Islanti

Iceland flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Yleinen käsitys islantilaisista on, että he voivat vaikuttaa hieman sisäänpäin kääntyneiltä ja hiljaisilta. Vaikka he eivät olisikaan ylitsevuotavan hilpeitä tai lähestyisi jokaista dollarihymy kasvoillaan, ei se tarkoita sitä, etteivätkö he olisi hyvin avuliaita ja ystävällisiä. Siitä huolimatta Islannilla on maine hieman vaikeana paikkana ulkomaalaisille. Islannissa ei työskentele kovinkaan montaa ulkomaalaista ja työnsaanti on melkoinen haaste ulkomaalaiselle.

Islanti on yksi Euroopan etnisesti homogeenisimmista maista. Lähes 300 tuhatta Islannin 320 000 asukkaasta (eli yli 93 %) on islantilaisia. Siitä huolimatta islantilaiset ovat kulttuurisesti tiedostavia. Islanti on kehittynyt maa, jossa on vahva koulutusjärjestelmä. Toisin sanoin, vaikka maassa asuu vain vähän ulkomaalaisia, ei maassa vierailevan tarvitse pelätä, että islantilaiset eivät ymmärtäisi muita kulttuureja.

Koulutus

Islannin koulutusjärjestelmän juuret ovat Tanskassa. Koulutustasoja on neljä: esikoulu, peruskoulu, ylempi keskiaste ja korkea-aste. Oppilaat voivat lopettaa kouluttautumisen 16-vuotiaana pakollisen peruskoulun päätyttyä.

Islannin koulutusjärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista. Se on valtion kustantama. Maassa ei ole kovinkaan paljon yksityisiä kouluja. Alueelliset viranomaiset ovat vastuussa peruskoulutuksesta ja valtio muusta koulutuksesta mukaan lukien korkeakoulut ja yliopistot. Islantilaisen koulutuksen perusarvo on mahdollisuuksien tasavertaisuus. Kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua.

Islantilaisten tietotekniset valmiudet ovat hyvät. Samoin kuin muissakin pohjoismaissa, Islannissa omaksuttiin tietotekniikka hyvin aikaisessa vaiheessa. Sosiaalista mediaa käytettään paljon. Islannissa on yli 217 000 Facebookin käyttäjää, mikä on yli 70 % väestöstä. Itse asiassa Islannissa on eniten Internetin käyttäjiä maailmassa väkilukuun suhteutettuna.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Islantilaiset saattavat usein vaikuttaa melko varautuneilta ensitapaamisella, mikä on melko luonteenomaista kaikille pohjoismaalaisille. He ovat kuitenkin ystävällisiä ja voit liikematkallasi saada jopa kutsun heidän kotiinsa tai kokemaan paikallista elämänmenoa muulla tavalla. Islantilaiset kysyvät vierailtaan usein, mitä nämä pitävät Islannista. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ilmaista kiinnostuksensa maahan ja sanoa siitä jotain kaunista.

Kättely on tavanomainen tapa tervehtiä liikekumppaneita. Ei kannata kantaa turhaa huolta siitä, missä tilanteessa on sopivinta lähestyä islantilaista. Heillä ei ole monia sääntöjä siitä, miten sosiaalisen kanssakäymisen tulisi edetä. He käyttäytyvät hyvin tuttavallisesti toisiaan kohtaan, eikä kanssakäymiseen liity juurikaan tabuja. Islantilaiset yritykset ovat rakenteeltaan epähierarkkisia, mikä tarkoittaa, että yrityksen toimitusjohtaja voi olla suoraan yhteydessä kaikkiin alaisiinsa. Tämä antaa olettaa, että Islanti on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ei ole suuria luokkarajoja, jolloin kaikkien on helppo lähestyä toisiaan arvoasemasta riippumatta.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Islantilaisten tapa toimia liike-elämässä saattaa erota melko paljonkin muiden kulttuurien tavoista. Liikeneuvotteluja pidetään tärkeinä, mutta ne saattavat olla hyvinkin epämuodollisia. Työ ja huvi sekoittuvat usein, minkä vuoksi maassa vieraileva saattaa kokea kokoukset joskus vähemmän tehokkaiksi kuin hän oli odottanut.

Islantilaisten isäntien kanssa on hyvä sopia vierailunsa aikatauluista ja tapaamisista etukäteen. Islantilaisia pidetään joskus päätöksenteossaan hieman jahkailevina, minkä vuoksi päätökset saattavat jäädä viime hetkeen. Päätöksentekoon liittyvästä jahkailusta ja säätämisestä ei kannata huolestua, sillä se kuuluu islantilaiseen kulttuuriin.