Puola

Poland Flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Ulkomaalaiset vieraat otetaan Puolassa hyvin vastaan. Puolalaiset näkevät paljon vaivaa ollakseen hyviä isäntiä ja emäntiä.

Puolalaiset ovat hyvin avoimia ja ystävällisiä ja vieraanvaraisuus on heille kunnia-asia. Heillä on sanonta ”vieras talossa on jumala talossa”. Puolalaiset ovat hyvin kiinnostuneita muista kulttuureista, niinpä he ovat suvaitsevaisia ja innokkaita oppimaan muiden tapoja. Samalla he ovat hyvin ylpeitä omasta kansastaan ja halukkaita jakamaan omaa kulttuuriaan ja tapojaan muiden ihmisten kanssa.

Koulutus

On hyödyllistä tiedostaa liikekumppaniesi kielellinen osaamistaso sekä koulutustausta, jotta voit valmistautua tapaamisiin paremmin. Voitko olettaa ihmisten puhuvan kieltäsi vai kannattaa ottaa mukaan tulkki? Miten hyvin maassa käytetään tietotekniikkaa?

Suurin osa puolalaisista on valmiita investoimaan lastensa koulutukseen, sillä he uskovat, että hyvä koulutustaso parantaa lasten mahdollisuuksia saada hyvä työpaikka. Siitä syystä he ovat valmiita maksamaan yksityisestä koulutuksesta, joka tarjoaa erikoistuneempia ja nykyaikaisempia kursseja, joiden uskotaan vastaavan julkista koulutustarjontaa paremmin työelämän vaatimuksiin. Varsovan kauppakorkeakoulu ja Varsovan yliopiston johtamiskoulutusyksikkö ovat hyviä esimerkkejä edistyksellisistä oppilaitoksista.

Puolalaiset yliopistot ovat mukana koulutus ja tutkimusohjelmissa kuten Erasmus ja Leonardo, jotka mahdollistavat opiskelijavaihdon muiden Eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Osallistuminen näihin ohjelmiin mahdollistaa puolalaisille nuorille osaamisen ja käytännön kokemusten hankkimisen muissa Euroopan maissa ja näin muuttuvilla eurooppalaisilla työmarkkinoilla pärjäämisen.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Ulkomaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan Puolaan, löytävät tärkeää tietoa paikallisilta yritysverkostoilta. Voit tutustua esimerkiksi brittiläis-puolalaisen kauppakamarin toimintaan (http://www.bpcc.org.pl) (Pol, Eng).

On ehkä viisasta lähestyä puolalaista yritystä ensimmäistä kertaa kirjallisesti, jotta välttyisit väärinkäsityksiltä. Saamasi vastauksen perusteella on hyvä arvioida, puhuuko johtaja englantia ja mikä olisi paras tapa ehdottaa kasvokkaista tapaamista.

Kansainväliset messut ovat hyvä tapa löytää ja luoda kontakteja. Kuuluisimpia messuja ovat Poznan International Fair (http://www.mtp.pl/en), Gdansk International Fair (http://www.mtgsa.com.pl), International Katowice Fair (http://www.mtk.katowice.pl) ja Szczecin International Fair (http://www.mts.pl); kaikissa näissä pärjäät puolan, englannin, saksan ja venäjän kielillä.

 

Liikeneuvottelut

Kun osallistut liikeneuvotteluun vieraassa maassa, kannattaa kysyä itseltään muutama kysymys ennen kokousta. Ne auttavat sinua valmistautumaan ja ottamaan huomioon mahdolliset kulttuurierot:

  • Miten paikalliset suhtautuvat liike-elämään?
  • Mitä sinun tulisi muistaa kokousta järjestäessäsi?
  • Miten tervehdit ihmisiä?
  • Miten sinun tulisi johtaa kokousta?
  • Mitä sinun tulee pitää mielessä neuvoteltaessa?
  • Mitä sinun pitäisi tehdä kokouksen jälkeen?

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Puolalainen johtamistyyli on hyvin hierarkkinen. Siitä syystä on hyvä varmistaa, että kokoukseen osallistuu tarpeeksi korkeita henkilöitä, jotta myös päätöksiä pystytään tekemään. Tämä nopeuttaa päätöksentekoprosessia.

Erityisesti vanhemmat miesjohtajat kohtelevat naisjohtajia melko perinteisesti. He saattavat esimerkiksi suudella naista kädelle esittelytilanteessa. Naisista tämä saattaa tuntua holhoavalta. Puolassa on melko vähän naisjohtajia, joten monille miehille on vielä vierasta kohdella naista tasa-arvoisena tällaisessa tilanteessa.

Puolalaiset näyttävät melko avoimesti tunteensa neuvottelutilanteessa – erityisesti jos he ovat ärsyyntyneitä, turhautuneita tai vihaisia. Ulkomaisen neuvottelukumppanin ei tule loukkaantua, vaan hänen tulee muistaa, että tällainen avoimuus on puolalaisille omanaista.

Ensitapaaminen on usein melko lyhyt ja sen tarkoituksena on selvittää, millaista liikesuhdetta vastapuoli on etsimässä. Kaikki kirjalliset materiaalit – jopa kiitoskirjeet – tulisi kääntää puolaksi.