Bulgaria

Bulgaria flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Yleisesti ottaen bulgarialaiset ovat hyvin vieraanvaraisia ja auttavaisia, vaikka he saattavatkin vaikuttaa ensi näkemältä vakavammilta kuin monet muut eurooppalaiset. Monet heistä puhuvat vieraita kieliä ja arvostavat ulkomaisia vieraita, niinpä he voivat olla oikein hyvää seuraa. Bulgarialaiset hyväksyvät ulkomaiset yritykset hyvin liikekumppaneikseen, sillä he mieltävät ulkomaiset yritykset kokeneiksi ja luotettaviksi.

Yli puolet bulgarialaisista on sitä mieltä, että maahanmuuttajien määrä on Bulgariassa melko alhainen, eikä maahanmuutto aiheuta uhkaa heidän työsuhteilleen. Maassa on kuitenkin suuri määrä ihmisiä, joiden mielestä maahanmuuttajat muodostavat uhan kantaväestön työllisyydelle, lisääntyvää rikollisuutta ja paineita sosiaalijärjestelmälle. Maahanmuuttajien vaikutusta kansalliseen kulttuuriin ei pidetä uhkana bulgarialaiselle yhteiskunnalle. Bulgarialaiset pyrkivät ylläpitämään tapojaan ja traditioitaan. Bulgarialaiset ovat suvaitsemattomia romaneja kohtaan. Asenteet vaihtelevat myös homoseksuaaleja ja maahanmuuttajia kohtaan. Bulgarialaiset mieltävät kuitenkin, että maahanmuutolla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

Koulutus

Bulgarialaiset ovat hyvin koulutettuja. Noin 80 %:lla työikäisestä väestöstä on keski- tai korkea-asteen tutkinto. Bulgarialaisessa koulujärjestelmässä on kaksi vaihetta: luokat 1-4 ja luokat 5-8. Lapset aloittavat koulunkäynnin yleensä 7-vuotiaina. Peruskoulun 8. luokan jälkeen nuoret valitsevat jonkin seuraavista: yleissivistävä, tiettyihin tieteenaloihin suuntautunut (kielet ja matematiikka) tai ammatillinen (tekninen) koulu. Tyypillisesti koulutus kestää 4-5 vuotta koulusta riippuen.

Yliopistoissa ja valtiollisissa sekä yksityisissä korkeakouluissa opiskelee yli 200 000 opiskelijaa. Samansuuntaisesti kuin muuallakin EU-alueella opiskelijoita on eniten liiketaloustieteissä ja viestinnässä, sitten insinööritieteissä ja rakentamisessa, humanistisilla aloilla, taiteessa ja lääketieteessä.

Bulgarialainen koulutusjärjestelmä on avautumassa ja pyrkii vastaamaan tietointensiivisen talouden vaatimuksiin. Vieraiden kielten opetus aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa lastentarhassa ja kouluissa. Suurimmassa osassa kouluista on hyvät tietotekniset valmiudet. Bulgarialaiset yliopistot avautuvat ulkomaisille opiskelijoille. Englanninkielisiä kursseja on tarjolla monissa yliopistoissa.

Jos haluat opiskella Bulgariassa, ota yhteyttä maassasi olevaan Bulgarian lähetystöön tai konsulaattiin tai Bulgarian opetus-, tiede- ja nuorisoministeriöön.

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Tavallisesti bulgarialaiset kättelevät tavatessaan ja katsovat samalla silmiin. Kevyet halaukset ovat tyypillisiä hyvien ystävien ja perheenjäsenten kesken. Naistuttavat vaihtavat keskenään poskisuudelmia. Eri sukupuolta olevien välillä ja liikekumppanien kesken on hyvä pitää riittävä määrä etäisyyttä keskusteltaessa. Ystävien ja perheenjäsenten kanssa keskusteltaessa henkilökohtaisen tilan tarve on vähäisempi.

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Bulgariassa liikeneuvottelut ovat muodollisia ja osallistujien välistä kunnioitusta osoitetaan pukeutumalla sovinnaisesti ja seuraamalla kokousprotokollaa. Vieraiden odotetaan olevan täsmällisiä tai saapuvan jopa hieman ennen sovittua aikaa. Jos viivästyt 10-15 minuuttia, soita ja pahoittele myöhästymistäsi.

Bulgarialaisten suorapuheisuutta ei kannata aliarvioida. Vaikka ihmiset ovatkin varautuneempia yrityselämän tilanteissa, on heidän kommunikaationsa suoraa, selkeää ja eksplisiittistä. Huumori on hyvä keino murtaa jäätä kokoustilanteissa. Valmistaudu pitkään kokoukseen. On tavallista, että kokoukset kestävät kauemmin kuin on suunniteltu. Niinpä kokousten väliin kannattaa jättää runsaasti aikaa. Kärsivällisyys ja sovinnollisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, kun pyrkii hyviin tuloksiin liikeneuvotteluissa bulgarialaisten kanssa.