Saksa

Germany-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Noin 10 prosenttia Saksan asukkaista on etniseltä taustaltaan ei-saksalainen. Suurin osa heistä on 1960- ja 1970-luvulla saapuneiden siirtotyöläisten jälkeläisiä. Noin joka viides Saksassa asuva ulkomaalainen on syntynyt Saksan ulkopuolella.

Saksassa on neljä kansallista vähemmistöryhmää: tanskalaiset, friisiläiset, saksan romanit sekä sorbit. Maan vähemmistökieliä ovat tanska, friisi, romanin kieli ja sorbi.

Maahanmuuttajia rohkaistaan osallistumaan mahdollisimman paljon yhteiskunnan toimintaan.

Koulutus

Saksalaisen koulutusjärjestelmän taustalla oleva filosofia eroaa muiden maiden koulutusfilosofiasta. Keskiasteella, 10. luokan jälkeen, oppilaat voivat valita ammatilliset opinnot sen sijaan, että opiskelisivat 12. tai 13. luokalle saakka. Tämä kaksoisjärjestelmä koostuu 3 vuoden opinnoista, joissa vuorottelee käytännön harjoittelu yrityksessä sekä ammattikoulussa tapahtuva opetus.

Suurin osa saksalaisista yliopistoista on valtio-omisteisia ja opiskelijoille lähes ilmaisia. Opiskelijan pitää maksaa vain noin 100–300 euron lukukausimaksu. Yliopisto-opiskelijat saavat vanhempien tulotasoon sidottua opintotukea (tunnetaan nimellä BAföG). Tuki on maksimissaan 290 euroa kuussa, jonka lisäksi opiskelija voi nostaa vastaavan määrän korotonta opintolainaa.

Saksassa on useita akateemisia oppiarvoja. Alin tutkinto on ollut Magister (humanistisilla aloilla) ja Diplom (luonnontieteessä ja insinööritieteissä). Nykyisin nämä ovat korvautumassa eurooppalaisen standardin mukaisilla kandidaatin ja maisterin tutkinnoilla. Diplom’in, Magister’in tai maisterin tutkinnon haltijat voivat jatkaa tohtorin tutkintoon asti. Habilitaatio on korkein akateeminen oppiarvo Saksassa.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Saksalaiset ovat yleisesti konservatiivisia, mitä tulee fyysisiin eleisiin. Saksalaiset osoittavat kohteliaisuuttaan usein vieraalle suunnatulla hymyllä, mutta älä loukkaannu, jos he eivät hymyile – tämä johtuu varautuneesta kulttuurista.

Liiketapaamisissa kätellään sekä kokouksen alussa että lopussa. Pitkään yhdessä työskennelleet ihmisetkin kättelevät joka aamu kuin he tapaisivat ensimmäistä kertaa. Kättelyyn voi liittyä myös kevyt nyökkäys. Muista katsoa suoraan käteltävää kumppaniasi silmiin. Kun sinut esitellään naiselle, odota että hän ojentaa kätensä ensin.

Liikesuhteet ovat muodollisia, järjestelmällisiä ja ammattimaisia. Muista kunnioittaa organisaatiohierarkiaa ja kohdista viestisi oikeille henkilöille yrityksessä.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kokouksiin suhtaudutaan Saksassa vakavasti ja asioita voidaan käsitellä niissä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kokoukset etenevät tietyssä virallisessa järjestyksessä. Kokouksen pohjana on tarkka ja yksityiskohtainen esityslista, jonka mukaan edetään. Kokousten ensisijaisena tarkoituksena on saada aikaan päätöksiä, ei niinkään areenan tarjoaminen avoimelle ja yleisluontoiselle keskustelulle.

Saksalaisissa liiketapaamisissa on tärkeää tukea tehtyä ehdotusta faktoilla ja esimerkeillä. Älä liioittele tai käytä epäsuoraa kommunikaatiota, kun olet saksalaisessa liiketapaamisessa. Saksalaista yrityskulttuuria leimaa selkeä ja näkyvä hierarkkisuus, mikä pitää sisällään selvän vastuun- ja roolijaon eri toimijoiden ja osastojen välillä.

Muista seuraavat asiat:

  • Saksalaiset ovat kilpailuhenkisiä, kunnianhimoisia ja kovia neuvottelemaan.
  • Saksalaisessa liike-elämässä henkilön sana ja kädenpuristus ovat sitovia. Suullista sopimusta pidetään yleensä sitovana.
  • Liikeneuvottelut ovat analyyttisia ja asiakeskeisiä. Hyvin suunniteltu puhe, jota tuetaan kuvioilla, laskelmilla ja käytännönläheisillä argumenteilla on yleensä toimivin. Saksalaiset kumppanisi arvostavat suoraa ja tosiasioihin perustavaa lähestymistapaa.
  • Saksalainen yritysmaailma on hierarkkinen. Päätökset tehdään organisaation ylimmillä tasoilla, top-down -tyyliin.
  • Päätöksenteko on usein hitaan ja yksityiskohtaisen prosessin tulos.
  • Saksalaiset käyvät asioita läpi hyvin yksityiskohtaisesti ja he pyrkivät ymmärtämään käsiteltävän asian pienimmätkin detaljit ennen päätöksentekoa.
  • Saksalaiset eivät pidä poikkeavista mielipiteistä, mutta ovat valmiita neuvottelemaan ja väittelemään tulisestikin.
  • Kun päätös on tehty, sitä ei enää muuteta.

Huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin kannattaa. Se ei jää takuulla saksalaiselta neuvottelukumppaniltasi huomaamatta!