Kypros

Cyprus-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Kyproslaiset ovat lämpimiä, ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Vaikka suurin osa kyproslaisista on kristittyjä (kreikkalaiskatolisia), maan perustuslaki takaa uskonnonvapauden. Useimmat kyproslaiset puhuvat kreikkaa, mutta myös englantia puhutaan laajalti. Erityisesti turistialueilla paikalliset osaavat myös ranskaa ja saksaa, vaikka niitä ei osatakaan yhtä laajalti kuin englantia.

Koulutus

Koulutus on kyproslaisille ilmaista ja pakollista 15 ikävuoteen asti. Julkisessa koulutusjärjestelmässä on kolme tasoa: alempi, keski- ja korkea-aste. Keskiaste on lisäksi jaettu kahteen tasoon. Alempi keskiaste tarjoaa yleissivistävää koulutusta. Ylemmän keskiasteen koulutus sisältää erikoistuneempaa opetusta. Julkisen koulutuksen lisäksi Kyproksella on tarjolla yksityistä alemman ja keskiasteen koulutusta. Osa kouluista seuraa englantilaista tai ranskalaista opetussuunnitelmaa. Suoritettuaan keskiasteen opiskelija voi jatkaa korkeakouluun. Kyproksella on kolme valtiollista yliopistoa, the University of Cyprus [http://www.ucy.ac.cy], the Cyprus University of Technology [http://www.cut.ac.cy] and the Open University of Cyprus [http://www.ouc.ac.cy], sekä viisi yksityistä yliopistoa: the European University Cyprus [http://www.euc.ac.cy], the University of Nicosia[ http://www.unic.ac.cy], Frederick University [http://www.frederick.ac.cy], Neapolis University Pafos [http://www.nup.ac.cy] ja UCLAN Cyprus [http://www.uclancyprus.ac.cy].

Hyödyllisiä linkkejä:

Koulutus- ja kulttuuriministeriö

http://www.moec.gov.cy/en/index.html [English]

http://www.highereducation.ac.cy/en/cyprus-university-technology.html

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Ensimmäinen kontakti kyproslaisen kumppanin kanssa on hyvä ottaa sähköpostitse tai puhelimella. Tällöin voitte sopia tapaamisen ajankohdan ja paikan. Käyntikortin olisi hyvä olla sekä kreikaksi että englanniksi. Näin viestität kyproslaisen kulttuurin kunnioitusta. Ota ensimmäiseen tapaamiseen mukaan esite tai muuta materiaalia, jolla voit esitellä yritystäsi ja jonka voit sitten jättää neuvottelukumppanillesi.

Kyproslaiset pitävät puheluja ja muita muodollisia kommunikaatiovälineitä tärkeinä, mutta he haluavat myös luoda henkilökohtaisia liiketuttavuuksia. Siitä syystä he järjestävät mielellään henkilökohtaisia, kasvokkaisia liiketapaamisia.

Puhuttele keskustelukumppaniasi muodollisesti käyttäen sukunimeä, jota edeltää herra tai rouva sekä ammattinimikettä. Kun tulette tutummiksi, kyproslainen kumppanisi ehdottaa sinulle sinuttelua eli etunimien käyttöä.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kyproslaiset näkevät paljon aikaa ja vaivaa hyvien liikesuhteiden luomiseen. Jotta he tutustuisivat sinuun, he saattavat kutsua sinut kahville Kafenio’on (tyypillinen kahvila) tai lounaalle ennen neuvottelujen aloittamista. Tiedonjako, joka alkaa jo epävirallisissa tilanteissa on tärkeää pitkän liikesuhteen ja luottamuksen rakentamiseksi. Kokousta voi seurata esimerkiksi lounas toimistolla tai päivälliset ravintolassa, jonka järjestävät kyproslaiset isäntäsi. Sinun tulee kysyä, jos listalla on jotain paikallista erikoisuutta tai jotain muuta, mitä isäntäsi voi sinulle suositella.

Ensimmäistä liiketapaamista varten sinun tulisi varata aika etukäteen kirjoittamalla yritykselle, ja varmistaa aika sitten joko puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Kun tapaaminen on varmistettu, isäntäyrityksen tulisi lähettää kaikille asianosaisille kokouksen esityslista, josta selviää kokouksen tärkeimmät käsiteltävät asiat.

Tervehtiessään kyproslaiset yleensä hymyilevät ja kättelevät pitäen samalla katsekontaktin. Saapuessasi huoneeseen sinun tulisi tervehtiä kreikaksi sanomalla ”kaliméra” (hyvää huomenta tai ”kalispéra” (hyvää iltaa). Kokouksen lopuksi sinun pitää hyvästellä jokainen henkilökohtaisesti.

Saavu kokoukseen täsmällisesti. Tämä on tärkeää, vaikka voitkin joutua odottamaan kyproslaista kumppaniasi. Isäntäsi tulee esitellä sinut muille kokouksen osallistujille. Sinun tulisi aloittaa yrityksesi lyhyellä esittelyllä. Kokouksen esityslistaan saatetaan suhtautua melko joustavasti ja keskustelu saattaa poukkoilla odottamattomasi. Älä myöskään pahastu vaikka puheesi keskeytettäisiin toistuvasti.