Malta

Malta-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Maltalaiset ovat ystävällisiä, kohteliaita ja useimmiten epämuodollisia. Ennen liikeneuvotteluja on toivottavaa pyrkiä luomaan luottamuksellinen ilmapiiri. Neuvotteluissa maltalaiset keskustelevat vilkkaasti ja kiihkeästi, mikä on heille ominaista. He ovat hyvin välimerellisiä ja heillä on tyypillinen eurooppalainen elämäntyyli. Maltalaisilla on vahva identiteetti ja he ovat ylpeitä suvaitsevaisista tavoistaan ja traditioistaan. Maltalla on rikas kulttuuri ja sosiaalinen elämä, mihin kuuluvat konsertit, näyttelyt ja perinteiset uskonnolliset kulkueet.

Kasvatus

Koulutusjärjestelmä perustuu brittiläiseen malliin ja julkista opetusta tarjotaan ilmaiseksi. Maassa on myös monia yksityisiä kouluja, joista suurin osa on katolisia. Vuodesta 1974 lähtien 6–10-vuotiailla lapsilla on ollut oppivelvollisuus (perusopetus). Suoritettuaan pääsykokeen oppilaat jatkavat Suomen yläastetta vastaaviin opintoihin, jotka kestävät viisi vuotta (16 ikävuoteen saakka). Sen päätteeksi he saavat päästötodistuksen. Tämän jälkeen opiskelija voi jatkaa lukioon (college). Jos oppilas ei pääse lukioon hän voi hakeutua Higher Secondary School’iin tai yksityiseen oppilaitokseen. Suurin korkea-asteen opetuksen tarjoaja on Maltan yliopisto (University of Malta, UoM), joka on mukana eurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä. Maltalla on myös useita korkea-asteen oppilaitoksia, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin opintoaloihin. Malta on suosittu kielikurssien kohde, jossa voi opiskella englantia toisena kielenä monissa eri ohjelmissa.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Sinulla olisi hyvä olla henkilökohtainen tai liiketuttava, joka voi suositella sinua, ennen kuin ehdotat liiketapaamista maltalaiselle. Jos kukaan ei voi esitellä sinua, sinun tulisi osoittaa kirjeesi, jossa pyydät tapaamista, suoraan yrityksen omistajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Kontaktin ottaminen sähköpostitse yleistyy koko ajan ja siitä on tulossa hyväksytty keino lähestyä yritystä.

Maltalla on tarjolla useita mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä yrityksille että expatriaateille. Malta isännöi säännöllisesti joka kuukauden toinen tiistai Toastmasters-tilaisuuksia. Vuonna 2011 BNI (Business Network International) avasi useita alaosastoja Maltalla. Verkostoitua voi myös LinkedIn-palvelussa esimerkiksi seuraavissa ryhmissä: Network Malta, Malta Entrepreneurs ja Business Professionals in Malta.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Maltalaiset suosivat kasvokkaista kommunikaatiota, mutta myös nettikokoukset ovat nykyisin yleistymässä. Kokoukset seuraavat melko tarkkaa protokollaa, joten on tärkeää varata aikaa luottamuksen rakentamiselle ennen varsinaista kokousta.

Maltalaiset ovat hyvin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Ensimmäisellä tapaamisella he tervehtivät kättelemällä, esittäytymällä ja vaihtamalla käyntikortteja.

Toimistoon tullessasi tai tavatessasi liiketuttavasi sinun kannattaa sanoa “bongu” (hyvää huomenta) tai “bonswa” (hyvää iltaa) ja lähtiessäsi “sah ha” (näkemiin). Vaikka maltalaiset puhuvatkin hyvää englantia, he arvostavat yritystäsi puhua maltan kieltä.

Muista seuraavat asiat:

  • Täsmällisyyttä arvostetaan ja odotetaan.
  • Esittele itsesi ja yrityksesi käyttäen sopivia apuvälineitä kuten grafiikkaa, esitteitä ja hinnastoja, koska niiden käyttö kuvastaa maltalaisten näkemyksen mukaan yrityksesi aitoa halua neuvotella.
  • Maltalaiset neuvottelijat ovat hyviä kuuntelijoita, eivätkä keskeytä neuvottelukumppaniaan. Valmistaudu kuitenkin moniin kysymyksiin ja selityksiin.
  • Neuvotteluprosessi on pitkä.
  • Kommunikaatiotyyli on usein suora: maltalaiset ovat pragmaattisia ja suosivat asiapitoista kommunikaatiota ennemmin kuin tunteisiin vetoavaa.
  • Maltalaiset ovat nopealiikkeisiä ja yllä mainittujen, monasti hieman hitaiden neuvottelujen jälkeen sopimukset syntyvät nopeasti muutamassa viikossa.