Irlanti

Ireland flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Irlantilaiset ovat hyvin sosiaalisia ja arvostavat yksilöä. He ovat ylpeitä identiteetistään ja haluavat tuoda itseään esiin moderneina eurooppalaisina, jollaisia he ovatkin. Irlantilaiset ovat luonnollisesti kohteliaita ja tekevät kaikkensa, jotteivät vain loukkaisi neuvottelukumppaniaan. Tästä syystä he saattavat joidenkin ulkomaalaisten silmissä vaikuttaa vaikeasti tulkittavilta ja pinnallisilta. Irlantilaiset näkevät paljon vaivaa saadakseen vieraansa viihtymään maassaan. Elämä vaikuttaa Irlannissa rennommalta kuin Länsi-Euroopassa. Irlantilaiset viettävät mielellään aikaa ystäviensä ja perheensä kanssa.

Yleisesti ottaen irlantilaiset ovat hyvin ystävällisiä ja heillä on loistava huumorintaju ja muuta Länsi-Eurooppaa rennompi käytös. Heidän voimakas kulttuuritietoisuutensa auttaa heitä olemaan suvaitsevaisempia muita kulttuureja ja tapoja kohtaan.

Koulutus

Koulutuksella on pitkät perinteet Irlannissa. Aikuisten luku- ja kirjoitustaito on noin 98 prosenttia. Irlanti on ollut Euroopan nopeimmin kasvava talous viimeisen vuosikymmenen aikana. Sitä on pidetty myös yhtenä maailman high-tech-keskuksista. Menestys johtuu osittain Irlannin korkeasta koulutustasosta, englannin kielen asemasta ja maan jäsenyydestä Euroopan unionissa. Koulutus ja osaaminen ovat tärkeällä sijalla Irlannin taloudessa. Huomiota pyritään myös kiinnittämään koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön ja näin vastaamaan ketterästi elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Irlannissa on panostettu erityisesti opiskelijoiden tietoteknisiin taitoihin. Tietotekniikan käyttötaidot ovatkin maassa hyvät, erityisesti nuoren sukupolven keskuudessa.

Irlannissa koulutus on pääosin ilmaista. Lapsilla on oppivelvollisuus 6–15 ikävuoden välillä. Irlannin koulutusjärjestelmä koostuu kolmesta tasosta: perusaste (pituudeltaan 8 vuotta), keskiaste (pituudeltaan 5–6 vuotta) ja kolmas taso, mihin sisältyy suuri valikoima erilaista koulutusta. Kolmannen tason koulutuksia ovat mm. keskiasteen jälkeiset kurssit, tekninen ja ammatillinen koulutus, yliopistokoulutus ja tutkijakoulutus. Viime vuosina painotus on ollut elinikäisessä oppimisessa ja koulutusjärjestelmä onkin laajentunut kattamaan lähes kaikki elämänalueet ja -vaiheet.

Pitkäaikaisista koulutusinvestoinneista johtuen Irlanti on nykyisin yksi maailman korkeimmin koulutetuista kansakunnista. Osaava työvoima puolestaan houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä Irlantiin.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Irlantilaiset ovat eleissään ja tunteiden ilmaisemisessa melko pidättyväisiä. Varsinkaan yrityselämässä ei julkisissa tilaisuuksissa juuri osoiteta kiintymystä. Äänekäs, aggressiivinen ja ylimielinen käytös koetaan hyvin epämiellyttäväksi. Miesten välistä taputtelua, halailua ja koskettelua pidetään julkisissa tilanteissa sopimattomana. Ainoa poikkeus on ”hyvin tehty!”-lyönti olalle. Irlantilaiset käyttävät eleitä hyvin säästeliäästi ja ulkomaalaisen tulee olla tarkkana, sillä samat eleet voivat merkitä eri asiaa eri kulttuureissa. Esimerkiksi on hyvä muistaa, että väärin päin näytetty voiton merkki V on äärettömän rivo ele Irlannissa. Nenä koskettaminen tarkoittaa, että ”pidetään tämä meidän välisenä” tai ”pidetään tämä salaisuutena”.

Keskusteltaessa on hyvä pitää noin käsivarren mittainen etäisyys keskustelukumppaniin. Tässä kulttuurissa arvostetaan henkilökohtaista tilaa. Lämmin kädenpuristus aloittaa ensimmäisen tapaamisen. Muuten irlantilaiset välttelevät fyysistä kontaktia. Erityisesti miesten tulisi olla hienotunteisia ja pidättyväisiä naisten seurassa. Irlantilaiset kokevat silmiin katsomisen luotettavuuden merkiksi, mistä syystä on hyvä muistaa katsoa keskustelukumppania aina silmiin.

Nopein tapa päästä sisään irlantilaiseen yhteiskuntaan on paikallisen henkilön avulla, joka voi esitellä sinut omissa verkostoissaan. Onkin sanottu, että irlantilainen liike-elämä toimii suositusten avulla.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Irlantilaisten kanssa on helppo järjestää liiketapaamisia. Tämä pätee kaikilla organisaatiotasoilla. Monet irlantilaiset johtajat ovat miellyttäviä, helposti lähestyttäviä ja halukkaita keskustelemaan uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, että sopimus syntyy. Irlantilaiset ovat yleensä jonkin verran varautuneita ulkomaalaisia kohtaan, jonka vuoksi luottamuksen rakentamiseen tulee panostaa ennen varsinaisten neuvottelujen alkua. Kokousten alussa tapahtuva vapaamuotoinen keskustelu on siis tärkeää, jotta osallistujien välille syntyy tarvittava luottamus. Varaa myös tarpeeksi paljon aikaa itse neuvotteluille, sillä sopimukseen pääsemiseen saattaa kulua pitkäkin aika.

Toisen ylitettävän esteen muodostavat johtajien “portinvartijoina” toimivat sihteerit, jotka valikoivat, ketkä pääsevät johtajan puheille. Kriteereistä, joilla valinta tapahtuu, ei ole tietoa. Tällaisissa tapauksissa ystävällinen ja hyväntuulinen jutustelu sihteerin kanssa ehkä jopa pienellä lahjalla höystettynä, saattaa saada ihmeitä aikaan. Yleisesti ottaen on hyvä varata tapaamisaika vähintään kahta viikkoa ennen suunniteltua tapaamista. On myös hyvä tapa varmistaa saapumisensa puhelimitse päivää ennen sovittua tapaamista.

Sinun tulisi tutustua henkilöihin, joita haluat kutsua kokoukseen etukäteen, ennen kuin järjestät kokouksen. Usein huonosti valmisteltu kokous epäonnistuu siitä syystä, että kokoukseen on kutsuttu väärät henkilöt. Tutustu siihen, ketkä tekevät yrityksen tärkeät päätökset. Tämän tiedon saat tutustumalla yrityksen edustajiin jo ennen kokouksen järjestämistä. Toinen mahdollinen paikka tutustua “oikeisiin” ihmisiin on erilaisten järjestöjen järjestämät verkostoitumistapahtumat.