Холандия (The Netherlands)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Netherlands-flag-240

Холандия има репутацията на страна модел за демокрация, включващ принципите на плурализма, социалната отговорност, толерантността и трудолюбието. В добре организираното общество се е развило уникалното холандско отношение за преодоляване на напрежението. Gedogen е непреводима дума, която означава способност да се толерират изключения от правилото.

Влиянието на начина на живот в относително враждебна среда в продължение на векове не може да се подценява. Това е породило чувство за достойнство на отделния човек в съчетание със силен отборен дух и голяма привързаност към gezelligheid, особената холандска форма на уютна общителност. Формирало се е общество, което търси консенсус и в което всеки има право на глас. Всички холандци знаят стойността на своето мнение и не се колебаят да го изложат.Tяхната обща нагласа е толерантността. Всеки има право на мнение.

Образование

Холандия е една от най-добре образованите страни в Европа с почти 100% грамотност и над 20% население с висше образование.Задължителното образование започва от петгодишна възраст (понякога от четиригодишна възраст). От 16-тата година се прилага частично задължително образование. Това означава, че всеки ученик трябва най-малко два дни в седмицата да участва в някаква форма на обучение Задължителното образование завършва на 18 години.

На възраст между пет и дванадесет години, децата посещават начално училище, което има осем степени. От група 3 нататък децата се учат как да четат, да пишат и да смятат. След това те преминават в една от четирите продължаващи образователни системи:

1. Подготвително средно ниво на професионалното образование (VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) е четири години. Шестдесет процента от учениците в национален мащаб се записват в тази система.

2. Средно общо продължаващо обучение (HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs). Тази система има пет степени. Дипломата осигурява достъп до политехническо ниво на висшето образование.

3. Подготвително научно образование (VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Тази система разполага с шест степени и дипломата дава достъп до университетско образование, въпреки че институциите могат да определят свои собствени критерии за прием.

4. Програмата на гимназията (Gymnasium programme) е подобна на подготвителното научно образование, но дипломата е по-високо ценена. Тя включва старогръцки и латински като допълнителни езици.

С дипломите от първите две образователни системи може да се продължи обучението във висше професионално училище, което е насочено към професионално обучение и е с продължителност от 4 до 6 години. След като получат достатъчно кредити студентите получат бакалавърска степен. Те могат да учат допълнително две години за магистърска степен..

С дипломи от третата и четвъртата образователна система или специален изпит може да се продължи образованието в университет за получаване на бакалавърска и магистърска степен.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Ръкуването е обичайната форма на поздрав в Холандия, придружено от подходяща фраза като “добър ден“. Представете се с фамилното си име. Вземете визитни картички с Вас, тъй като те могат да се разменят в началото на срещата. Обикновено взаимните приветствията в началото на срещата са сърдечни, без да са прекалено лични.

“Личната зона” на повечето холандци е 50 см +. Чужденците могат да бъдат изненадани, че столовете са поставени далеч един от друг. Когато се срещате за първи път, се уверете, че поддържате постоянен контакт с очите докато слушате без да се втренчвате, тъй като това може да бъде възприето за нападателно поведение.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

В Холандия срещите се уговарят една или две седмици предварително. След като времето е договорено не е необходимо да се проверява или потвърждава срещата. Ако по-късно при вас има конфликт на приоритети, обяснете ситуацията на Вашия холандски партньор и той или тя със сигурност ще Ви разбере и ще предложи друго време за среща. Най-подходящото време за бизнес срещи е около 10 часа сутринта или в ранния следобед.