Portugali

Portugal-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Yleisesti ottaen portugalilaiset ovat hyvin ystävällisiä ja vieraanvaraisia tuntemattomia kohtaan. He ovat vilpittömiä ja tarkoittavat, mitä sanovat. Henkilökohtaiset suhteet ovat erityisen tärkeitä liike-elämässä – joskus jopa yhtä tärkeitä kuin yrityksen tuotteet ja palvelut. Luottamuksen rakentaminen on liikekumppanuuden syntymiselle tärkeää, mikä tarkoittaa, että pitää myös olla valmis investoimaan aikaa tuon luottamuksen saavuttamiseksi. Joustavuus ja pitkän tähtäimen hyötyjen etsiminen nopeiden voittojen sijaan ovat portugalilaiselle liike-elämään liittyviä ominaisuuksia.

Portugalilaiset kunnioittavat ulkomaalaisia suuresti ja täten ottavat yleensä myös heidän ideansa lämpimästi vastaan. Vielä 70-luvulla kaikkea maan ulkopuolelta tulevaa pidettiin ”uutena”, mutta nykyisin portugalilaiset ostavat mieluummin kotimaisia tuotteita, vaikka nämä ovatkin usein tuontitavaroita kalliimpia.

Koulutus

Portugalilainen koulutusjärjestelmä on standardoitu, mutta ei kuitenkaan aivan yhtä kehittynyt kuin monissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Aiemmin maan koulutus oli selvästi jäljessä muuta Euroopan Unionia, mikä johtui maan eristyneisyydestä ja lamasta ennen vuoden 1974 vallankumousta. Maassa oli lukutaidottomia 1990-luvulla noin 15 prosenttia väestöstä. Lukutaidottomista suurin osa oli vanhuksia. Maan toinen ongelma oli alhainen koulunkäyntiaste alkuluokkien jälkeen erityisesti maaseudulla, jossa nuoret siirtyivät työelämään jo hyvin nuorina. Koulut kärsivät myös vanhentuneista tiloista ja välineistä, opettajien alhaisesta palkkatasosta, yhteiskunnan tarpeiden ja opetussisältöjen vastaamattomuudesta sekä alhaisesta yliopisto-opintoihin hakeutuneiden määrästä.

Nykyisin erityisesti portugalilaisten tietotekniikkataidot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Portugalilaisten tietotekniikkaosaaminen on hyvää, erityisesti nuorten keskuudessa. Iästä riippumatta johtotason tehtävissä toimivien voi odottaa hallitsevan tietokoneiden käytön.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Kevyestä tai lujasta kädenpuristuksesta, hymystä ja kiinnostuneisuuden osoituksesta syntyy hyvä tapa tervehtiä liikekumppaneita. Hyviin tapoihin kuuluu kätellä kokouksissa kaikkia, vaikka olisitkin tavannut heidät jo monta kertaa aiemmin. Naista tervehdittäessä kädenpuristuksen tulee olla hellä. Myös suudelma poskelle on yleinen, mutta ainoastaan silloin, jos nainen tarjoaa poskeaan suudeltavaksi. Jos liikekumppanit tuntevat toisensa hyvin, on kevyt halaus hyväksyttävä tervehtimismuoto tavatessa ja erottaessa.

Yleisesti ottaen fyysisen kontaktin ottaminen on Portugalissa yleisempää kuin Pohjois-Euroopassa. Keskustelijoiden välinen etäisyys on lyhyempi kuin Pohjois-Euroopassa. Katsekontakti on keskusteltaessa tärkeä. Ihmiset kulkevat usein kadulla pitäen toisiaan olkavarresta, sillä sitä pidetään läheisyyden ja luottamuksen osoituksena. Koskettelu käsivarsiin tai olkapäähän on myös hyväksyttävää.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Portugalilaiset keskustelevat liiketoimintamahdollisuuksista mielellään ulkomaisten kollegojen kanssa. Usein ulkomaisia yrityksiä pidetään uudenaikaisempina ja innovatiivisempina kuin oman maan yrityksiä. Näin niiden katsotaan tuovan osaamista ja kokemusta, jota portugalilaiset yritykset kaipaavat. Toisaalta aluksi on ehkä vaikea päästä neuvottelemaan sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on oikeasti valtaa tehdä päätöksiä. Portugalilainen yrityselämä on hyvin hierarkkista ja monesti päätökset tehdään organisaation ylimmillä portailla. Suurin haaste on siis saada oikean henkilön sihteeri vakuuttuneeksi siitä, että sinun pitäisi päästä neuvottelemaan heidän esimiestensä kanssa.

Verkostoituminen on elintärkeää liiketoimintojen menestymisen kannalta. Sinun pitää olla valmis investoimaan paljon aikaa suhteiden rakentamiseen. Portugalilaiset pitävät kasvokkaisia tapaamisia parempina kuin kirjeenvaihtoa tai puhelinkeskusteluja, joita pidetään epäpersoonallisina. Liikesuhteet rakennetaan ihmisten – ei yritysten – välille. Niinpä, jos yritys vaihtaa edustajaansa, molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen tulee aloittaa alusta. Tämä on prosessi, joka saattaa viedä useita vuosia.