Turkki

Turkey-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Turkkilaiset ovat vieraanvaraisia, ystävällisiä ja erittäin ammattimaisia. Turkkilaiset työskentelevät ahkerasti ja pitkiä päiviä. Niinpä työpaikan hankkiminen Turkista ei ole helppoa ulkomaalaiselle. Turkin viranomaiset eivät suhtaudu myötämielisesti siihen, että ulkomaalaiset tekevät töitä, jotka myös turkkilaiset voisivat tehdä. Niinpä ulkomaalaiset työskentelevät useimmiten opettajina, kansainvälisissä yrityksissä tai uutistoimistoissa, joissa tarvitaan ulkomaisen kielen syntyperäistä hallintaa. Jos aiot lähteä työnhakuun Turkkiin, kannattaa ensin etsiä yritys, joka palkkaisi sinut ja saapua maahan hakemaan oleskelu- ja työlupaa vasta solmittuasi työsopimuksen.

Turkkilaiset tutustuvat mielellään työ- ja liiketuttaviinsa. He solmivat liikesuhteita todennäköisimmin sellaisten henkilöiden kanssa, joihin he voivat luottaa ja jotka pystyvät sitoutumaan pitkään yhteistyösuhteeseen.

Koulutus

Turkissa valtio vastaa koulutuksen järjestämisestä. Vuonna 2012 voimaan tullut laki laajensi oppivelvollisuuden aiemmasta 5–12 -vuotiaista 6–18 -vuotiaisiin. Jotta aiempaa suurempi osa nuorista hakeutuisi yliopistoihin, on kansallinen yliopistojen sisäänpääsykoe tehty kaikille pakolliseksi.

Esikoulut, peruskoulut, toisen asteen koulut sekä korkeakoulut ovat osa Turkin virallista koulujärjestelmää. Niiden lisäksi on koulutuskeskuksia, jotka tarjoavat epämuodollisempaa koulutusta. Niitä valvoo Turkin kansallisen koulutuksen ministeriö. Epämuodollinen koulutus tarjoaa palveluja niille, jotka haluavat täydentää koulutustaan tai hankkia tietoa tai taitoja henkilökohtaisen kehittymisensä tueksi.

Korkeakouluissa on lukukausimaksut. Opiskelija voi kuitenkin saada avustuksen, joka kattaa nämä maksut, jos hänellä ei ole tarpeeksi varallisuutta maksaa lukukausimaksuja itse. Kansallisen koulutustilaston mukaan Turkissa oli vuoden 2012 lopussa 168 yliopistoa, joista 2/3 oli valtiollisia ja 1/3 yksityisiä. Kansallisen koulutustilaston mukaan yliopistot muodostuvat tiedekunnista ja nelivuotisista kandidaattiohjelmista ja kaksivuotisista kandidaattiohjelmiin valmentavista ohjelmista, jotka ovat ammatillisesti suuntautuneita. Yliopistot tarjoavat myös maisteriohjelmia sekä tohtorikoulutusta. Kaikki tohtorikoulutusohjelmat vaativat maisterintutkinnon ja ne pitää suorittaa neljässä vuodessa. Tohtorikoulutus sisältää kursseja, loppukokeen (sekä suullinen että kirjallinen) ja väitöstilaisuuden.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Turkkilaiset ovat melko kokeneita kaupankävijöitä ulkomaalaisten kanssa. Ulkomaiset yritysjohtajat pitävät turkkilaisia joustavina ja käytännöllisinä. Paras tapa lähestyä heitä ensimäistä kertaa on puhelimitse tai sähköpostitse. Tämän jälkeen henkilökohtainen tapaaminen on suositeltavaa.

Keskustelijoiden etäisyys toisistaan keskustelutilanteessa on noin käsivarren mitan päässä. Kuitenkin turkkilaisille luonteenomainen henkilökohtainen tila on pienempi kuin monilla ulkomaalaisilla, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Ystävien ja perheenjäsenten kesken ihmisten etäisyys toisistaan kanssakäymistilanteissa on jopa pienempi ja ihmiset koskevat toisiinsa usein keskustellessaan.

Julkiset kiintymyksen osoitukset ovat rajallisia, vaikka toiseen ihmiseen koskeminen onkin kulttuurisesti hyväksyttävä osa keskusteluja ilman, että se indikoi intiimiä suhdetta keskustelijoiden välillä.

Kättely on turkkilaisille tärkeää. Sekä tavattaessa että erottaessa kätellään. Se on kunnioittava ele. Liiketuttavienkin välillä on suositeltavaa pyrkiä tutustumaan myös henkilökohtaisella tasolla. Uusia tuttavuuksia voit löytää erilaisten verkostojen kautta.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Ensimmäiset tapaamiset ovat usein muodollisia, koska liiketoiminta on vakava asia ja sitä tulee myös kohdella niin. Ei siis pidä olla liian epämuodollinen ja ystävällinen, vaikka tuntisitkin kokouksen osallistujat myös henkilökohtaisella tasolla.

Ensitapaamisissa ei vielä tehdä päätöksiä. Niiden tehtävänä on tutustuttaa neuvottelijat toisiinsa. Keskusteluja kannattaa siis laajentaa myös asiasisältöjen ulkopuolelle, jotta henkilötason suhteiden kehitys pääsisi vauhtiin.

Kokouksen aluksi sinun odotetaan tervehtivän turkkilaista kumppaniasi tiukalla kädenpuristuksella. Turkkilaista naista tervehdittäessä, miehen pitää odottaa, että nainen tekee aloitteen tervehdykseen.

Small talk on suositeltavaa ennen varsinaiseen asiaan siirtymistä. Asioiden, yrityksen tai tuotteiden esittely tulisi tehdä lyhyesti ja napakasti. Ehdotusten tulisi olla selkeästi ilmaistuja ja suunniteltuja. Visuaalisten keinojen käyttö on suositeltavaa. Voidaankin ohjeistaa, että mieluummin selkeitä grafiikoita ja vähemmän tekstiä kalvoille. Olisi myös hyvä kääntää tärkeimmät esittelymateriaalit turkin kielelle. Näin varmistat viestisi perillemenon.