Slovakia

Slovakia flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Slovakialainen asenne ulkomaalaisia kohtaan rakentuu molemminpuolisen kunnioituksen varaan. Slovakit suhtautuvat ulkomaalaisiin hyvin silloin, kun he uskovat voivansa oppia heiltä jotain. Slovakit eivät kuitenkaan käyttäydy kovin kannustavasti ulkomaalaisia kohtaan, jos kokevat, etteivät nämä käyttäydy arvonsa mukaan. Ne päivät ovat menneet, jolloin mitä tahansa ulkomaalaista ihailtiin. Slovakit kunnioittavat maassa työskenteleviä ulkomaalaisia, mutta eivät heidän ulkomaalaisuutensa vuoksi vaan koska he ovat osaavia ja taitavia.

Paikallisen väestön keskuudessa ei ole paljoakaan ulkomaalaisia, mutta liike-elämässä on jo melko paljon ulkomaisia johtajia. Maahanmuutto Slovakian tasavaltaan on lisääntynyt tasaisesti vuosi vuodelta.

Koulutus

Slovakian tasavallassa samoin kuin Tsekin tasavallassakin on koulutuksen taso korkea. Maalla on pitkät perinteet insinööritieteissä ja tuotantotaloudessa. Slovakialaiset johtajat ovat hyvin koulutettuja. Suurimmalla osalla heistä on yliopistotutkinto – useimmiten maisterintutkinto johtamisessa tai omalla erikoisalallaan. Nuoremmat johtajat matkustavat Länsi-Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin hankkimaan maisterintutkinnon ja käytännön kokemusta.

Esikoulun, perus- ja toisen asteen opetus on ilmaista ja pakollista Slovakiassa syntyneille. Esikoulu on koulu-uran ensimmäinen vaihe. Jokaisella lapsella on oikeus päiväkotipaikkaan 3-6 ikäisenä. Joskus päiväkotipaikoista on pulaa ja vanhemmat joutuvat sijoittamaan lapsensa kauempana sijaitsevaan päiväkotiin tai yksityiselle.

Lapsi menee peruskouluun 6- tai 7-ikäisenä riippuen lapsen kehitystasosta. Peruskoulu on jaettu kahteen tasoon. Ensimmäinen taso kestää neljä vuotta, jonka jälkeen vanhempien pitää päättää, jatkaako lapsi viidennen vuoden samassa koulussa vai vaihtaako hän koulua. Syynä koulun vaihtamiseen on se, että 5. luokasta eteenpäin on valittavan kaksi linjaa: yleissivistävä (Gymnasium) ja ammatillinen (tekninen). Yleissivistävät koulut on vielä jaettu eri tavalla erikoistuneisiin tai painottuneisiin kouluihin (kielet, matematiikka ja luonnontieteet). Ammatilliset koulut ovat erikoistuneet ammattien mukaan. Yleissivistävästä koulusta on yleisempää jatkaa yliopistoon kuin ammatillisista kouluista.

Suurin osa opiskelijoista päättävät keskiasteen koulunsa 18- tai 19-vuotiaina. Valmistumisen jälkeen yliopistoon hakeutuvat opiskelijat jatkavat opintojaan ja muut menevät työelämään.

Yliopistokoulutus kandidaatintutkintoon asti kestää enimmillään neljä vuotta hieman koulutusalasta riippuen. Erikoistuneen insinöörin tutkinnon suorittaminen kestää viisi vuotta ja se rinnastetaan maisterin tutkintoon. Monet johtajat jatkavat alemman tutkinnon jälkeen maisterintutkintoon joko paikallisesti, Länsi-Euroopassa tai amerikkalaisissa yliopistoissa.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Jos järjestät tai osallistut kokoukseen vieraassa maassa, on viisainta pyrkiä käyttäytymään samoin kuin paikalliset. Näin voit varmistaa, että kokouksesta tulee onnistunut ja isäntäsi arvostavat huomaavaisuuttasi.

Sinun kannattaa miettiä seuraavia asioita:

  • Miten paikalliset suhtautuvat liikeneuvotteluihin?
  • Mitä sinun tulisi muistaa kokousta järjestäessäsi?
  • Miten tervehdit ihmisiä?
  • Miten sinun tulisi johtaa kokousta?
  • Mitä sinun tulee pitää mielessä neuvoteltaessa?
  • Mitä sinun pitäisi tehdä kokouksen jälkeen?

Ensimmäinen kokous tšekkiläisen yrityksen kanssa on usein hyvin muodollinen ja kohtelias. Tehtävät päätökset riippuvat siitä, kuka osallistuu kokoukseen tšekkiläisen yrityksen edustajana. Jos yrityksen omistaja tai toimitusjohtaja on mukana ensimmäisessä kokouksessa, voit odottaa nopeitakin päätöksiä siitä, onko yritys kiinnostunut ehdotuksestasi. Jos taas edustaja on osastopäällikkö tai alempi, he joutuvat neuvottelemaan omistajan kanssa ennen kuin päätös voidaan tehdä. Suullisen sopimuksen synnyttyä kirjoitetaan kirjallinen sopimus, jota varten konsultoidaan juristeja. Mikä rooli juristeilla on, riippuu tietenkin siitä, millaisesta sopimuksesta on kyse, mutta suullista sopimusta ei pidetä juridisesti sitovana. Tästä syytä on tärkeää tehdä aina myös kirjallinen sopimus, vaikka se ei olisikaan kovin yksityiskohtainen.