Slovenia

Slovenia-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Sloveniassa yrityksen organisaatiorakenteella ja neuvottelijoiden asemalla organisaatiossa on suuri merkitys liikeneuvotteluissa. Slovenialaisia yrityksiä johdetaan ylhäältä alas -mallilla. Yrityksen ylin johto tekee tärkeimmät päätökset. Suurimmat yritykset ovat joko valtio-omisteisia tai valtiolla on veto-oikeus yrityksen päätöksiin, mikä saattaa hidastaa sopimusten syntymistä dramaattisestikin.

Slovenialaisten asenteet liike-elämää kohtaan ovat melko samanlaisia kuin saksalaisten tai itävaltalaisten. Käytyään läpi siirtymän markkinatalouteen slovenialaiset ovat tulleet paljon tietoisemmiksi liiketoimintakulttuureista ja -asenteista. Ulkomaalaisia yritysjohtajia kunnioitetaan heidän osaamisensa ja kykyjensä perusteella, ei niinkään heidän ulkomaalaisuutensa vuoksi.

Koulutus

Sloveniassa koulutustaso on vaikuttavan korkea. Luku- ja kirjoitustaitoisia on slovenialaisista 99,7 %. Suurella osalla väestöstä on korkeakoulututkinto.

Johtajista suuri osa on suorittanut joko kandidaatin tai maisterintutkinnon. Nuoria johtajia lähtee nykyisin muihin Euroopan maihin tai Pohjois-Amerikkaan kouluttautumaan tai hankkimaan käytännön kokemusta.

Väestön tietotekniset valmiudet vaihtelevat iän mukaan. Nuoremmilla sukupolvilla on vanhempia paremman tietotekniikkavalmiudet. Sloveniassa tietotekniikan käyttöaste on korkea työpaikoilla.

Kommunikaatio liike-elämässä

Slovenialaiset isännät odottavat ulkomaisten liikekumppaniensa tulevan kokoukseen valmistautuneina, itsevarmoina, ilman ennakkoluuloja sekä käyttäytyen vaatimattomasti. On hyvä esittää mielipiteensä, mutta pitää antaa myös toiselle mahdollisuus esittää omat ideansa. Tasa-arvo, kunnioitus ja avoimuus ovat tärkeitä ominaisuuksia neuvottelupöydässä.

Kontaktin ottaminen

On suositeltavaa tehdä ensimmäinen yhteydenotto kirjallisesti joko kirjeellä, sähköpostilla tai faksilla. Viesti pitää suunnata tietylle henkilölle, jolla on riittävästi päätäntävaltaa, kuten esimerkiksi toimitusjohtajalle. Jos henkilö, johon olet ollut yhteydessä, puhuu englantia, nopein tapa edetä on olla yhteydessä puhelimitse.

Slovenialaisten yritysten edustajiin voit tutustua myös messuilla, seminaareissa ja konferensseissa Sloveniassa ja muissa maissa.

Slovenialaisessa liike-elämässä ihmisiä puhutellaan usein tittelillä ja sukunimellä. Titteli voi perustua joko oppiarvoon tai asemaan yrityksessä. Näin ollen henkilöä voidaan kutsua esimerkiksi tohtori Golobiksi tai professori Znanostiksi riippumatta kumpaa sukupuolta hän on.

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Hierarkkisuus on slovenialaiselle liike-elämälle tunnusomaista. Henkilön koulutus ja kokeneisuus määrittävät hänen statustaan ja uramahdollisuuksiaan. Henkilöille osoitetaan kunnioitusta sen mukaan, missä asemassa he ovat yrityksessä. Slovenialaiset johtajat ovat tottuneet länsimaalaiseen johtamistyyliin.

Ensimmäisellä tapaamisella slovenialaiset vaihtavat käyntikortteja. Kortissasi tulisi olla merkittynä akateemiset tutkintosi ja asemasi yrityksessä.

Tavallisesti ensimmäinen kokous ei seuraa esityslistaa. Sen tarkoituksena on tutustuttaa osapuolet toisiinsa ja kartoittaa, onko jatkoneuvotteluille perustetta.

Yleensä tarvitaan muutama kokous ennen kuin päästään sopimukseen, sillä slovenialaiset yritykset ovat hierarkkisia ja päätökset täytyy viedä ylimmän johdon käsiteltäviksi. Päätöksentekovaltuuksia annetaan harvoin alemman tason johtajille.