Люксембург (Luxembourg)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Luxembourg-flag-240

Хората в Люксембург са много приятелски настроени и гостоприемни. Верни на мотото си “искаме да останем каквито сме”, люксембурците настояват да бъдат разграничавани като отделен народ, като същевременно остават близки до другите страни в Европа.

Образование

Началното образование продължава шест години, а на 12-годишна възраст, децата се записват в общо или техническо средно училище, където продължават да учат още седем години. В края на този период те получават диплома за завършено средно образование. Висшето образование във Великото херцогство Люксембург включва една или две години за всички факултети и след това краткосрочно (2 години) обучение в областта на икономическите науки; четири години образование в областта на технологиите; тригодишен курс за педагогическо образование. Третия цикъл на обучение се осъществява в Университетския център. Преподава се на френски и немски език. Чуждоезиковото обучение има важна роля в образованието в Люксембург. Повече от три четвърти от учениците, (75,5%) учат по два или повече чужди езици, а останалите учат по един чужд език.

Университетът в Люксембург предлага специалности за придобиване на образователно квалификационните степени бакалавър и магистър и образователно научната степен доктор в рамките на три факултета: “Факултет по естествени науки, технологии и комуникации”, “Факултет по право, икономика и финанси” и “Факултета по литература, хуманитарни науки, изкуства и образователни науки “.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Люксембурците като цяло са консервативни по отношение на физическите жестове. За разлика от Франция, никога мъже не целуват мъже и публичните прояви на привързаност не са чести, особено в бизнес средите. Публичните жестове на обич са запазени за близки роднини и приятели. Шумно, агресивно и арогантно поведение се разглежда като неприемливо и грубо. Добрите маниери като ръкуване и учтивостта създават добро впечатление. Люксембурците предпочитат директния контакт с очите и при провеждането на бизнес срещи човек, който избягва контакт с очите може да породи съмнения. Използването на невербални жестове с ръцете е ограничено.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Люксембургската бизнес култура е йерархична. При официални бизнес срещи е прието най-високопоставеният член да влезе първи в стаята. При по-неофициални бизнес ситуации това не е толкова важно. Контактите са полезни за бизнес успех в Люксембург. За чуждестранните посетители, учтивото поведение, уважението и вниманието са от съществено значение за една успешна бизнес среща.

Както и в повечето европейски страни, спазването на бизнес етикета в Люксембург разчита на професионализъм, добър бизнес нюх и официалност. При уговаряне на среща с Вашите люксембургски колеги, има редица съображения, които трябва да вземете предвид, за си осигурите оптимални резултати от преговорите. Точността за срещи се приема изключително сериозно. Ако ще закъснеете повече от 5 минути, се обадете по телефона, като се извините и дадете обяснение за закъснението си. Закъснението за среща може може да създаде съмнения за способността Ви да приключвате с ангажиментите си в определен срок и да Ви създаде репутация на човек, на когото не може да се разчита. Когато уговаряте срещи, не забравяйте, че трябва това да се случи 1 или 2 седмици предварително, ако се усговаряте по телефона и един месец по-рано ако се уговаряте чрез писмо.