Itävalta

Austrain business culture guide

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Itävaltalaiset ovat arvoiltaan melko konservatiivisia. Heille vieraanvaraisuus, nostalgia, siisteys, charmi, perinteet, luonto, ulkoilu, romantiikka ja tyyli ovat tärkeitä asioita. Työelämä ja henkilökohtainen elämä pidetään tiukasti erillään. Itävaltalaisten mielestä jokaiselle asialle on aikansa ja paikkansa. Koti on paikka, jossa rentoudutaan. Kotiin kutsutaan vain läheiset ystävät ja sukulaiset. Koti on epämuodollisen olemisen ja kommunikaation paikka.

Yleisesti ottaen itävaltalaiset ovat hyvin ystävällisiä ja vieraanvaraisia ja kohtelevat kaikkia kunnioittavasti.

Kasvatus

Itävaltalainen koulutusjärjestelmä on yksi maailman parhaista ja luku- ja kirjoitustaitoisten osuus maassa on 99 %. Lapsilla on oikeus ilmaiseen koulutukseen, koulukuljetuksiin ja -kirjoihin. Alakoulut ovat 6–10 -vuotiaille lapsille. Sen jälkeen oppilas voi jatkaa joko neljä vuotta kestävään kouluun tai keski-asteen kouluun, josta valmistuttuaan hän on 18.

Tämän jälkeen opiskelija voi valita joko yliopiston tai ammatillisen koulutuksen. Kaikki itävaltalaiset yliopistot ovat maksuttomia. Yliopistoja on 12 ja musiikkiakatemioita kuusi. Ne ovat autonomisia ja tarjoavat laajan valikoiman opintosuuntauksia. Vuonna 1365 perustettu Wienin yliopisto on Itävallan vanhin ja suurin yliopisto.

Koulutustaso on Itävallassa korkea, mikä saattaa johtua koulutusjärjestelmän hyvästä tasosta. Päteviä työntekijöitä on tarjolla kaikkiin tehtäviin. Niin sanottu kaksoistutkinto on itävaltalaiselle ammattikoulutukselle ominainen piirre. Opiskelija on oppisopimuksella yrityksessä ja käy samalla kursseja oppilaitoksessa. Näin saadaan sekä korkealuokkaista työvoimaa että turvataan nuorison työllistyminen.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Itävaltalaiset ovat ruumiinkielen suhteen tyypillisesti konservatiivisia. Julkiset kiintymyksen osoitukset on varattu vain lähiperheelle ja ystäville. Yritystapaamisissa kädenpuristus on yleinen tervehtimismuoto sekä kohdattaessa että erotessa. On tärkeää katsoa käteltävää silmiin tervehdittäessä. Kun sinut esitellään naiselle, odota kunnes hän ojentaa kätensä tervehdystä varten ennen kuin ojennat omasi.

Itävaltalaiset arvostavat katsekontaktia keskusteltaessa. Sillä osoitetaan luottamusta, vilpittömyyttä ja tarkkaavaisuutta.

Älä käytä liioittelevaa tai epäsuoraa kommunikaatiota liikeneuvotteluissa. Muuten luot mielikuvan epärehellisyydestä.

Liikemiehet ja -naiset ovat muodollisia ja konservatiivisia. Niinpä myös liikesuhteita hoidetaan järjestelmällisesti ja ammattimaisesti. Muista yrityksen arvojärjestys ja pyri osoittamaan viestisi aina oikealle henkilölle.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kokouksiin suhtaudutaan Itävallassa vakavasti. Ja niissä voidaan käsitellä asioita hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kokouksen muoto on ennalta määrätty. Esityslista laaditaan tarkaksi ja yksityiskohtaiseksi ja sitä seurataan kuuliaisesti. Kokouksella tavoitellaan selkeää lopputulosta. Se ei ole niinkään foorumi avoimelle ja yleiselle keskustelulle. Kokouksen muodollisuus saattaa tehdä ulkopuoliselle vaikeaksi arvioida, miten asiat edistyvät, mutta toisaalta, jos ehdotustasi käsitellään pitkään, voit ainakin tulkita sen niin, että siihen suhtaudutaan vakavasti.

On tärkeää perustella ehdotustasi faktoilla ja esimerkeillä. Muista, että asiat etenevät melko hitaasti. Ole siis kärsivällinen. Yritysyhteisö on tiivis ja niinpä jokainen on tarkkaavainen siinä, mitä sanoo kenestäkin ja kenelle.

Liike-elämä Itävallassa on hierarkkista. Jokaisella henkilöllä ja osastolla on selkeät vastuut ja roolit. Valtaa pitää pieni ryhmä ihmisiä organisaation huipulla. Kontaktit ovat menestykselle tärkeitä. Näissä asioissa kannattaa käyttää itävaltalaista henkilöä apuna, jos vain mahdollista.