Alankomaat

Netherlands-flag-240

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Alankomailla on ansaittu maine mallidemokratiana, jossa arvostetaan moniarvoisuutta, sosiaalista vastuuta, suvaitsevaisuutta ja ahkeruutta. Alankomaat on hyvin organisoitunut yhteiskunta. Suuri osa hollantilaisten ominaispiirteistä on syntynyt reaktiona elämän vastoinkäymisiin. Hollantilaiselle elämänasenteelle on oma nimensäkin – gedogen – mikä kuvastaa kykyä sietää erilaisia poikkeuksia sääntöihin.

Vuosisatoja jatkuneen haasteellisessa ympäristössä elämisen jälkiä kansanluonteeseen ei voi aliarvioida. Hollantilaisuutta leimaavat yksilön arvostus ja voimakas yhteishenki yhdistettynä gezelligheid’iin – erityiseen hollantilaiseen kotoisan sosiaalisuuden muotoon. Yhteiskunta on konsensushakuinen ja jokaisella on oikeus lausua mielipiteensä. Hollantilaiset tuntevat mielipiteidensä arvon, eivätkä epäröi ilmaista niitä.

Suvaitsevaisuus on hyvin tärkeää. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä.

Koulutus

Alankomaat on koulutustasoltaan Euroopan parhaita. Luku- ja kirjoitustaitoisia on miltei 100 % ja yli 20 % väestöstä hakeutuu korkeakoulutukseen.

Oppivelvollisuus alkaa Hollannissa viisivuotiaana (joissain tapauksissa jo neljävuotiaana). Nuorella on osittainen oppivelvollisuus hänen ollessaan 16–18 -vuotias, mikä tarkoittaa sitä, että hänen on opiskeltava ainakin kahtena päivänä viikosta.

Viiden ja kahdentoista ikävuoden välillä lapset käyvät peruskoulua, jossa on kahdeksan luokkaa. Kolmannesta luokasta alkaen lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.

Peruskoulun jälkeen lapset jatkavat johonkin seuraavista:

  1. VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) kestää neljä vuotta. 60 % oppilaista valitsee VMBO:n.
  2. HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) kestää viisi vuotta. HAVO-todistus oikeuttaa pääsyyn korkeakoulutasoiseen oppilaitokseen (ammattikorkeakouluun).
  3. VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) -kouluissa on kuusi luokkaa. VWO-todistus oikeuttaa pääsyyn yliopistoon, mutta kukin yliopisto voi asettaa vielä lisäkriteerejä.
  4. Gymnasium vastaa VWO:ta, mutta sieltä saatava todistus on arvostetumpi. Opintoihin sisältyy myös muinaiskreikan ja latinan kieltä.

MBO-, HAVO- tai VWO-todistuksen kanssa voi hakeutua ammattikorkeakouluun, joka kestää neljästä kuuteen vuotta. Suoritettuaan tarpeeksi opintopisteitä opiskelijat saavat kandidaatin tutkinnon, mutta he voivat myös jatkaa vielä kaksi vuotta ja suorittaa maisterin tutkinnon.

VWO-todistuksen saatuaan tai yliopiston ensimmäisen valmistavan vuoden opintojen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua yliopistoon. Suoritettuaan tarpeeksi opintopisteitä opiskelija saavuttaa joko luonnontieteiden tai humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Maisterin tutkinnon voi suorittaa jatkamalla opintoja vielä kaksi vuotta.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Kättely on yleisin tapa tervehtiä Alankomaissa. Samalla lausutaan ajankohtaan sopiva tervehdys kuten ”hyvää päivää!”. Esittäydy kertomalla sukunimesi. Käyntikortteja kannattaa ottaa kokoukseen mukaan, sillä niitä saatetaan vaihtaa kokouksen aluksi. Tervehdykset ovat lämpimiä, mutta eivät liian intiimejä.

Keskustelutilanteessa hollantilaisten ns. henkilökohtainen tila on noin 50 cm(+). Ulkomaalaista saattaa hämmästyttää se, että tapaamisissa tuolit on asetettu melko kauas toisistaan. Kun tapaat henkilön ensimmäistä kertaa, pidä huoli, että säilytät vakaan katsekontaktin puhuessasi hänen kanssaan – myös silloin kun kuuntelet häntä. Älä kuitenkaan tuijota liian intensiivisesti, sillä se saattaa tuntua toisesta häiritsevältä.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Alankomaissa kannattaa sopia tapaamiset viikkoa tai kahta ennen toivottua tapaamisajankohtaa. Kun ajankohta on sovittu, ei ole enää tarpeellista varmistaa tai vahvistaa sovittua tapaamista. Jos sinulle tulee yllättävä este, selitä tilanne hollantilaiselle kumppanillesi. Hän varmasti ymmärtää tilanteen ja saatte sovittua uuden tapaamisajankohdan.

Sopivin ajankohta liikeneuvottelulle on joko kello 10 aamupäivällä tai alkuiltapäivä.