Luxemburg

Luxembourg-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Yleisesti ottaen luxemburgilaiset ovat hyvin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Luxemburgilaisille on erottuminen muista kansakunnista ja oma identiteetti tärkeää, kuten heidän mottonsakin sanoo ”haluamme pysyä sellaisina kuin olemme”.

Koulutus

Alakoulu kestää kuusi vuotta ja 12 vuoden iässä lapset menevät joko yleissivistävään tai tekniseen kouluun, joka kestää vielä 7 vuotta. Tämän suoritettuaan oppilaille myönnetään “Diplôme de Fin d’Etudes secondaires”. Luxemburgin yliopistossa on kolme tiedekuntaa, joissa voi suorittaa niin kandidaatin, maisterin kuin tohtorin tutkintoja. Koulutusta annetaan sekä ranskaksi, saksaksi että englanniksi. Luxemburgissa toimii myös kaksi ulkomaista yliopistoa. Vieraiden kielten opetuksella on tärkeä rooli luxemburgilaisessa yliopisto-opetuksessa. Yli kolme neljännestä (75.5 %) opiskelijoista opiskelee kahta tai useampaa vierasta kieltä ja loput yhtä kieltä.

Lisätietoja opiskelusta Luxemburgin korkeakouluissa löydät täältä: http://www.luxembourg.public.lu/en/living-luxembourg/education/higher-education/index.html [eng]

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Luxemburgilaisten elekieli on konservatiivista. Toisin kuin Ranskassa, miehet eivät koskaan suutele toisiaan ja kiintymyksen näyttämistä julkisesti vältetään – erityisesti liike-elämässä. Julkiset hellyydenosoitukset on varattu pääasiassa läheisille ystäville ja perheenjäsenille. Kovaäänistä, aggressiivista ja ylimielistä käytöstä pidetään hävyttömänä. Hyvät käytöstavat kuten kättely ja kohteliaisuus luovat hyvän mielikuvan neuvottelukumppanissasi. Luxemburgilaiset pitävät suorasta katsekontaktista ja liike-elämässä henkilöä, joka välttelee toisen katsetta, voidaan pitää epäluotettavana. Niinpä pidä katsekontakti, kun keskustelet luxemburgilaisen kanssa. Käsien liian eloisaa käyttöä keskusteltaessa kannattaa myös välttää.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Liike-elämän toimintatavat Luxemburgissa ovat selkeästi määritellyt ja hierarkkiset. Eri toimijoilla on omat roolinsa ja tehtävänsä. Valtaa pitää pieni ryhmä henkilöitä organisaation huipulla. Muodollisissa kokouksissa on tapana, että korkea-arvoisin henkilö astuu kokoushuoneeseen ensimmäisenä. Vähemmän muodollisissa tilanteissa järjestyksellä ei ole kuitenkaan juuri väliä. Kontaktit auttavat menestymään Luxemburgissa. Ulkomaalaiselle on tärkeää kiinnittää huomiota kohteliaaseen käytökseen, kunnioituksen osoittamiseen ja vastapuolen huomioimiseen, kun pyrkii pääsemään liikesuhteisiin luxemburgilaisten yritysten kanssa.

Kuten useimmissa Euroopan maissa kokousetiketti perustuu ammattimaisuuteen, liikemiesvaistoon ja muodollisuuteen. Kun pitää ne mielessä ja lähtee neuvotteluihin hyvällä asenteella, pääsee pitkälle. Kokousta suunniteltaessa on hyvä muistaa muutama asia. Täsmällisyyttä pidetään erittäin tärkeänä. Jos uskot myöhästyväsi enemmän kuin viisi minuuttia, soita ja pahoittele myöhästymistä. Myöhästyminen saatetaan tulkita merkiksi siitä, että olet epäluotettava, etkä ehkä pysty pitämään muitakaan sitoumuksiasi. Kun suunnittelet aikataulua tapaamisillesi, muista että tapaamiset tulee sopia ennakkoon. Jos sovit puhelimitse viikon tai kahden ennakko riittää, jos sovit tapaamisesta kirjeitse, tee se kuukausi etukäteen.