Unkari

Hungary flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Unkari toivottaa kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet tervetulleiksi. Unkarilaiset pitävät henkilökohtaisia suhteita tärkeinä myös liike-elämässä. Kasvokkain tapahtuva keskustelu on ehdottoman oleellinen osa liiketoimien hoitamista. Vankan kumppanuussuhteen rakentamiseen tarvitaan myös toistuvia tapaamisia ja yhteydenpitoa puhelimitse.

Yrityselämässä toimiessaan unkarilaiset ovat muodollisia, pitävät kiinni organisaatiohierarkiasta, mutta ovat samalla elekieleltään ja puheeltaan ilmeikkäitä ja keskustelut käydään avoimen dialogin hengessä. Unkarilaiset ovat usein suorapuheisia, minkä ulkomaalaiset saattavat tulkita töykeydeksi tai jopa julmuudeksi. Väitteiden perusteluksi tarjotaan kuitenkin aina todisteita. Jos keskustelussa ei päästä yhteisymmärrykseen, unkarilaiset usein pyrkivät löytämään syyn epäonnistumiselle ja saattavat ehdottaa uusia neuvotteluja.

Sekä liike-elämässä että henkilökohtaisessa elämässä suhteilla on suuri merkitys. Unkarilaiset arvostavat myös talonpoikaisjärkeä ja hyvää arvostelukykyä. Unkarilaisten taipumus epäluuloisuuteen juontaa juurensa heidän historiaansa. Niinpä he pyrkivät käymään läpi myös epämieluisat asiat, jotta niistä ei muodostuisi ongelmaa tulevaisuudessa. Ilmapiiri ensimmäisessä kokouksessa on aina vähän varautunut, kun jää saadaan murrettua, ovat unkarilaiset tunteikkaita ja eloisia keskustelijoita.

Koulutus

Unkarissa 5–16 -vuotiaat lapset ovat oppivelvollisia. Suurin osa lastentarhoista ja kouluista on valtion, muiden julkisten toimijoiden tai yksittäisten ihmisten ylläpitämiä. Vain 10 prosenttia lapsista käy yksityistä koulua tai päiväkotia.

Alakoulut ovat kaikille pakollisia. Niissä voi olla 4, 6 tai 8 luokkaa. Yleissivistävät keskiasteen oppilaitokset jatkavat alakoulun opetusta ja koulun lopuksi nuoret suorittavat tutkinnon. Toisen asteen ammattioppilaitokset tarjoavat sekä yleissivistävää että ammattipainotteista opetusta luokilla 9–12/13. Keskiasteen päättökokeen suorittaminen oikeuttaa pääsyyn korkeakoulutukseen.

Suurin osa unkarilaisista käyttää julkisia koulupalveluja. Lapset menevät normaalisti oman alueensa kouluun. Lähes kaikkialla Unkarissa julkiset koulut ovat ainoa vaihtoehto.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Kommunikointi on äärimmäisen tärkeä osa liike-elämää. Ja kun eritaustaiset ihmiset kohtaavat, on hyvä kiinnittää huomiota mahdollisiin eroihin kommunikointityyleissä.

Unkari sijaitsee strategisesti tärkeässä paikassa keskellä Eurooppaa, mikä avaa sille monia logistisia mahdollisuuksia. Valtio pyrkii tukemaan uusien yritysten perustamista ja niiden laajenemista sekä ulkomaisia investointeja. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Unkarin yrityskehitysorganisaatiokeskuksiin ennen kuin aloitat yritystoiminnan Unkarissa. Unkarilaisia yrityksiä voi myös tavata messuilla, näyttelyissä ja konferensseissa. Tärkeimmät kansalliset messut ovat Budapestissa vuosittain järjestettävät Budapest National Fair -messut (http://www.bnv.hu).

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Unkari toivottaa tervetulleeksi kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet. Koska henkilökohtaiset suhteet ovat hyvin tärkeitä, on pidettävä huoli siitä, että yhteyttä pidetään tapaamisten ja puhelinsoittojen avulla tiiviisti. Ilman kasvokkain tapahtuvia tapaamisia liikesuhteelle tärkeän luottamuksen rakentaminen ei onnistu.

Unkarin virallinen kieli on unkari, mutta ihmiset puhuvat useita eri kieliä, mikä johtuu Unkarin keskeisestä maantieteellisestä asemasta. Englantia käytetään liike-elämässä ja suurin osa unkarilaisista liikemiehistä ja -naisista puhuu englantia. On suositeltavaa opetella ainakin muutama sana unkaria ennen neuvotteluja unkarilaisten kanssa, sillä näin teet vaikutuksen isäntiin ja luot rennomman keskusteluilmapiirin. Unkarilaiset eivät ole yleensä varautuneita, mutta ensitapaamisessa saattaa syntyä tällainen kuva. Kuitenkin, kun tutustutte paremmin, unkarilaiset rentoutuvat ja muuttuvat avoimemmiksi. Jos liikesuhde kehittyy kumppanuudeksi, voi unkarilainen osapuoli kutsua sinut myös kotiinsa tapaamaan hänen perhettään.