Italia

Italy-flag-140

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Italialaiset ovat hyvin ystävällisiä ulkomaalaisille. Tämä saattaa johtua siitä, että Italiaan tulee paljon turisteja, jotka ovat maan historian, kauneuden ja kulttuurin lumoissa.

Yleisesti maassa ei ole paljoa ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan, vaikka lieviä viitteitä rasismista on havaittavissa ja maahanmuuttajien roolista ja oikeuksista (esimerkiksi ei-kansalaisten oikeudesta äänestää ja maahanmuuttokiintiöistä) keskustellaan politiikassa melko paljon.

Koulutus

Oppivelvollisuus kestää 10 vuotta ikävuosina 6-16. Siihen sisältyy ala- ja yläkoulu sekä ensimmäiset kaksi vuotta keskiasteen koulutusta. Keskiasteen koulutuksen voi suorittaa 14-16-vuotiaana joko yleissivistävällä linjalla tai kolmivuotisessa ammattikoulussa tai aluehallinnon järjestämillä kursseilla.

Yliopistot on jaettu tiedekuntiin. Niissä voi suorittaa Laurea-tutkinnon. Aiemmassa järjestelmässä yliopistotutkinnon suorittaminen kesti neljästä viiteen vuotta, jonka jälkeen saattoi jatkaa tohtorintutkintoon. Vuodesta 1999 lähtien yliopistotutkintoja on ollut kolmen tasoisia: kolmevuotinen kandidaatintutkinto, kaksivuotinen maisterintutkinto sekä tohtorintutkinto. Maisterintutkintoja tarjoavat sekä yksityiset että julkiset koulutuksen tarjoajat.

Vanhemmilla sukupolvilla on puutteita tietoteknisissä taidoissa sekä vieraiden kielten taidossa. Tilanne on parantumassa uuden sukupolven myötä, kun tietotekniikan ja kielten opetusta on lisätty kaikilla koulutusasteilla alakouluista lähtien.

Nuoret ovat kiinnostuneita matkustamisesta ja eurooppalaisesta kulttuurivaihdosta. Monet italialaiset opiskelijat osallistuvat erilaisiin liikkuvuusohjelmiin EU-maiden välillä ja suorittavat osan tutkinnostaan toisen EU-maan yliopistossa.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Oikea tapa puhua ja oikeat eleet ovat tärkeitä erityisesti Italiassa. Käsien liikkeet sekä henkilökohtaiset kontaktit ovat italialaisille keskusteluille luonteenomaisia piirteitä. Jos keskustellessa liikut poispäin kumppanistasi tai pidät suurta etäisyyttä häneen, voidaan sitä pitää epäystävällisenä eleenä. Italialaiset seuraavat tunteitaan ja luottamus on hyvin tärkeä elementti liikesuhteessa. Pyri välttämään kiireisyyden vaikutelmaa kokouksen aikana, sillä se voidaan tulkita epäkohteliaisuudeksi tai heikkoudeksi. Muista panostaa myös epäviralliseen keskusteluun ja osoita kiinnostuksesi italialaiseen ruokaan, taiteeseen, muotiin tai urheiluun.

Yleensä ensimmäinen tapaaminen italialaisen liikekumppanin kanssa on muodollinen. Ensikontaktin voit ottaa sähköpostilla, puhelimella, faksilla tai kirjeellä. Muista kuitenkin, että ensikontaktin jälkeen italialaiset jatkavat kommunikointia mielellään kasvokkain.

Viime aikoina italialaiset yritykset ovat alkaneet käyttää sosiaalista mediaa kuten LinkedIniä edistääkseen liiketoimintaansa. Sosiaalisen median kautta yritykset ovat myös löytäneet paljon uusia kontakteja.

Jos et puhu italiaa, sinun pitää kertoa se selvästi kirjeessä, sähköpostissa tai faksissa ja sanoa myös, millä kielellä haluat käydä neuvotteluja. Monesti italialaiset liikemiehet ja -naiset eivät puhu englantia, mutta he ovat valmiita käyttämään tulkkia apunaan neuvotteluissa.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kun järjestät kokousta Italiassa, järkevintä on toimia maan tavalla. Liikekumppanisi arvostaa kulttuurista sensitiivisyyttäsi.

Valmistaudu pitkiin neuvotteluihin italialaisen neuvottelukumppanisi kanssa. Neuvotteluja käydään hitaasti sekä siitä syystä, että italialaisilla on tapana arvioida hyötyjä ja riskejä huolellisesti ja siitä syytä, että italialaisissa yrityksissä päätöksentekosysteemi on hierarkkinen.

Liikeneuvottelut päättyvät usein kutsuun lähteä yhdessä ulos syömään – tyypillisesti tarkasti valittuun ravintolaan. Näin neuvottelukumppaneille syntyy mahdollisuus tutustua toisiinsa ja luoda läheinen suhde.