Tšekin tasavalta

Czech Republic flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Tšekkien asenne ulkomaalaisia kohtaan perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen. He suhtautuvat hyvin positiivisesti ulkomaisiin liiketuttaviin, jos he kokevat voivansa oppia heiltä jotain. Mutta he voivat olla myös melko sisäänpäin kääntyneitä, jos he eivät koe vastapuolta tasavertaiseksi osaamiseltaan tai statukseltaan. Aiemmin vallalla ollutta kaiken ulkomaisen arvostusta ei enää ole, vaan tuotteet ja palvelut arvioidaan niiden omista lähtökohdista käsin. Tšekit kunnioittavat maassa työskenteleviä ulkomaalaisia, mutta kunnioitus ei perustu niinkään sille, että he ovat ulkomaalaisia vaan heidän taitoihinsa.

Koulutus

Tšekin tasavallassa on korkea koulutustaso ja pitkät perinteet insinööritieteissä ja tuotantoteollisuudessa. Tšekkiläisillä yliopistoilla on hyvä maine eurooppalaisessa yliopistokentässä. Suurin osa tšekkiläisistä johtajista on hyvin koulutettuja, heillä on yliopistotutkinto ja mahdollisesti vielä jatko-opintoja liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnontieteistä. Nuoremmat johtajat matkustavat nykyään myös Länsi-Eurooppaan ja USA:han hankkimaan maisterintutkinnon sekä käytännön kokemusta.

Koulutus päiväkodeissa, esikouluissa ja peruskouluissa on ilmaista – ja peruskoulussa pakollista – kaikille Tšekin tasavallassa syntyneille. Koulu-ura alkaa päiväkodista (Materska škola), johon kaikilla 3–6-vuotiailla on oikeus. Tosin paikkoja ei ole tarjolla niin paljon kuin kysyntää ja vanhemmat joutuvat joskus laittamaan lapsensa yksityiseen päiväkotiin omalla kustannuksellaan.

Lapsi menee peruskouluun 6- tai 7-ikäisenä riippuen lapsen kehitystasosta. Peruskoulu on jaettu kahteen tasoon. Ensimmäinen taso kestää neljä vuotta, jonka jälkeen vanhempien pitää päättää, jatkaako lapsi viidennen vuoden samassa koulussa vai vaihtaako hän koulua. Syynä koulun vaihtamiseen on se, että 5. luokasta eteenpäin on valittavan kaksi linjaa: yleissivistävä (Gymnasium) ja ammatillinen (tekninen). Yleissivistävät koulut on vielä jaettu eri tavalla erikoistuneisiin tai painottuneisiin kouluihin (kielet, matematiikka ja luonnontieteet). Ammatilliset koulut ovat erikoistuneet ammattien mukaan. Yleissivistävästä koulusta on yleisempää jatkaa yliopistoon kuin ammatillisista kouluista.

Suurin osa opiskelijoista päättää keskiasteen koulunsa 18- tai 19-vuotiaina. Valmistumisen jälkeen yliopistoon hakeutuvat opiskelijat jatkavat opintojaan ja muut menevät työelämään.

Yliopistokoulutus kandidaatintutkintoon asti kestää enimmillään neljä vuotta hieman koulutusalasta riippuen. Erikoistuneen insinöörin tutkinnon suorittaminen kestää viisi vuotta ja se rinnastetaan maisterin tutkintoon. Tšekkiläisillä yliopistoilla on hyvä maine mitä tulee koulutuksen laatuun. Monet johtajat jatkavat alemman tutkinnon jälkeen maisterintutkintoon joko paikallisesti, Länsi-Euroopassa tai amerikkalaisissa yliopistoissa.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Mahdollisten liikekumppaneiden löytämiseksi Tšekin tasavallasta, kannattaa tutustua seuraaviin organisaatioihin:

  • (www.spcr.cz) Chamber of Commerce, Industry Trade Unions (Kauppakamari, toimialakohtaiset liitot)
  • (www.czechtrade.cz) Trade departments of Czech Embassies abroad, Czech Trade (Tšekin tasavallan lähetystöjen kauppaosastot)
  • (www.czechinvest.cz) Czech Invest. (Tšekkiläinen ulkomaisia investointeja edistävä organisaatio)

Tšekkiläisten yritysten edustajia voi tavata myös kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

Ensimmäinen kontakti kannattaa ottaa kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse. Viestit tulisi suunnata suoraan sellaiselle henkilölle, joka pystyy tekemään tarvittavat päätökset, esimerkiksi toimitusjohtajalle. Jos ensikontaktin jälkeen selviää, että tšekkiläinen johtaja puhuu englantia, kannattaa sopia henkilökohtainen tapaaminen hänen kanssaan. Tšekkiläiset pitävät kahdenkeskisiä neuvotteluja parhaana tapana neuvotella.

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Jos järjestät tai osallistut kokoukseen vieraassa maassa, on viisainta pyrkiä käyttäytymään samoin kuin paikalliset. Näin voit varmistaa, että kokouksesta tulee onnistunut ja isäntäsi arvostavat huomaavaisuuttasi. Sinun kannattaa miettiä seuraavia asioita:

  • Miten paikalliset suhtautuvat liikeneuvotteluihin?
  • Mitä sinun tulisi muistaa kokousta järjestäessäsi?
  • Miten tervehdit ihmisiä?
  • Miten sinun tulisi johtaa kokousta?
  • Mitä sinun tulee pitää mielessä neuvoteltaessa?
  • Mitä sinun pitäisi tehdä kokouksen jälkeen?

Ensimmäinen kokous tšekkiläisen yrityksen kanssa on usein hyvin muodollinen ja kohtelias. Tehtävät päätökset riippuvat siitä, kuka osallistuu kokoukseen tšekkiläisen yrityksen edustajana. Jos yrityksen omistaja tai toimitusjohtaja on mukana ensimmäisessä kokouksessa, voit odottaa nopeitakin päätöksiä siitä, onko yritys kiinnostunut ehdotuksestasi. Jos taas edustaja on osastopäällikkö tai alempi, he joutuvat neuvottelemaan omistajan kanssa ennen kuin päätös voidaan tehdä. Suullisen sopimuksen synnyttyä kirjoitetaan kirjallinen sopimus, jota varten konsultoidaan juristeja. Mikä rooli juristeilla on, riippuu tietenkin siitä, millaisesta sopimuksesta on kyse, mutta suullista sopimusta ei pidetä juridisesti sitovana. Tästä syytä on tärkeää tehdä aina myös kirjallinen sopimus, vaikka se ei olisikaan kovin yksityiskohtainen.