Ranska

France-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Ranska on moniulotteinen maa, mikä johtuu sen suuresta koosta, alueellisista eroista sekä sen siirtomaahistoriaan liittyvästä maahanmuutosta. Ranskalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin kuitenkin vaihtelee, eivätkä ranskalaiset ole aina kovin suvaitsevaisia ulkomaalaisia kohtaan. Ranskassa laki esimerkiksi kieltää islamilaisen täyshunnun pitämisen riippumatta siitä, oletko ranskalainen vai et. Ranskalainen laïcité-käsitteellä perustellaan sitä, että esimerkiksi kouluissa ei saa käyttää näkyviä uskonnollisia symboleja. (Virallinen) perustelu täyshunnun kieltämiselle on turvallisuus.

Kansainvälisiä pääomasijoittajia on Ranskan markkinoilla paljon. Ranska on merkittävä maatalous- ja teollisuustuotteiden tuottaja.

Koulutus

Oppivelvollisuus kestää Ranskassa 6 ikävuodesta 16:een. Tämän seurauksena luku- ja kirjoistustaitoisten osuus kansasta on niinkin korkea kuin 99%. Kuten muutkin valtiojohtoiset elimet myös koulutusjärjestelmä on keskitetty ja hierarkkinen. Koulujärjestelmässä on kolme porrasta: peruskoulutus (enseignement primaire), keskiaste (enseignement secondaire) ja korkein aste (enseignement supérieur).

Yliopistoon jatkavien nuorten osuudessa Ranska sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa noin keskivälille. Suurin osa yliopisto-opiskelijoista hakeutuu Grandes Écoles -yliopistoihin. Grandes Écoles -koulut ovat yksityisiä ja erikoistuneita yhteen tieteenalaan kuten liiketaloustieteeseen tai luonnontieteisiin.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Ranskalaiset ovat ruumiinkielen suhteen tyypillisesti konservatiivisia. Vaikka ranskalainen businesskulttuuri on muodollista, ovat keskustelijat melko lähellä toisiaan, noin käsivarren mitan päässä.

Miehet nousevat ylös tai ainakin tekevät eleen noustakseen, kun heitä korkea-arvoisempi henkilö saapuu huoneeseen. Näin osoitetaan kunnioitusta ja hyviä tapoja, jotka ovat merkki hyvästä kasvatuksesta ja koulutuksesta.

Kättely on normaali tapa tervehtiä. Hieman ystävällisempi muoto on poskisuudelma. Poskisuudelmassa posket koskettavat toisiaan, mutta huulet eivät. Yksi suudelma kummallekin poskelle (pätee molempiin sukupuoliin) alkaen suutelijasta katsoen vasemmalta puolelta. Poskisuudelmia vaihdetaan myös työpaikoilla päivittäin tavattavien työtovereiden kanssa. Poskisuudelmia ei vaihdeta tuntemattomien kanssa. Jos olet kokouksessa ensimmäistä kertaa, odota kunnes naispuolinen henkilö on tehnyt aloitteen tervehtimiseen. Poskisuudelma on vain lämmin tervehdys, eikä sitä pidä tulkita miksikään muuksi.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kuten kaikissa muissakin kansainvälisissä kanssakäymistilanteissa, paikallisen liike-elämän toimintatapojen tunteminen parantaa mahdollisuuksiasi saavuttaa tavoitteesi, kun neuvottelet ranskalaisten kanssa. Ensinnäkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten järjestät tapaamisen. Tapaamisesta kannattaa sopia muutamaa viikkoa etukäteen ja varmistaa vielä tapaamisen alla. Se kuuluu hyviin toimintatapoihin.

Yleensä ensimmäistä versiota pöytäkirjasta käytetään apuna, kun varmistetaan, että kaikilla on yhtenevä käsitys kokouksen tarkoituksesta. Se mahdollistaa myös avoinna olevien kysymysten käsittelyn ennen varsinaisen kokouksen alkua. Valmistaudu ilmaisemaan tavoitteesi suoraan ja selkeästi, sillä kokoukset ovat muodollisia ja seuraavat melko yksityiskohtaista esityslistaa. Ranskalaisilla on tapana kysyä asioita suoraan, eikä siitä pidä loukkaantua. Valmistaudu esittelemään suunnitelmasi selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Ranskalaiset kiinnittävät huomionsa mielellään yksityiskohtiin.

Ranskalaiset arvostavat älykästä keskustelua, johon sisältyy vastakkaisten mielipiteiden keskusteluttamista ja perusteellista väittelyä. Saavutat liikekumppanien kunnioituksen, jos pystyt argumentoimaan mielipiteesi hyvin. Vaikka ranskalaiset rakastavat väittelyä ja mielipiteiden vaihtoa, eivät he kuitenkaan ole kovin valmiita omaksumaan uusia asioita, jotka poikkeavat heidän kulttuurisista normeistaan.