Германия (Germany)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Germany-flag-240

Неетническите германци съставляват около десет процента от населението. Те са предимно потомци на гастарбайтери, които са пристигнали през 60-те и 70-те години на миналия век. Приблизително един от всеки пет чужденци, живеещи в Германия е роден в чужбина.

В Германия има четири национални малцинства: датско, етническата група на фризите, германските синти и роми и лужишките сърби. Езиците на малцинствата са датски, фризийски, ромски и долно- и горно лужишки.

Имигрантите са окуражавани да вземат  равностойно участие във всички сфери на обществения живот.

Образование

Философията на германското образование се различава от тази в другите страни. С диплома след 10-ти клас учениците могат да започнат техническо обучение вместо да продължат да учат до 12-ти или 13-ти клас. Тази двойна образователната система се състои от 3 години обучение в компанията, както и учене в професионално училище.

Повечето германски университети са държавни и са почти безплатни. Заплаща се само студентска такса от около 100 до 300 евро на семестър. Студентите често се подкрепят в зависимост от дохода на родителите с федерална субсидия, която стига до 290 евро на месец като безлихвен кредит плюс 290 евро под формата на директно плащане.

В Германия има няколко научни степени. Най-ниската степен е магистър по хуманитарни науки и дипломиран специалист в областта на естествените или инженерните науки. Сега те постепенно се заменят с европейския стандарт бакалавърска и магистърска степен. Студент с диплома или магистърска степен може да продължи с обучение за докторат. Хабилитацията е най-високото академично звание в Германия.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Германците са консервативни по отношение на физическите жестове. Обикновено се усмихват на непознати, за да бъдат учтиви, но не се обиждайте, ако не го направят – това е част от сдържана култура.

В бизнес ситуации участниците се ръкуват в началото и в края на срещата. Хората, които са работили заедно в продължение на години, все още се ръкуват всяка сутрин, като че ли се срещнат за първи път. Ръкуването може да бъде придружено с лек поклон. Не забравяйте да гледате право в очите на човека, докато се ръкувате. Когато се запознавате с жена, изчакайте да видите дали тя ще ви подаде ръката си.

Бизнес отношения са официални и следват определен ред. Имайте предвид йерархията и винаги адресирайте Вашето съобщение към подходящото лице в организацията.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

В Германия се отнасят към срещите сериозно и може да се навлезе в големи подробности. Бизнес срещите следват формална процедура. Германските мениджъри работят по точен и подробен дневен ред, който обикновено се следват стриктно. Целта е срещите винаги да водят до важни резултати, а не да бъдат форум за открита и обща дискусия.

В общуването с германски фирми е важно да се представят солидни факти и примери за подкрепа на предложенията. Не използвайте неестествен или непряк стил на общуване по време на бизнес срещите. В немската бизнес култура има ясна и стриктно спазвана йерархия с ясни отговорности и разграничения между ролите и отделите.

Обърнете внимание на следните особености:

• Германците са конкурентни, амбициозни и упорити преговарящи;

• В немския бизнес дадената дума и стиснатата ръка са обвързващи. Ако по време на бизнес среща е постигнато устно споразумение, то обикновено се счита за обвързващо.

• Бизнес преговорите са аналитични и фактически. Обикновено се предпочита добре подготвено изложение с много графики, емпирични аргументи, както и статистически данни. Прекият аргументиран подход към проблемите се оценява високо.

• Бизнесът е йерархична система. Решения се вземат от най-високото равнище в компанията, т.е. подходът е отгоре надолу.

• Вземането на решение често е бавен и подробен процес.

• Германците са ориентирани към детайла и искат да си изяснят всеки детайл преди да се стигне до споразумение.

• Германците се отнасят с антипатия към различните мнения, но те ще водят преговори и разпалено ще обсъждат даден въпрос.

• След като се вземе решение, то не може да се променя.

Вашето внимание към детайла няма да остане незабелязано от германските Ви партньори.