Франция (France)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

France-flag-240

Франция е страна с разнообразни култури. Това се дължи на голямата географска площ и регионални различия както и на имиграцията, която е резултат от колониалното минало. Въпреки че отношението към чужденците се различава, французите като цяло не са много толерантни. Например, носенето на бурка или фередже, което покрива цялата глава на публични места, е забранено със закон независимо дали си французин или не. Принципът (French laïcité) гласи, че никой не може да показва публично своята религия. Официалната причина за забраната на пълното покриване на главата е сигурността.

Днес френският бизнес пазар се горедее с разнообразие от международни инвеститори и е важен световен доставчик на селскостопански и промишлени стоки.

Образование

Училищното образование е задължително във Франция от 6 до 16-годишна възраст, в резултат на което грамотността при възрастните понастоящем е 99%. Френската образователна система е централизирана и се управлява йерархично. Образованието преминава през следните етапи: начално образование (Enseignement primaire); средно образование (Enseignement secondaire); висше или полувисше образование (Enseignement supérieur)

Франция заема средна позиция в сравнение с другите европейски държави по отношение на броя на студентите. По-голямата част от студентите посещават Grandes Écoles. Това са частни институции, които обикновено се специализират в една област като например бизнес или природни, технически и др. науки.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Французите като цяло са консервативни, когато става дума за езика на тялото. Все пак, , хората са склонни да имат по-малко лично пространство и се чувстват добре да стоят на една ръка разстояние, когато говорят един с друг.

Във Франция мъжете се изправят, когато някой с по-висок ранг влезе в стаята. Това е знак на уважение, възпитание и добро образование.

Ръкуването е обичаен поздрав, но целуването по бузите е по-приятелски поздрав. При „целувки във въздуха” бузите ви могат да се докосват, но не и устните – една целувка по двете бузи – (при двата пола) първо целувка по лявата и след това по дясната буза. Целувките се използват като поздрав и между колеги в работата. Целувките не се използват като поздрав при непознати. Когато се срещате за първи път, трябва да изчакате жената първа да Ви целуне – това е просто топъл поздрав и не трябва да се тълкува като нещо повече.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Както е прието в международния бизнес, зачитането на националната бизнес култура ще подобри шансовете Ви да постигнете бизнес целите си във Франция. Това започва с начина, по който провеждате бизнес срещи. Те трябва да се уговарят няколко седмици предварително и да се даде потвърждение преди деня на срещата като знак за добър бизнес етикет.

Обикновено първите минути на бизнес срещите във Франция се използват, за да се потвърди основната цел на срещата и да се отговори на всички въпроси преди основното заседание да започне. Не забравяйте да изкажете бизнес намеренията си директно и ясно, тъй като срещите следват строг дневен ред. Французите имат навика да задават преки и изпитващи въпроси, така че не се обиждайте и дайте своето добре разработено предложение като не забравяте, че те обичат вниманието към детайла. Бъдете готови да обсъдите детайлите на Вашето предложение.

Французите ще Ви оценят спрямо способността Ви да покажете Вашите интелектуални умения. Това обикновено се случва при обсъждане на противоположни мнения. Ако разсъждавате добре и се изказвате ясно, ще спечелите уважение от Вашите бизнес партньори. Въпреки, че французите приемат чуждите идеи, те не са склонни да се съгласят с нещо, което се отклонява от техните културни норми.