Espanja

Spain-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Espanjalaisten arvot ja asenteet ovat kokeneet melkoisen myllerryksen erityisesti demokratian palauttamisen jälkeen vuodesta 1975. Espanjalaisten lisääntynyt kanssakäyminen muiden maiden kanssa on saanut aikaan arvojen ja asenteiden modernisoitumisen. Lisääntyneellä turismilla oli tähän suuri vaikutus. Turistit eivät tuoneet maahan vain valuuttaa vaan myös länsieurooppalaisia demokraattisia poliittisia ja sosiaalisia arvoja. Toinen syy arvojen muutokselle oli espanjalaisten työläisten muutto Ranskaan, Sveitsiin ja Saksaan. He toivat palatessa mukanaan uusia tapoja.

Koulutus

Espanjassa valtiolla on tärkeä tehtävä kansallisen yhtenäisyyden rakentajana. Koulutus pyrkii korostamaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia sekä demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja. Peruskoulutus on ilmaista ja pakollista. Espanjassa on paljon yksityisiä kouluja, joista osa on valtion tukemia, mikä mahdollistaa alemmat lukukausimaksut. Viime vuosikymmeninä koulutus on noussut ennennäkemättömään loistoon. Nykyisin Espanjassa yliopistoon jatkavien nuorten osuus on yksi Euroopan korkeimmista. Tilanne ei ole kuitenkaan aivan niin ruusuinen, kun tarkastellaan opettaja-oppilasmäärien suhdetta kouluikäisten osalta. Opettajan ammatti ei ole yhtä arvostettu Espanjassa kuin muissa Länsi-Euroopan maissa.

Koulutustarjonnan laatu on pikku hiljaa paranemassa Espanjassa. Monet espanjalaiset suuntaavat myös ulkomaille opiskelemaan saadakseen kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa. He saavat samalla myös ymmärrystä muita kulttuureja kohtaan sekä tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyksi heidän kotimaassaan. Tietotekniikan käyttö on lisääntynyt ja lisääntyy nopeasti. Kaikki edellä mainitut asiat parantavat espanjalaisen koulutuksen tasoa.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Espanjalaiset ovat hyvin lämpimiä ihmisiä. He eivät välttele fyysistä kontaktia, minkä huomaa elekielen ja esimerkiksi halausten ja suudelmien suuresta määrästä. Sinun kannattaa mukautua tähän, sillä muuten saatat vaikuttaa kylmältä ja persoonattomalta, mikä puolestaan saattaa vahingoittaa liikeneuvottelujasi.

Espanjalaiset pitävät henkilökohtaista keskustelua parempana kuin viestintää puhelimitse tai kirjeitse, sillä he uskovat, että kasvokkain on helpompi luoda henkilökohtaisia suhteita. Ensikontakti on kriittinen ja ulkonäölläsi on suuri merkitys siihen, millaisen mielikuvan toinen sinusta saa. Samaten espanjalaiset pyrkivät tekemään hyvä vaikutuksen sinuun.

Jokaisessa liiketapaamisessa on tapana kätellä. Erityisen tärkeää se on, kun sinut esitellään uudelle henkilölle. Espanjassa monet miehet ottavat molemmin käsin kiinni käteltäessä. Tällöin vasemmalla kädellä otetaan kiinni käteltävän henkilön oikean käden kyynärvarresta. Kädenpuristus ei saisi olla liian tiukka. Kun tuttavuus on edennyt, miehet voivat halata toisiaan tai taputella olkapäälle. Naiset voivat vaihtaa poskisuudelmia, joita annetaan yksi kummallekin poskelle alkaen vasemmalta puolelta.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Liikeasioiden hoitaminen on rennompaa Espanjassa kuin muissa maissa. Neuvottelut saattavat venyä pitkiksi. Varaa siis riittävästi aikaa kalenteristasi. Ennen varsinaiseen liikeasiaan pääsyä on hyvä tutustua toisiinsa ja luoda sosiaalisia siteitä neuvottelijoiden välille. Asioiden kirjaaminen ei ole espanjalaisissa kokouksissa niin suuressa roolissa kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa tai Saksassa.

Voit olettaa espanjalaisen neuvottelukumppanisi olevan kiinnostunut tuotteista tai palveluista, joita tarjoat ja kysyvän lisäkysymyksiä.

Luottamus ja rehellisyys ovat espanjalaisille hyvin tärkeitä. Näihin kannattaa siis kiinnittää huomiota, kun suunnittelet kokousta.