Viro

Estonia flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Viro on liberaali, demokraattinen ja vapaa markkinatalous. Tästä syystä siitä on tullut hyvin houkutteleva kohde ulkomaisille investoinneille. Tähän vaikuttaa myös se, että Viron työvoima on hyvin koulutettua ja luovaa. Viro on kulttuurisesti avoin maa, jossa suhtaudutaan positiivisesti kanssakäymiseen lännen kanssa, maahanmuuttoon ja ulkomaisiin investointeihin. Tammikuussa 2011 Viro otti käyttöön euron, mikä helpotti kaupankäyntiä Euroopan unionin muiden maiden kanssa.

Vaikka Viro toivottaakin ulkomaiset investoinnit ja investoijat tervetulleiksi, on hyvä ottaa huomioon eräitä kulttuurin ominaispiirteitä, kun käy kauppaa virolaisten kanssa. Liiketoiminta on täällä hyvin muodollista ja asiakeskeistä. Virolaiset pitävät mielellään työn ja vapaa-ajan roolit erillään. Siitä syystä – toisin kuin Yhdysvalloissa – small talk on harvinaista ja niukkaa. Ulkomaisten liikekumppanien ei siis pidä loukkaantua, vaikka heidän perheenjäsentensä vointia ei tiedusteltaisi tai heidän persoonaansa ei juuri nostettaisi esiin neuvottelujen aikana.

Koulutus

Yleinen koulutustaso on Virossa melko korkea. Suurimmalle osalle virolaisista koulutus toimii väylänä pois köyhyydestä ja keinona saada hyvä työ ja ansiotaso. Peruskoulu kestää 9 vuotta, lukio 4 vuotta ja korkeakoulu 3–5 vuotta (koulutusalasta riippuen).

Esikoulutasoista kasvatusta annetaan pääasiassa lastentarhoissa, esikouluissa, kodeissa sekä koulujen yhteydessä toimivissa valmentavissa ryhmissä. Oppivelvollisuus kestää 9 vuotta ja alkaa sen vuoden syyskuussa, jolloin lapsi täyttä seitsemän. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppilas on suorittanut hyväksytysti 9. luokan tai täyttää 17 vuotta. Peruskoulua seuraa joko lukio, joka johtaa korkeakouluopintoihin tai ammattikoulu, josta voi edetä jopa ammattikorkeakoulutasoiseen ammatilliseen koulutukseen.

Viron korkeakoulujärjestelmässä on sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, jotka läpäisevät korkeakouluneuvoston järjestämät kokeet. Muut joutuvat maksamaan opiskelustaan lukukausimaksun. Vuodesta 1995 lähtien myös jotkin ammatilliset instituutit ovat tarjonneet korkea-asteen opetusta. Korkeakouluja on sekä valtiollisia, kunnallisia että yksityisiä. Korkeakoulutuksen valvontavastuu on opetusministeriöllä.

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Viro on sijainniltaan mitä parhain Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan sekä Euroopan ja Venäjän väliseen kaupankäyntiin. Viron hallitus, kuten muutkin hallitukset, on toimeenpannut monia yritysystävällisiä politiikkaohjelmia, joiden tarkoituksena on houkutella kansainvälisiä sijoituksia. Ennen liiketoiminnan aloittamista Virossa on kuitenkin suositeltavaa kysyä neuvoa paikallisesta kauppakamarista, kauppaministeriöstä tai julkisin varoin ylläpidettävästä Enterprise Estonia neuvontapalvelusta. Näillä toimijoilla saattaa olla käynnissä ohjelmia, joista voi olla apua kontaktien löytämisessä tai oman yrityksen perustamisessa Viroon.

Kuten muissakin hierarkkisissa kulttuureissa Virossa on tärkeää tuntea avainasemassa olevia ihmisiä ja saada heidät suosittelemaan sinua tutuilleen.

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Liikeneuvottelut ovat Virossa usein hyvin muodollisia. Toimintatapoihin kuuluu, että korkeimmassa asemassa oleva ryhmän jäsen aloittaa tilaisuuden esittelyillä ja lyhyellä puheella. Vastavuoroisesti neuvottelukumppanien virka-asemaltaan korkeimmassa asemassa oleva pitää kiitospuheen isännille ja esittelee oman tiiminsä. Jos small talk’ia harrastetaan, on se lyhyttä ja yksinkertaista.

Puheenvuorot kokouksessa tulisi pitää täsmällisinä ja suoraviivaisina. Aggressiivista myyntipuhetta tulisi välttää. Luottamuksen saavuttamiseksi on tärkeää, että pystyt pitämään antamasi lupaukset.

On yleistä, että saman asian tiimoilta käydään useampia neuvotteluja ennen kuin saadaan päätös aikaiseksi. Tämä johtuu siitä, että virolainen liike-elämän kulttuuri on hierarkkista ja asioita pitää varmistaa esimiehiltä.

Virolainen yrityskulttuuri on melko muodollista ja onkin tärkeää noudattaa vakiintuneita toimintatapoja käydessään liikeneuvotteluja Virossa.

Tapaamiset on sovittava etukäteen ja on hyvä lähettää kokouksen esityslista neuvottelukumppanille ennen kokousta. Materiaalien edes osittaista kääntämistä viroksi arvostetaan, vaikka monet virolaiset osaavatkin puhua englantia.

Yleisin tapa tervehtiä on tiukka kädenpuristus, jonka aikana tervehtijät katsovat toisiaan silmiin. Käyntikortteja vaihdetaan yleensä kokouksissa. Toista puhuteltaessa tulee käyttää titteliä ja sukunimeä. Etunimiä ei juuri käytetä liike-elämässä. Koska statuksella on suuri merkitys Virossa, sinun tulee käyttäytyä kunnioittavasti ja huomaavaisesti ylempiarvoisia kohtaan.

Virolaiset ovat yleensä varautuneita ja muodollisia kokouksissa, eivätkä he juuri näytä tunteitaan. Heidän kommunikointityylinsä on suoraa, mutta samalla myös hienotunteista. He pyrkivät välttämään vastapuolen nolaamista ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa liikesuhteen vahingoittumista. He saattavat vaikuttaa ajoittain jääräpäisiltä, mutta pitää muistaa, että sen taustalla on pidättyväisyys, jota pidetään suuressa arvossa.