалификации са от съществено значение в много сектори на белгийския бизнес и към тях се отнасят много сериозно. Те определят в голяма степен йерархията в някои бизнес структури.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Ръккуването е обичайната форма на поздрав в Белгия, придружено от подходящо фраза като “добър ден”. При социалното общуване, за разлика от бизнес общуването, жени и хора от различен пол могат да се разцелуват – общо три пъти като се започне с дясната буза (лявата буза от гледна точка на човека, който целува): Мъжете във Валония могат да се целунат един друг, ако са стари приятели. Когато срещнете някого за първи път, говорещите фламандски и немски вероятно ще бъдат по-резервирани в сравнение с валонците. Френскоговорящите в региона на Брюксел може също да се държат относително официално.

Обикновено приветстията и отговорите са топли без да са прекалено лични. В бизнес срещите е обичайно всеки новопристигнал да се здрависа с всички участници.

Личното пространство на повечето белгийци обикновено е в рамките на 50 см. Когатото се срещате за първи път, се уверете, че поддържате контакт с очи докато слушате.

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Добра практика в Белгия е срещите се уговарят една или две седмици предварително. След като времето е договорено не е необходимо да се проверява или потвърждава срещата. Ако по-късно при Вас има конфликт на приоритети, обяснете ситуацията на Вашия белгийски партньор и той или тя със сигурност ще Ви разбере и ще предложи друго време за среща.

Най-подходящото време за бизнес срещи е около 10 часа сутринта или в ранния следобед. Ако разговорите се развият положително, може да се стигне до обяд, по време на който може да продължи бизнес дискусията или да се засегнат само общи въпроси. Това ще помогне за изграждането на чувство на взаимно доверие, което е толкова важно за белгийците.

Ако имате конкретен продукт или предложение, непременно осигурете предварителни данни (с изключение на цената). Информация за фирмата партньор може да е налична в Интернет.