Kroatia

Croatia-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Kroatialaiset yritykset ovat hyvin muodollisia, mutta avoimia kansainvälisille vaikutteille. Tämä tarkoittaa, että ne hyväksyvät myös ulkomaiset ideat, jos niitä lähestytään kunnioittavasti. Kroatia on maana vielä siirtymävaiheessa, minkä vuoksi valtio tukee ulkomaisia sijoituksia ja yhteisyrityksiä liberaalilla elinkeinopolitiikalla ja verohelpotuksilla.

Koulutus

On hyödyllistä tiedostaa liikekumppaniesi kielellinen osaamistaso sekä koulutustausta, jotta voit valmistautua tapaamisiin paremmin. Voitko olettaa ihmisten puhuvan kieltäsi vai kannattaa ottaa mukaan tulkki? Miten hyvin maassa käytetään tietotekniikkaa?

Luku- ja kirjoitustaidon taso on Kroatiassa korkea (99%) ja työvoima on hyvin osaavaa, kuten muissakin Kaakkois-Euroopan maissa.

Peruskoulu kestää kuudesta ikävuodesta 14:ään ja kestää siis 8 vuotta. Peruskoulutuksen jälkeen nuori voi valita kolmesta koulutuslinjasta: ammatillinen, erikoistunut tai lukio. Neljän vuoden opiskelun jälkeen opiskelijat valmistuvat 18-vuoden iässä. Lukiosta valmistuneilla on parhaat mahdollisuudet jatkaa yliopistoon. Suurin osa ammatillisen koulutuksen valinneista siirtyy tässä vaiheessa työelämään. Erikoistuneista kouluista valmistuneista osa jatkaa yliopistoihin, osa menee työhön.

Yliopisto-opinnot kestävät normaalisti neljä vuotta kandidaatin tutkintoon ja kaksi lisävuotta maisterin tutkintoon. Opintoajat vaihtelevat kuitenkin koulutusaloittain.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Mahdollisten liikekumppanien etsiminen kannattaa aloittaa esimerkiksi seuraavien organisaatioiden nettisivuilta: Kroatian kauppakamari, Kroatian lähetystöjen kauppaosastot sekä Kroatialaisten pienyritysten keskusjärjestö.

http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/javni_sektor/hrvatska_agencija_za_malo_gospodarstvo_hamag (Croatian Agency for Small Businesses)

http://www2.hgk.hr/en/ (Chamber of Economy)

Voit myös tavata kroatialaisten yritysten edustajia seminaareissa ja konferensseissa ympäri maailmaa.

Henkilökohtainen kanssakäyminen tapahtuu kuten muuallakin Euroopassa. Esiteltäessä kätellään oikealla kädellä, lausutaan tervehdys, kuten ’hyvää huomenta/päivää/iltaa’, ja kerrotaan joko sukunimi tai koko nimi selkeästi, jotta keskustelukumppani saa siitä selvää.

 

Liikeneuvottelut

Jos järjestät tai osallistut kokoukseen vieraassa maassa, on viisainta pyrkiä käyttäytymään samoin kuin paikalliset. Näin voit varmistaa, että kokouksesta tulee onnistunut ja isäntäsi arvostavat huomaavaisuuttasi. Sinun kannattaa miettiä seuraavia asioita:

  • Miten paikalliset suhtautuvat liikeneuvotteluihin?
  • Mitä sinun tulisi muistaa kokousta järjestäessäsi?
  • Miten tervehdit ihmisiä?
  • Miten sinun tulisi johtaa kokousta?
  • Mitä sinun tulee pitää mielessä neuvoteltaessa?
  • Mitä sinun pitäisi tehdä kokouksen jälkeen?

 

Kuten lähes kaikissa maissa, kokouksia pidetään Kroatiassa välttämättöminä osana liiketoimintaa. Ensimmäinen kokous on useimmiten tunnusteleva. Siinä tutustutaan neuvottelukumppaniin, ja kroatialaiset tarvitsevat usein kaksi tai kolme tapaamista ennen kuin päättävät, haluavatko ryhtyä liikesuhteeseen kanssasi. Ensimmäisten kokousten tärkein tehtävä on luottamuksen rakentaminen neuvottelijoiden välille.

Vähemmän muodollisen ilmapiirin saavuttaminen saattaa vaatia useamman kokouksen. Tähän prosessiin kannattaa siis varata aikaa ja pyrkiä luomaan myös henkilökohtaisella tasolla toimiva suhde liikekumppaneiden kanssa. Muista olla avoin ja kulttuurisesti mukautuvainen.

Liikesuhteen rakentaminen vie aikaa ja vaatii ponnisteluja. Kroatialaiset eivät ole kovin suoraviivaisia toimijoita. He ilmaisevat asiat monesti kierrellen ja suorasukainen kielto koetaan loukkaavaksi. Tästä syystä kielteistä kantaa ilmaistaan usein ilmauksilla kuten ’se on vaikeaa’ tai ’katsotaan nyt’.