Romania

Romania flagf

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Romanialaiset ovat tunnettu vieraanvaraisuudestaan ja he ovat ystävällisiä vieraita kohtaan. Suurin osa kaupungeissa asuvista osaa ainakin yhtä vierasta kieltä (englantia, saksaa tai ranskaa), mikä helpottaa kanssakäymistä muunmaalaisten kanssa. Romanialaiset ovat luotettavia liikekumppaneita, jotka noudattavat solmittuja sopimuksia, toimittavat tavarat ajallaan ja maksavat velkansa.

Koulutus

Romanialainen koulutusjärjestelmä rakentuu samoista tasoista kuin lähes kaikki eurooppalaiset koulutusjärjestelmät: esikoulu, peruskoulu ja keskiasteen koulutus, joka johtaa ylioppilastutkintoon ja ylimpänä korkeakoulu.

Koulunkäynti aloitetaan 6-vuotiaana ja ensimmäiset 10 vuotta ovat pakolliset. Käytyään koulua 8 vuotta oppilas valitsee, siirtyykö hän lukioon neljäksi vuodeksi vai jatkaako hän samassa koulussa vielä kaksi lisävuotta. Lukioon valitaan aiempien vuosien opintomenestyksen perusteella. Lukiot voivat olla joko teoreettisia (historia, matematiikka, fysiikka, kemia, vieraat kielet, biologia jne.) tai teknisiä (tietotekniikka, mekaniikka jne.). Lukion lopussa suoritetaan ylioppilaskoe. Pieni osuus koululaisista siirtyy ammattikouluihin ja sieltä työmarkkinoille.

Romanian korkeakoulutus on jaettu kolmelle tasolle: 1. taso, joka vastaa kandidaatin tutkintoa, 2. taso, joka vastaa maisterin tutkintoa ja 3. taso, joka vastaa tohtorin tutkintoa. Korkeakouluhin päästäkseen tulee olla suorittanut ylioppilastutkinnon, jonka lisäksi järjestetään pääsykoe. Suuri osa romanialaisista suorittaa maisterin tai tohtorin tutkinnon.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kommunikointi on hyvin tärkeä osa liiketoimintaa. Erilaisista maista tulevien ihmisten kanssa kommunikointi vaatii kykyä ymmärtää kulttuurien välisiä eroja kommunikointitavoissa ja tuoda esiin oma viestinsä tehokkaasti. On hyvä tietää, millaisissa tilanteissa kannattaa käyttää puhelinta tai kirjettä/faksia, miten puhutella toista, milloin käyttää titteleitä, miten esitellä itsensä ja niin edelleen.

Kontaktin ottaminen

Ensitapaamisella on tapana kätellä ja tervehtiä yksinkertaisesti sanomalla esimerkiksi “hei, mitä kuuluu?”. Ensimmäinen tapaaminen on muodollinen, joten on hyvä välttää leikinlaskua ja esiintyä mahdollisimman ammattimaisesti. Myöhemmissä tapaamisissa, kun osapuolet ovat oppineet tuntemaan toisensa, muodollisuudesta voidaan luopua ja keskustelut saavat sydämellisemmän sävyn. On tärkeää oppia tuntemaan neuvottelukumppani ennen kuin siirrytään kevyempään sävyyn.

Kättelemisestä kieltäytyminen loukkaa romanialaista kumppaniasi. Jos sinulla on siis jokin välttämätön syy olla kättelemättä, se on hyvä kertoa.

Muista, että ensimmäiset tapaamiset ovat hyvin tärkeitä. Romanialaiset ovat hyvin sydämellisiä, niinpä pieni ja vähäpätöisenkin oloinen ele saattaa loukata heitä. Asenteesi tulisi myös herättää luottamusta ja saada neuvottelukumppanisi luottamaan siihen, että kanssasi kannattaa ryhtyä liikesuhteeseen.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla sinun tulee puhutella neuvottelukumppaneitasi etuliitteillä herra ja rouva. Kun käyt keskustelua puhelimessa, muist pitää huolta, että olet kohtelias aivan siitä riippumatta kenen kanssa keskustelet. Vastaa aina puhelimeen, jos olet vapaana. Jos sinulta kysytään jotain tietoa, kerro se joko saman tien tai palaa asiaan, kun olet hankkinut kyseisen tiedon. Jos lupaat palata johonkin asiaan, pidä myös lupauksesi.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Romaniassa liikeneuvottelut otetaan hyvin vakavasti ja sinulla tulisi olla ammattimainen suhtautuminen tilanteeseen. Viestisi tulee olla selkeä ja yksityiskohtainen ja sen puolesta tulee argumentoida faktoilla. Tämä osoittaa, että olet hyvin perillä asioista ja huolellisesti valmistautunut kokoukseen.