Belgia

Belgium-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Vaikka yksilöiden välillä onkin suuria eroja käytöksessä, voidaan yleisesti sanoa, että flaamit ovat itsevarmempia kuin vallonit. Belgialaiset ovat tulosorientoituneita ja kovia tekemään töitä sillä ehdolla, että työnantaja noudattaa sääntöjä. On mahdollista luoda lämmin suhde belgialaiseen, mutta se saattaa viedä aikaa. Flaameihin on ehkä helpompi tutustua kuin valloneihin.

Belgialaiset ovat pohjimmiltaan hyvin ystävällisiä ja kohteliaita paitsi henkilöt, jotka pyrkivät pakonomaisesti nostamaan sosiaalista statustaan. Yleisesti ottaen statussymbolit merkitsevät hyvin vähän belgialaisille, vaikkakin he kyllä arvostavat kovasti omaa kotia (mielellään omaa taloa lähiöstä) ja hyvää autoa.

Koulutus

Belgialaisen koulutuksen taso on hyvin korkea kautta maan. Alueet (Flanderi, Vallonia ja Bryssel) kantavat vastuun yliopisto-opetuksesta. Belgian suurimmista yliopistoista kaksi on valtio-omisteisia: ranskankielinen Université de Liège ja hollanninkielinen Universiteit Gent.

Maassa on myös useita muita yliopistoja sekä korkeakouluja, taidekouluja ja kaupallista opetusta antavia yksikköjä.

Oppiarvot on määritelty laissa ja ne ovat seuraavat:

Candidature/Kandidatuur: Opintojen ensimmäinen vaihe, johon sisältyy noin 10 tenttiä, jotka vastaavat 380 tunnin työtä joka vuoden lopuksi. Tämä ei ole lopullinen todistus ja vastaa yleensä noin kahden vuoden työtä.

Licence/Licentiaat: Opintojen toinen vaihe ja belgialaisten yliopistojen perustutkinto. Tähän vaaditaan hyväksytysti suoritettu kandidaatin tutkinto ja noin 380 tunnin työtä vastaavien 10 kokeen suorittamine kunkin vuoden lopussa. Opintojen kesto on useimmilla aloilla kaksi vuotta.

Doctorat/Doctoraat: Vastaa kolmea tai neljää lisävuotta, joihin sisältyy tutkimusta ja väitöskirjan laatiminen ja esittäminen.

Agrégation/Aggregatie: Tämä vastaa viimeistä kolmea vuotta tohtorin tutkinnon jälkeen. Siihen sisältyy väitöskirjaa merkittävämpi opinnäyte.

Yliopisto-opintoja arvostetaan belgialaisessa liike-elämässä ja ne otetaan hyvin vakavasti. Työntekijöiden arvohierarkia perustuu usein oppiarvoihin.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Kättely on yleisin tervehdysmuoto Belgiassa. Siihen liittyy tilanteeseen sopiva tervehdys kuten ’hyvää päivää’. Liike-elämän ulkopuolella naiset ja vastakkaista sukupuolta olevat voivat myös vaihtaa poskisuudelmia. Poskisuudelma koostuu kolmesta suudelmasta, joista ensimmäinen annetaan suutelijan puolelta katsottuna vasemmalle puolelle. Vallonimiehet voivat myös suudella toisiaan, jos he ovat vanhoja ystäviä. Ensimmäistä kertaa tavattaessa flaamit ja saksankieliset ovat ehkä hieman varautuneempia kuin vallonit. Brysselin alueella ranskankieliset saattavat olla melko muodollisia.

Tavallisesti tervehdykset ja vastaukset niihin ovat lämpimiä olematta liian intiimejä. Kokouksissa on tavallista, että huoneeseen saapunut kiertää huoneen ja kättelee siellä jo olleet.

Belgialaisten ns. henkilökohtainen alue on noin 50 cm. Kun tapaat ensimmäistä kertaa, pidä tasainen katsekontakti keskustellessasi hänen kanssaan. Vältä kuitenkin liian intensiivistä katsetta, sillä se saattaa tuntua tungettelevalta.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Belgiassa kuuluu hyviin tapoihin varata tapaaminen vähintään muutamaa päivää etukäteen. Kun ajankohta on sovittu, ei ole enää tarvetta vahvistaa sopimusta. Jos sinulle tulee esteitä, selitä tilanne belgialaiselle kumppanillesi. Hän varmasti ymmärtää ja voitte sopia uuden ajankohdan.

Sopivin ajankohta liikeneuvotteluille on ehkä aamupäivällä kello 10. Jos keskustelu kehittyy hyvään suuntaan, voitte jatkaa yhteiselle lounaalle. Lounaalla voitte käsitellä joko liikeasioita tai myös henkilökohtaisempia aiheita. Tämä edesauttaa luottamuksen rakentamisessa, millä on suuri merkitys belgialaisille.

Jos sinulla on jokin tietty tuote tai ehdotus, jota haluat esitellä, kerro kumppanillesi jo ennakkoon joitakin tarkempia tietoja ja laskelmia (esimerkiksi hintatietoja). Belgialaiseen yritykseen voit tutustua esimerkiksi yrityksen nettisivujen avulla.