Latvia

Latvia flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Latvialaiset muistuttava käytökseltään saksalaisia siinä, että he ovat varautuneita, eivätkä mielellään ilmaise tunteitaan julkisesti. He puhuvat vähän ja menevät usein suoraan asiaan. Sen vuoksi on parasta ottaa itsekin hyvin suora lähestymistapa, kun neuvottelet liikeasioista heidän kanssaan. Latvialaiset eivät todellakaan halua loukata kumppaninsa tunteita ensitapaamisella, mutta he sanovat, mitä ajattelevat ja odottavat myös samaa sinulta.

Koska latvialaiset eivät pidä pitkistä kokouksista, sinun odotetaan olevan hyvin valmistautunut ja ottaneen mukaan kaiken oleellisen lisämateriaalin. On tärkeää pystyä kertomaan tarvittavat faktatiedot ja vastaamaan tyydyttävällä tavalla kokouksessa esitettäviin kysymyksiin. Jos esityksesi ei ole uskottava tai jokin saa neuvottelukumppanisi tuntemaan olonsa epämukavaksi, jatkoneuvottelut saattavat olla vaarassa. Täsmällisyyden suhteen latvialaiset ovat melko suvaitsevaisia.

Koulutus

Latvialaiset ovat hyvin koulutettuja. He näkevät koulutuksen keinona varmistaa hyvä työpaikka ja elintaso. Peruskoulutus kestää 9 vuotta, jonka jälkeen seuraa neljä vuotta keskiasteen koulutusta ja 3-5 vuotta korkeakoulutusta (koulutusalasta riippuen). Alemman ja keskiasteen koulutus on ilmaista. Yliopistokoulutuksessa tilanne on toisin. Opiskelijat, jotka selvittävät koulutusneuvoston kokeen, saavat stipendin opintojaan varten, muiden täytyy maksaa lukukausimaksut itse. Latviassa on useita yksityisiä korkeakouluja, jotka kilpailevat laajemmalla koulutustarjonnallaan valtiollisten yliopistojen kanssa.

Latviassa on useita ammatillisia ja akateemisia väyliä korkea-asteen opintoihin. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää yleensä 3-4 vuotta ja maisterintutkinto kaksi lisävuotta. Kuten muissakin yliopistoissa, tohtorinkoulutukseen pääseminen vaatii maisterin tutkinnon menestyksellistä suorittamista.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kommunikointi on äärimmäisen tärkeä osa liike-elämää. Ja kun eritaustaiset ihmiset kohtaavat, on hyvä kiinnittää huomiota mahdollisiin eroihin kommunikointityyleissä. On tärkeää tietää, miten käyttäytyä puhelimessa tai kirjallisesti, millaisia puhuttelutapoja tai titteleitä käyttää, miten esittäytyä ja niin edelleen.

Kontaktin ottaminen

Latvian hyvä sijainti Itämeren rannalla tekee siitä hyvän jakelupisteen Euroopan ja Aasian välissä. Latvia pyrkii myös houkuttelemaan ulkomaisia investointeja elinkeinpoliittisin toimin. Jos olet kiinnostunut liiketoimintamahdollisuuksista Latviassa, ota yhteyttä paikallisiin kauppakamareihin, neuvontaorganisaatioihin tai valtiollisiin neuvonta- ja investointikeskuksiin.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Latvialaiset pitävät itseään suorasukaisina ja luotettavina ja odottavat samaa myös ulkomaisilta neuvottelukumppaneiltaan. Kapitalistiseen talousjärjestelmään siirryttäessä monet valtionyrityksistä myytiin joko paikallisille tai ulkomaisille yrityksille. Monet latvialaiset saivat mahdollisuuden työskennellä ulkomaalaisten kanssa, joiden tehtävänä oli kouluttaa heitä uusiin tehtäviin. Tästä seurasi ajoittain myös kulttuurisia törmäyksiä, kun erilaiset asenteet ja arvot kohtasivat. Latvialaiset ovat hyvin koulutettuja, eivätkä pidä siitä, että ulkomaalaiset tulevat heidän maahansa sanomaan, miten asiat pitäisi tehdä.