Liettua

Lithuania flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Yleisesti ottaen liettualaiset ovat vieraanvaraisia ja valmiita luomaan uusia ystävyyssuhteita ja tarttumaan liiketoimintamahdollisuuksiin. Liettuan väestöstä alle prosentti on ulkomaalaisia. Suurin osa maahanmuutosta tapahtuu perhesyistä, vaikkakin opiskelijat ovat jatkuvasti kasvava ryhmä.

Vaikka liettualaisilla on yleisesti ottaen positiivinen asenne ulkomaalaisia kohtaan, eroaa heidän asennoitumisensa sen mukaan, minkä maalainen henkilö on. Suurin osa liettualaisista uskoo, että ulkomaalaiset lisäävät työpaikoista käytävää kilpailua ja laskevat palkkoja. Nuoret ja osaavat henkilöt suhtautuvat positiivisimmin maahanmuuttoon ja näkevät sen arvokkaaksi Liettuan taloudelle.

Koulutus

Koulutustaso on aina ollut Liettuassa korkea ja yleisesti ottaen liettualaiset ovat hyvin koulutettuja. Koulutus näyttäytyy heille keinona saavuttaa hyvä työ ja elanto. Laki takaa oikeuden ilmaiseen koulutukseen perus- ja keskiasteella.

Liettualaisista 93 % on suorittanut keskiasteen koulutuksen. Noin 34 %:lla väestöstä on korkea-asteen tutkinto ja Liettua on rankattu ensimmäiseksi luku- ja kirjoitustaidossa World Competitiveness Rankings ja toisena EU-tason vertailussa, kun verrataan keski- ja korkea-asteen tutkintojen osuutta väestössä eri maiden välillä.

Korkeakoulutus jakaantuu ammatillisesti suuntautuneisiin oppilaitoksiin, jotka tarjoavat oppisopimuksia ja ammattitaitokoulutusta ja yliopistoihin, jotka tarjoavat akateemista koulutusta. Ammatillisesti suuntautuneista oppilaitoksista on mahdollista jatkaa yliopistoon erillisten perusopintojen ja koulutusohjelmien kautta.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Liettuassa tervehditään kättelemällä. Läheiset ystävykset ja perheenjäsenet saattavat halata toisiaan tai antaa poskisuudelmia. Ulkomaalaisen kannattaa kuitenkin antaa liettualaisen määritellä, koska tuttavuus on edennyt sille tasolle, että tämä on mahdollista.

Henkilökohtainen tila on tärkeää liettualaisille. Käsivarren mittainen etäisyys on normi, vaikka etäisyys voi olla lyhyempikin perheen ja läheisten ystävien kesken. Liettualaiset ovat yleisesti hyvin helliä perheen, ystävien ja kollegoiden kesken, säilyttäen kuitenkin kunniotuksen

Keskustelun voi aloittaa mistä tahansa aiheesta. Voit puhua vaikka perheestäsi, työstä, harrastuksista tai urheilusta. Liettualaiset pitävät koripallosta ja heidän maajoukkueensa on yksi maailman parhaista.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Liettualaiset yritykset ovat hyvin hierarkkisia ja suuret päätökset tehdään organisaation huipulla. Ensimmäisessä kokouksessa liettualaiset pyrkivät olemaan muodollisia ja kohteliaita ja kuuntelemaan neuvottelukumppania huolellisesti. He kysyvät mielellään kysymyksiä varmistuakseen, että ovat ymmärtäneet sinut oikein. Yleensä liettualaiset haluavat rakentaa myös henkilökohtaisen suhteen mahdollisten liikekumppanien kanssa ennen kuin keskustelu siirtyy liikeasioihin. On tärkeää, että pyrit nopeuttamaan tätä prosessia, sillä sen läpikäynti on oleellinen osa liikeneuvotteluja. Liettualaiset neuvottelevat mielellään samanarvoisen kanssa. On siis hyvä kertoa kumppanillesi, missä asemassa olet yrityksessä, jota edustat, ja pyrkiä neuvottelemaan samantasoisen henkilön kanssa.

Paras tapa ottaa yhteyttä liettualaiseen kumppaniin on soittaa hänelle puhelimella, sillä jos lähetät sähköpostia, voi vielä pitkänkin ajan ennen kuin saat vastauksen. Pienet yritykset, jotka toimivat teknologia- tai konsultointialalla tai tarjovat juridisia palveluja, voivat kommunikoida mieluummin sähköpostilla. Nuorten johtajien ja nykyaikaisten yritysten kanssa toimiessa kannattaa varmaankin kirjoittaa sähköpostia ja ottaa sitten yhteyttä puhelimitse, jos et saa vastausta kohtuullisessa ajassa. Monesti, kun pienet yritykset saavat soiton ulkomaiselta yritykseltä, he vastaavat, että ”Ok. Kirjoita minulle sähköpostia”.

Jos todella odotat tuloksia, on tärkeää, että varaat aikaa jatkuvalle ja usein toistuvalle henkilökohtaiselle kommunikaatiolle. On hyvin tärkeää saapua kokoukseen ajoissa, sillä täsmällisyyttä arvostetaan paljon.